Gymnázium, Alejová 1, Košice

Michal RYBÁRIK


29. 10. 2008

Beseda s:
  • dvojnásobným držiteľom Hlavnej ceny celoslovenskej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
  • úspešným riešiteľom celoslovenských kôl SOČ v odbore Elektronika a výpočtová technika
  • zakladateľom školského SQ rádia
3. ročník  súťaže (1994/1995)
3. ročník súťaže (1994/1995)
Preberanie hlavnej ceny (1994/1995)
Preberanie hlavnej ceny (1994/1995)
P. Kalmár, J. Pántik a M. Rybárik
P. Kalmár, J. Pántik a M. Rybárik
4. ročník súťaže (1995/1996)
4. ročník súťaže (1995/1996)
Preberanie hlavnej ceny
Preberanie hlavnej ceny
M. Rybárik a L. Chudík (1995/1996)
M. Rybárik a L. Chudík (1995/1996)

Sponzori