Gymnázium, Alejová 1, Košice

Školský rok 2017/2018MEDZINÁRODNÁ MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – IMO
V dňoch 4. – 14. 07. 2018 sa v rumunskom meste Kluž konal 59. ročník Medzinárodnej matematickej olympiády. Samuel KRAJČI z oktávy na nej získal bronzovú medailu. Srdečne blahoželáme!
Celkové výsledky nájdete na stránke: https://skmo.sk/poradia.php?sutaz=_IMO

FOURTH ANNUAL INTERNATIONAL MATHEMATICAL MODELING CHALLENGE 2018
Opäť skvelý úspech. Družstvo žiakov našej školy v zložení: Viktória BREZINOVÁ, Samuel KRAJČI, Martin MIHÁLIK a Martin ŠTEVKO (všetci septima) získalo v 4. ročníku medzinárodnej matematickej súťaži v modelovaní čestné uznanie.
Naše gymnázium reprezentovalo Slovensko v tejto súťaži už tretíkrát a nadviazalo na úspechy z predchádzajúcich ročníkov. V tomto ročníku sa súťaže zúčastnilo 55 družstiev z 30 krajín. Porota ocenila všetky tímy za ich kreativitu a vynaliezavosť v matematickom modelovaní a tiež za schopnosť vysvetliť svoje stratégie na riešenie problémov.
V neposlednom rade ocenila aj jazykovú znalosť členov nášho družstva. Svoju prácu museli totižto napísať v anglickom jazyku, a teda použiť aj správnu odbornú terminológiu. Porota vyzdvihla okrem iného jasnú štruktúru, jasne definované premenné a dodržiavanie terminológie u členov nášho družstva.
Témou 4. ročníka bola: Najlepšia nemocnina.
Zadanie a výsledky si môžete pozrieť na stránke:
http://immchallenge.org/Contests/2018/Results.html

CELOŠTÁTNE KOLO PYTAGORIÁDY
Dňa 07. 06. 2018 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo Pytagoriády. Zúčastnili sa ho naši dvaja žiaci z prímy A a obaja boli úspešní. V kategórii P6 získal Ondrej KRÁLIK 5. miesto a v kategórii P7 získal Richard VODIČKA 6. miesto. Srdečne blahoželáme!

CELOŠTÁTNE KOLO IQ OLYMPIÁDY
Celoštátne kolo IQ olympiády sa konalo 28. 05. 2018 na Smolenickom zámku. Zúčastnili sa ho dve žiačky našej školy. Zuzana KUDLÁČOVÁ (tercia A) sa umiestnila na peknom 10. mieste v celoštátnom kole. Na celoštátne kolo sa prebojovala aj Daniela STUPÁROVÁ (kvarta A), a to zo 4. miesta v regionálnom kole súťaže. Celkové výsledky nájdete na nasledujúcej stránke: http://www.iqolympiada.sk/hlavna_stranka/

MAMUT 2018
Dňa 25. 05. 2018 sme na matematickej súťaži družstiev MAMUT získali prvé miesto (Richard VODIČKA, Ondrej KRÁLIK, Matúš LIBÁK, Veronika VODIČKOVÁ, Katka FARBULOVÁ z prímy A) a tretie miesto (Matej GŐTZ, Marko IVAN, Róbert MARCIN, Matej NEMŠÁK, Anna RAJCYZOVÁ z prímy B). Súťaž prebieha zábavno-súťažnou formou a je spojená so športovými a logickými hrami. Súťažiacim srdečne blahoželáme! Celkové výsledky nájdete na stránke: https://malynar.strom.sk/media/uploads/mamut/2018/poradiemamut2018.pdf

MEDZINÁRODNÉ SÚŤAŽNÉ STRETNUTIE JUNIOROV ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA CPSJ
V dňoch 20. – 23. 05. 2018 sa na základe výsledkov krajského kola Matematickej olympiády kategórie C konalo medzinárodné súťažné stretnutie družstiev juniorov Česka, Poľska a Slovenska. Zúčastnila sa ho aj Lenka HAKE (kvinta B), ktorá v súťaži družstiev obsadila 2. miesto. Srdečne blahoželáme!

VÝBEROVÉ SÚSTREDENIE MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE A
V dňoch 23. – 29. 04. 2018 sa na základe výsledkov celoštátneho kola konalo v Bratislave výberové sústredenie Matematickej olympiády kategórie A. Samuel KRAJČI zo septimy získal 5. miesto, čím si vybojovala účasť na Medzinárodnú Matematickú olympiádu, ktorá sa bude konať 04. až 14. 07. 2018 v Rumunsku. Srdečne blahoželáme a držíme mu palce! Celkové výsledky nájdete na stránke: http://www.skmo.sk/poradia.php

KRAJSKÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE C
Dňa 10. 04. 2018 sa konalo krajské kola Matematickej olympiády kategórie C. Spomedzi 30 úspešných riešiteľov je 12 žiakov z našej školy. Ich výsledky sú nasledujúce:
1. miesto: Lenka HAKE (kvinta B),
2. – 3. miesto: Michaela RUSNÁKOVÁ (kvinta A),
8. miesto: Jakub FARBULA (kvinta B),
10. – 15. miesto: Martin NEMJO (kvinta A),
16. – 23. miesto: Roman JANTÁK (kvinta B), Erik SEDLÁK (kvinta B), Sára ŠOLTÉSZOVÁ (kvarta B),
24. – 30. miesto: Filip BALTOVIČ (kvarta B), Tomáš FECISKANIN (kvinta B), Lea JANTOŠOVIČOVÁ (kvarta A), Michal KOLCUN (kvinta A), Martin POLYÁCSKO (kvinta B). Všetkým srdečne blahoželáme! Výsledky nájdete na stránke: http://www.skmo.sk/poradia.php?kategoria=C

OBVODNÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIÍ Z6, Z7, Z8
Dňa 17. 04. 2018 sa konalo obvodné kolo Matematickej olympiády kategórií Z6, Z7, Z8.
Spomedzi 22 úspešných riešiteľov v kategórii Z6, bolo 12 žiakov z našej školy. Výsledky sú nasledujúce:
1. - 3. miesto: Ondrej KRÁLIK (príma A), Róbert MARCIN (príma B), Richard VODIČKA (príma A),
• 4. - 7. miesto: Anna RAJCYZOVÁ (príma B), Leo OROS (príma A), Lívia HÚDEKOVÁ (príma B),
• 8. miesto: Veronika VODIČKOVÁ (príma A),
• 9. - 11. miesto: Katarína FARBULOVÁ (príma A), Martin KOZÁR (príma A),
• 12. miesto: Maxima BEDNARČÍKOVÁ (príma A),
• 14. miesto: Samuel TORHÁNY (príma A),
• 18. miesto: Matúš LIBÁK (príma A).
Spomedzi 16 úspešných riešiteľov v kategórii Z7, bolo 11 žiakov z našej školy. Výsledky sú nasledujúce:
1. - 2. miesto: Martin ŠMILŇÁK (sekunda B), Michael KOLESÁR (sekunda B),
3. miesto: Jakub KUKURA (sekunda A),
• 4. miesto: Katarína SEDLÁKOVÁ (sekunda A),
• 7. miesto: Richard VODIČKA (príma A),
• 8. - 11. miesto: Bianka GURSKÁ (sekunda B), Dávid KEPIČ (sekunda A), Peter LIPÁN (sekunda A),
• 12. miesto: Ondrej KRÁLIK (príma A),
• 14. - 16. miesto: Erik JOCHMAN (sekunda B), Ladislav ANTOŽI (sekunda A).
Spomedzi 15 úspešných riešiteľov v kategórii Z8, bolo 9 žiakov z našej školy. Výsledky sú nasledujúce:
1. - 2. miesto: Peter BORTÁK (tercia A), Matej VASKY (tercia C),
3. miesto: Peter NEDBÁLEK (tercia B),
• 5. - 8. miesto: Zuzana KUDLÁČOVÁ (tercia A), Hana LUČANSKÁ (tercia A),
• 9. miesto: Veronika NEMJOVÁ (tercia B),
• 10. - 15. miesto: Barbora MARCINČÁKOVÁ (tercia C), Jakub HORVAT (tercia C), Patrik SOBOTKA (tercia B).
Všetkým srdečne blahoželáme!
Celkové výsledky nájdete tu: obvodnekoloZ678.xls

ŠKOLSKÉ ON-LINE KOLO IQ OLYMPIÁDY KATEGÓRIÍ
V týždni 09. až 13. 04. 2018 sa uskutočnilo školské on-line kolo IQ olympiády. Do regionálneho kola postúpili štyria žiaci našej školy: Daniela STUPÁROVÁ (kvarta A), Zuzana KUDLÁČOVÁ (tercia A), Matej VASKY (tecia C), Richard SLÁMA (tercia A). Srdečne blahoželáme a držíme im palce v obvodnom kole, ktoré bude 11. 05. 2018. Celkové výsledky nájdete tu: IQolympiadaIQ - výsledková.docx

CELOSLOVENSKÉ FINÁLOVÉ KOLO LOGICKEJ PLYMPIÁDY
Dňa 11. 04. 2018 sa v Prešove konalo celoslovenské finálové kolo Logickej olympiády. Jakub MIČKO (kvarta B) sa umiestil na 19. mieste. Medzi úspešných riešiteľov patrí aj Hieu Xuan NGUYEN (tercia B).Celkové výsledky nájdete tu: http://logickaolympiada.sk/mena-vi-azov-lo2018.html

KRAJSKÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE Z9
Víťazmi krajského kola Matematickej olympiády kategórie Z9 sa stali Matej VASKY (tercia C) a Lea JANTOŠOVIČOVÁ (kvarta A) a úspešnými boli aj ďalší deviati žiaci našej školy:
Filip BALTOVIČ (kvarta B), Radoslav JOCHMAN (kvarta A), Tadeáš KAMINSKÝ (kvarta A), Simona GIBALOVÁ (kvarta B), Filip BRUTOVSKÝ (kvarta A), Daniela STUPAROVÁ (kvarta A), Zuzana KUDLÁČOVÁ (tercia A), Lukáš BEHUN (kvarta A) a Peter BORTÁK (tercia A).
Na popredné umiestnenia v celkovom poradí sa v porovnaní s pôvodným poradím posunuli aj ďalší žiaci kvarty A: Radoslav JOCHMAN, Tadeáš KAMINSKÝ a Daniela STUPAROVÁ. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy!
Celkové výsledky si môžete pozrieť na stránke:
https://skmo.sk/poradia.php?sutaz=_krajske_kolo&kraj=KE&kategoria=Z9

NÁBOJ 2018
23. 03. 2018 sa na pôde našej školy konala medzinárodná súťaž družstiev Náboj 2018. V tomto ročníku súťaž okrem Košíc prebiehala aj v Bratislave, Prahe, Opave, Passau, Linzi, Krakowe, Wroclavi, Varšave, Gdyni, Budapešti a Veszpréme. V jednotlivých miestach sa súťaž vyhodnocuje zvlášť a v celkovom záverečnom poradí si môžu študenti porovnať svoje výsledky aj s ostatnými tímami vo svojej krajine aj v medzinárodnom rebríčku.

V silnej konkurencii súťažili aj štyri tímy z nášho gymnázia.
3. miesto v Košiciach (10. miesto v slovenskom poradí) získalo družstvo juniorov v zložení: Patrik RUSNÁK (sexta B), Michal STUPAR (sexta B), Lenka ŠIMONOVÁ (sexta B), Andrej PANKUCH (sexta A), Adam SZAMOSI (sexta A).
Družstvo seniorov v zložení: Marek KOMAN (oktáva A), Vratislav MADÁČ (septima), Martin SPIŠÁK (oktáva A), Martin ŠTEVKO (septima), Natália TÓTHOVÁ (oktáva B) obsadilo v Košiciach 4. miesto. V slovenskom poradí obsadili 7. miesto, v medzinárodnom poradí 67. miesto. Spomedzi 486 družstiev.
Družstvo juniorov v zložení: Jakub FARBULA, Lenka HAKE, Michal KOLCUN, Martin NEMJO, Erik SEDLÁK skončilo v košickej časti na 5. mieste (na Slovensku im patrí 17. miesto).
33. miesto v slovenskom poradí získalo družstvo seniorov v zložení: Erik BERTA (septima), Štefan JANOČKO (oktáva B), Max ÖRHALMI (oktáva A), Ján POPELÁŠ (oktáva A), Matúš ZAKUCIA (oktáva A). Výsledky nájdete na stránke: https://math.naboj.org/

CELOŠTÁTNE KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE A

V dňoch 18. – 21. 03. 2018 sa v Trenčianskych Tepliciach konalo celoštátne kolo Matematickej olympiády kategórie A. Zúčastnili sa ho šiesti naši študenti. Viktória BREZINOVÁ zo septimy získala pekné 10. miesto a patrí medzi víťazov. Úspešnými riešiteľmi sú aj Samuel KRAJČI a Martin ŠTEVKO, obaja zo septimy a získali 13. miesto. Vybojovali si tým účasť na výberovom sústredení, ktoré bude 23. – 29. 04. 2018 v Bratislave. Srdečne blahoželáme a držíme im palce.
Celkové výsledky nájdete na stránke: http://www.skmo.sk/poradia.php?sutaz=_celostatne_kolo

OBVODNÉ KOLO PYTAGORIÁDY
Konalo sa dňa 14. 03. 2018 na pôde našej školy .
V kategórii P6 bolo 12 úspešných riešiteľov, polovica z nich bola z našej školy. 1. miesto získal Ondrej KRÁLIK z prímy A, úspešnými riešiteľmi sú aj Marko IVANOV z prímy B, Bruno BOCZEK z prímy B, Martin KOZÁR z prímy A, Stela JAMBOROVÁ z prímy A a Lívia HÚDEKOVÁ z prímy B.
V kategórii P7 boli len štyria úspešní riešitelia, dvaja z našej školy. 1. miesto si vybojoval Ondrej KRÁLIK, 2. miesto získal Richard VODIČKA, obaja z prímy A.
V kategórii P8 bolo z 22 úspešných riešiteľov 10 žiakov našej školy: 1. miesto získal Matej VASKY z tercie C, 2. miesto získal Adam PÓŠA z tercie B, na 3. mieste bol Eduard FEKETE. Ďalšími úspešnými riešiteľmi sú Jakub ĽUPTÁČIK z tercie C, Michal LIŠKO z tercie B, Hana LUČANSKÁ z tercie A, Erika GREGOVÁ z tercie A, Andrej NGUYEN z tercie B, Peter NEDBÁLEK z tercie B a Samuel SABADKO z tercie A.
Celkové výsledky sú v nasledujúcej tabuľke: obvodneKoloPytagoriady.xls

MATEMATICKÝ KUFOR
Dňa 06. 03. 2018 zorganizovala predmetová komisia matematiky pre triedy štvorročnej časti nášho gymnázia súťaž MATEMATICKÝ KUFOR.
Záverečné výsledky boli nasledovné:
Na 1. mieste skončilo družstvo z III. A (Martin HRONEC, Kamila ZELEŇÁKOVÁ, Juraj BARKÁČ), 2. miesto patrilo družstvu z III. A (Kristián PETRÁŠ, Štefan ONDRUŠ, Tomáš PIHÚRIK) a 3. miesto získalo družstvo z II. A (Dalibor BAČO, Viktor LABOVSKÝ, Lukáš LACKO).

MATEMATICKÝ B-DEŇ 2017
Aj v tomto školskom roku sa našim dvom družstvám v celoslovenskom kole medzinárodnej matematickej súťaže MATEMATICKÝ B-DEŇ 2017 mimoriadne darilo a umiestnili sa medzi prvými siedmymi najúspešnejšími družstvami na Slovensku. Súťaž sa síce konala 14. decembra 2017, ale náročnosť posudzovania prác posunula vyhlásenie výsledkov až na 5. marec 2018. Tohtoročný zadaný problém má názov Šípové hodiny. Porota u nášho družstva v tomto školskom roku okrem iného ocenila originalitu riešení úloh, vytvárania hypotéz a ich dokazovania.
Naše družstvá preto získali:
1. miesto: Viktória BREZINOVÁ, Samuel KRAJČI, Martin MIHÁLIK, Martin ŠTEVKO, (všetci septima),
7. miesto: Max ÖRHALMI (oktáva A), Ján POPELÁŠ (oktáva A), Martin SPIŠÁK (oktáva A), Natália TÓTHOVÁ (oktáva B).
Viac o súťaži (napr. o zadaní v rozsahu 15 strán) sa môžete dozvedieť zo stránky: http://www.primas.ukf.sk/bday.html

LOGICKÁ OLYMPIÁDA
V dňoch 19. 02. – 21. 02. 2018 prebiehalo v našich terciách a kvartách školské kolo Logickej olympiády, ktorá je určená pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Do finálového kola, ktoré sa bude konať v apríli 2018 v Prešove, sa prebojovali Jakub MIČKO z kvarty B a Andrej NGUYEN z tercie B (viď výsledková listina).

MAJSTROVSTVÁ ALEJKY V SUDOKU
Majstrovstvá sa konali 20. 02. 2018 a zúčastnilo sa ich 31 súťažiacich, z toho 6 v kategórii Veľkáč a 25 v kategórii Malkáč.
Poradie v kategórii VEĽKÁČ je nasledovné:
1. miesto: Erik BERTA (septima)
2. miesto: Vratislav MADÁČ (septima)
3. miesto: Alexander CZAP (II. A)
Poradie v kategórii MALKÁČ je nasledovné:
1. miesto: Michal LIŠKO
2. miesto: Ondrej KRÁLIK
3. miesto: Lívia HÚDEKOVÁ
Absolútnym víťazom tohto ročníka sa stáva Michal LIŠKO z tercie B.

MATEMATICKÝ EXPRES MatX
Dňa 14. 02. 2018 sa 56 žiakov nižších ročníkov osemročnej formy štúdia zapojilo do medzinárodnej matematickej on-line súťaže družstiev Matematický expres MatX. Medzi cca 600 zúčastnenými družstvami sa nestratili ani naše.
Štyri družstvá sa v rámci slovenského rebríčka v kategórii tercia umiestnili do 12. miesta a to takto:
3. miesto: Zuzana KUDLÁČOVÁ, Erika GREGOVÁ, Richard SLÁMA, Peter BORTÁK (tercia A)
8. miesto: Jakub ĽUPTÁČIK, Lukáš MAJERNÍK, Ján TOMČOVČÍK, Matej POKORNÝ (tercia C)
9. miesto: Peter MARUŠIAK, Šimon KENTOŠ, Šimon JAMBOR, Miroslav IVAN (tercia A)
12. miesto: Emanuel ANTOL, Eduard FEKETE, Laura MIŠOVICOVÁ, Barbora MARCINČÁKOVÁ (tercia C)
Dve družstvá sa v rámci slovenského rebríčka kategórie kvarta umiestnili v prvej desiatke a to takto:
7. miesto: Alexandra BÁLINTOVÁ, Daniela STUPAROVÁ, Lea JANTOŠOVIČOVÁ, Tadeáš KAMINSKÝ (kvarta A)
10. miesto: Simona Gibalová, Filip Baltovič, Bohuslav Líška, Michel Šedivý (kvarta B)
V kategórií sekunda najlepšie skončilo družstvo žiakov sekundy A v zložení Dávid KEPIČ, Katarína SEDLÁKOVÁ, Patrik PECHA, Jakub MÜLLER. Patrí im 11. miesto v celoslovenskom poradí.
Výsledkové listiny nájdete na stránke: https://matx1.p-mat.sk/sk/results/sk#katT

KRAJSKÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE A
Dňa 30. 01. 2018 boli zverejnené výsledky krajského kola Matematickej olympiády kategórie A, ktoré sa konalo 16. 01. 2018. Z 10 úspešných riešiteľov ja 7 riešiteľov z našej školy:
2. miesto získal Samuel KRAJČI (septima),
3. – 5. miesto získali Viktória BREZINOVÁ (septima), Martin ŠTEVKO (septima), Natália TÓTHOVÁ (oktáva B),
7. miesto získala Lenka HAKE (kvinta B),
8. miesto získal Martin MIHÁLIK (septima),
9. miesto získal Martin SPIŠÁK (oktáva A).
Výsledky nájdete na stránke: http://www.skmo.sk/poradia.php?kategoria=A

OBVODNÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE Z9
Dňa 24. 01. 2018 sa konalo obvodné kolo Matematickej olympiády kategórie Z9. Spomedzi 12 úspešných riešiteľov bolo 10 riešiteľov z našej školy:
1. miesto získala Zuzana KUDLÁČOVÁ (tercia A),
2. miesto získal Filip BRUTOVSKÝ (kvarta A),
3. – 4. miesto získali Lea JANTOŠOVIČOVÁ (kvarta A), Teodor SEPEŠI (kvarta A),
5. miesto získal Peter BORTÁK (tercia A),
7. – 12. miesto získali Simona GIBALOVÁ (kvarta B), Sára ŠOLTÉSZOVÁ (kvarta B), Radoslav JOCHMAN (kvarta A), Lukáš BEHUN (kvarta A), Hana LUČANSKÁ (tercia A).
Celkové výsledky nájdete tu: Výsledková listina okresného kola Matematickej olympiády Z5, Z9.

VIANOČNÁ DVANÁSTKA
Dňa 14. 12. 2017 sa už tradične na našej škole konala pre žiakov prím a sekúnd Vianočná dvanástka.
Spomedzi prím si najlepšie viedlo družstvo VIMIKA (Maxima BEDNARČÍKOVÁ, Victoria VULGANOVÁ), druhé boli SteVeBy (Stela JAMBOROVÁ, Veronika VODIČKOVÁ, Abigail BEBLAVÁ) a ako tretie skončilo družstvo Troľ (Richard VODIČKA, Ondrej KRÁLIK, Samuel TORHÁNY).
Medzi družstvami sekúnd dopadol súboj nasledovne. Na prvom mieste skončili JoJo Delfínici (Bianka GURSKÁ, Michael KOLESÁR, Alexandra BOBAĽOVÁ), druhé miesto patrilo družstvu GUCCI GANG (Ingrid RUSNÁKOVÁ, Lucia ROŠKOVÁ, Katarína KOPANCOVÁ), na treťom mieste bolo družstvo Papasa (Samuel MINDŽAK, Patrik ANDRÁS, Patrik PECHA).

PYTAGORIÁDA
Dňa 14. 12. 2017 sa konalo školské kolo Pytagoriády kategórií P6, P7, P8. V kategórii P6 bolo 7 úspešných riešiteľov, na 1. mieste bol Ondrej KRÁLIK z prímy A. V kategórii P7 bolo 18 úspešných riešiteľov, 1. miesto získal Jakub BLIŠŤAN zo sekundy A. Kategória P8 mala 13 úspešných riešiteľov, na 1. mieste skončil Matej VASKY z tercie C.
Celkové výsledky nájdete vo výsledkových listinách: pytagoriada.xls

LOMIHLAV
Dňa 1. 12. 2017 sa uskutočnila matematická súťaž družstiev LOMIHLAV. Z našej školy sa ho zúčastnili dve družstvá, ktoré sa umiestnili na 10. mieste (Filip BALTOVIČ z kvarty B, Jakub MIČKO z kvarty B, Lea JANTOŠOVIČOVÁ z kvarty A a Daniela STUPÁROVÁ z kvarty A) a na 21. mieste (Veronika NEMJOVÁ z kvarty B, Matej VASKY z tercie C, Zuzana KUDLÁČOVÁ z kvarty A a Barbora MARCINČÁKOVÁ z tercie C).

JUNIOR NÁBOJ
Dňa 24. 11. 2017 sa uskutočnil 6. ročník medzinárodnej matematicko – fyzikálnej súťaže štvorčlenných družstiev žiakov druhého stupňa základných škôl alebo nižších tried gymnázií s osemročnou formou štúdia. Tento ročník súťaže prebehol súčasne na mnohých miestach po celej Českej, Slovenskej a Poľskej republike. Už štvrtýkrát sa na organizácií pre oblasť Košického kraja podieľala aj naša škola. Najlepšie sa darilo družstvu žiakov kvarty A v zložení:
Lukáš BEHUN, Filip BRUTOVSKÝ, Radoslav JOCHMAN a Ondrej OVČAR, ktorí v oblastnom poradí skončili tretí a v rámci Slovenka obsadili krásne 9. miesto. Tesne za nimi skončili súťažiaci z kvarty B: Simona GIBALOVÁ, Filip BALTOVIČ, Jakub MIČKO a Bohuš LÍŠKA, ktorým patrí 11. miesto na Slovensku. Umiestnenia všetkých družstiev si môžete pozrieť na https://junior.naboj.org/.

MATEMATICKÝ VIACBOJ
Dňa 16. 11. 2017 pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu (známeho aj ako Deň študentstva) zorganizovala naša škola súťaž košických gymnázií MATEMATICKÝ VIACBOJ. Pozvanie prijalo 10 škôl, ktoré vyslali trojčlenné družstvá na súboj dôvtipu, rýchleho uvažovania a logického myslenia.
Záverečné výsledky boli nasledovné:
1. miesto obsadilo družstvo z Gymnázia, Šrobárova, Košice,
2. miesto patrilo družstvu z Gymnázia, Opatovská, Košice,
3. miesto získalo družstvo z Gymnázia, Kováčska, Košice.

LIGA 4x4
Dňa 16. 11. 2017 sme zorganizovali jedenásty ročník súťaže LIGA 4 x 4. Zúčastnili sa jej štyri tímy zo základných škôl z Košíc a dvanásť tímov zo základných škôl z okolia. Na Ligu vyslali štvorčlenné družstvá žiakov piateho ročníka.
Pri vyhodnotení si prvenstvo medzi košickými školami odniesla ZŠ Kežmarská 28. Medzi školami z okresu Košice - okolie sa najlepšie umiestnila ZŠ Malá Ida.

MAJSTROVSTVÁ ŠKÔL V PIŠKVORKÁCH
Dňa 09. 11. 2017 sa na našej škole uskutočnilo oblastné kolo 10. ročníka Majstrovstiev škôl v piškvorkách. V silnej konkurencii 18 tímov našu školu reprezentovali štyri družstvá.
Najlepšie sa darilo tímu Galeje 1, ktorý v zložení Jakub VOJČÍK (sexta A), Patrik RUSNÁK, Dávid UŠALA, Juraj ROMAN, Hugo HEŽEL (sexta B) obsadil krásne 1. miesto.
Na 2. mieste sa umiestnilo družstvo Galeje 3 z kvinty A v zložení Hana ŠÁNDOROVÁ, Lena ŠÁNDOROVÁ, Ľubomíra MARCZELLOVÁ, Martin NEMJO a Davis VASS.
Na 4. mieste sa umiestnilo družstvo Galeje 4 z kvarty A v zložení Teodor SEPEŠI, Tadeáš CÁP, Ondrej OVČAR, Lukáš BEHUN, Tadeáš KAMINSKÝ.

KOŠICKÝ MATBOJ
Dňa 27. 10. 2017 sa v Košiciach konal 17. ročník matematickej súťaže družstiev Košický Matboj. Súťaže sa zúčastnilo 54 tímov zo stredných škôl, našu školu reprezentovali dve družstvá.
Na 2. mieste skončilo družstvo zo septimy v zložení Samuel KRAJČI, Martin ŠTEVKO, Viktória BREZINOVÁ a Filip CSONKA.
Zmiešané družstvo v zložení Martin SPIŠÁK (oktáva A), Ján POPELÁŠ (oktáva A), Štefan JANOČKO (oktáva B), Jakub FARBULA (kvinta B) skončilo na 12. mieste. Výsledky nájdete na stránke: https://seminar.strom.sk/sk/matboj/

ZOZNAMOVACIE SÚSTREDENIE PRIMÁNOV
V dňoch 28. až 30. 08. 2017 sa 38 tohtoročných primánov stretlo na zoznamovacom sústredení. Spolu s nimi tri dni plné programu strávili RNDr. Viera VODIČKOVÁ, RNDr. Tímea KRAJŇÁKOVÁ, RNDr. Jana HVIZDOŠOVÁ a RNDr. Jana KRAJČIOVÁ, PhD.
V príjemnom prostredí Zeleného brehu sa v predstihu naučili matematické definície, po rozlúštení šifier našli poklad, zahrali si mnoho hier, vyriešili veľa úloh a popritom veľa behali. Po rozdelení do šiestich družiniek veľmi rýchlo zistili, že na získanie bodov do Druboja sa musia naučiť medzi sebou komunikovať a čo najefektívnejšie si rozdeliť prácu.

STREDOEURÓPSKA MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA MEMO
V dňoch 21. – 27. 08. 2017 sa v Litve konala Stredoeurópska matematická olympiáda MEMO. Samuel KRAJČI zo septimy v nej získal čestné uznanie.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori