Gymnázium, Alejová 1, Košice

Slovenský jazyk a literatúra


Pracovať sa učíme pracovaním,
písať písaním,
hovoriť hovorením.


                                                                                                        J. A. Komenský
 
 

I. ročník - IV. ročník
Maturitné okruhy
Autori
Povinné čítanie
Druhy lyriky
Básnické figúry a trópy
Učebnice a materiály

Prehľad autorov a ich literárnych diel

Školský rok 2014/2015

Školský rok 2013/2014
Školský rok 2012/2013
Školský rok 2011/2012
Školský rok 2010/2011

Školský rok 2015/2016

Školský rok 2014/2015
Školský rok 2013/2014
Školský rok 2012/2013
Školský rok 2011/2012
Školský rok 2010/2011

Prehľad súťaží a projektov, do ktorých sa v jednotlivých školských rokoch priebežne zapájajú študenti našej školy.

Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry organizuje celý rad zaujímavých literárno-historických exkurzií, prehľad ktorých ponúkme v tomto bloku.

Ukážky z vlastnej tvorby žiakov počas vyučovacích hodín
školský rok 2018/2019
školský rok 2017/2018
školský rok 2016/2017
školský rok 2015/2016
školský rok 2014/2015
školský rok 2013/2014
školský rok 2012/2013
školský rok 2011/2012
školský rok 2010/2011
školský rok 2009/2010
školský rok 2008/2009

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori