Gymnázium, Alejová 1, Košice

Školenia v oblasti IKT


V rámci zvyšovania počítačovej gramotnosti v oblasti využívania IKT vo vyučovacom procese a v bežnej praxi občana sme v posledných rokoch vyškolili veľké množstvo pedagogických pracovníkov, nepedagogických pracovníkov škôl a širokej verejnosti (detí aj dospelých). Podarilo sa nám to uskutočniť aj vďaka finančnej pomoci z dotovaných projektov:

  • FIT školenie - funkčná gramotnosť pedagogických pracovníkov v IKT (máj 2007 - leto 2008)
  • ŠCI - školiace centrá infoveku (december 2004 - november 2006)
  • Digitálni Štúrovci na školách - jarná výzva (2006)
  • Digitálni Štúrovci na školách - jesenná výzva (2005-2006)
  • Otvorená škola 2005
  • Otvorená škola 2004

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori