Gymnázium, Alejová 1, Košice

JA Firma


Vzdelávací program JA Firma sa vyučuje ako súčasť programov JA Aplikovaná ekonómia. V tejto fáze výučby si študenti zakladajú skutočnú firmu simulujúcu akciovú spoločnosť a musia prejsť všetkými krokmi podnikania od založenia, plánovania činnosti, cez marketingový prieskum trhu, vlastnú činnosť až po likvidáciu firmy a rozdelenie zisku ku koncu školského roka.

Vďaka tejto praktickej skúsenosti získavajú študenti možnosť aplikovať teoreticky nadobudnuté skúsenosti o fungovaní podnikateľského subjektu okamžite v praxi. Učia sa tak nielen ekonómiu, ale aj byť zodpovednými, vedieť sa rozhodovať a viesť firmu.

Okrem zvládnutia teórie študenti získajú podnikateľské zručnosti, postoje, správanie, čo zahŕňa aj:
• kreatívne myslenie a riešenie problémov,
• komunikačné a prezentačné zručnosti,
• sebadôveru,
• tímovú prácu a schopnosť viesť tím,
• vyjednávanie a rozhodovanie,
• stanovenie cieľov a riadenie času (time-management),
• riadenie rizík.

Študenti sa naučia ako:
• získať finančné prostriedky predajom akcií, otvoriť a používať bankový účet,
• realizovať prieskum trhu,
• spolupracovať na vytvorení podnikateľského plánu,
• vyvinúť a rozvíjať svoj vlastný produkt alebo službu,
• propagovať svoje výrobky a služby,
• predávať svoje výrobky a služby,
• spravovať firemné financie,
• prezentovať na veľtrhu.Zakladacia listina Alley JA Firma
Stanovy Alley JA Firma
Podnikateľský plán Alley JA Firma
27. 11. 2018
19. 12. 2018

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori