Gymnázium, Alejová 1, Košice

Vzor zápisnice z TA RRZVÁŽENÍ RODIČIA!


Po dohode s členmi Výkonného výboru RRZ a z dôvodu zlepšenia a zefektívnenia spolupráce medzi vedenim školy a RRZ pri riešení problémov si Vám dovoľujeme predložiť vzor ZÁPISNICE ZO ZASADNUTIA TRIEDNEHO AKTÍVU RRZ.

(
súbor na stiahnutie)

Napísanu zápisnicu Vás poprosíme vytlačit, podpísať a po svojom dieťati poslať triednemu učiteľovi, ktorý ju odovzdá vedeniu školy.


ZA POROZUMENIE ĎAKUJEME A TEŠÍME SA NA ĎALŠIU SPOLUPRÁCU.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori