Gymnázium, Alejová 1, Košice

Rozlúčka s maturantmi 2007

11. 05. 2007

TRIEDY A ICH TRIEDNI UČITELIA:

OKTÁVA A - RNDr. Janka SUŠILOVÁ
OKTÁVA B - RNDr. Beáta VAVRINČÍKOVÁ
4. A - RNDr. Ingrid HORKAVÁ

Slávnostné otvorenie rozlúčky moderátormi
Slávnostné otvorenie rozlúčky moderátormi
Maturitné tablo oktávy A
Maturitné tablo oktávy A
Maturitné tablo oktávy B
Maturitné tablo oktávy B
Maturitné tablo 4. A
Maturitné tablo 4. A
Úvodná báseň v podaní Lucie Funďovej
Úvodná báseň v podaní Lucie Funďovej
Príhovor Dušana Rostáša k maturantom v mene tretiakov
Príhovor Dušana Rostáša k maturantom v mene tretiakov
Príhovor maturantov v podaní Veroniky Šimonovej
Príhovor maturantov v podaní Veroniky Šimonovej
Kytica vďaky triednej profesorke RNDr. Janke Sušilovej
Kytica vďaky triednej profesorke RNDr. Janke Sušilovej
Kytica vďaky triednej profesorke RNDr. Beáte Vavrinčíkovej
Kytica vďaky triednej profesorke RNDr. Beáte Vavrinčíkovej
Kytica vďaky zástupcovi RŠ
Kytica vďaky zástupcovi RŠ
Slávnostný príhovor RNDr. Antona Kuchtu, zástupcu riaditeľa školy
Slávnostný príhovor RNDr. Antona Kuchtu, zástupcu riaditeľa školy
Ocenený Maroš Blahovec, žiak oktávy A
Ocenený Maroš Blahovec, žiak oktávy A
Ocenený Branislav Bocko, žiak oktávy A
Ocenený Branislav Bocko, žiak oktávy A
Ocenený Jaroslav Brdjar, žiak oktávy A
Ocenený Jaroslav Brdjar, žiak oktávy A
Ocenený Ján Jerguš, žiak oktávy A
Ocenený Ján Jerguš, žiak oktávy A
Ocenený Martin Blicha, žiak oktávy B
Ocenený Martin Blicha, žiak oktávy B
Ocenený Jozef Janovský, žiak oktávy B
Ocenený Jozef Janovský, žiak oktávy B
Ocenený Tomáš Rusin, žiak oktávy B
Ocenený Tomáš Rusin, žiak oktávy B
Ocenený Peter Závacký, žiak oktávy B
Ocenený Peter Závacký, žiak oktávy B
Ocenená Natália Tarabová, žiačka 4. A
Ocenená Natália Tarabová, žiačka 4. A

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori