Gymnázium, Alejová 1, Košice

Bulharsko 2014

 
 
FORENSICS AND CREATIVE THEATRE
Forenzné debaty a tvorivá dramatika
 
TRÉNING VO FORÉNZNYCH DEBATÁCH A FÓRUM DIVADLO V BULHARSKU

V dňoch 18. 01. - 23. 01. 2015 sa tri učiteľky anglického jazyka Mgr. Alena Bačišinová, Mgr. Dana Jankova a Mgr. Mária Kovácsová zúčastnili tréningu pre učiteľov zameraného na úspešné zvládnutie úloh v projekte a prípravu žiakov na rôzne formáty forenzných debát.

Prvá medzinárodná prehliadka zameraná na debatný formát oratories sa konala na našej škole v máji 2015. Workshopy a semináre boli zamerané na získanie a rozvoj transversálnych zručností, vedomostí a interaktívny tréning “jemných techník”. Bulharské školiteľky priblížili účastníkom tréningu techniky a metodológiu “Fórum divadla “, kreatívne koedukačné techniky a Maieutický prístup. (RMA).

Koordinátorská škola Gymnázium Ekzarch Yossif I" – Lovech, Bulgaria má vyše 130-ročnú tradíciu vyučovania cudzích jazykov a dlhoročné skúsenosti v príprave študentov na forenzné debaty a Fórum divadlo. Má veľké priestory, na údržbu a modernizáciu ktorých využíva rôzne granty a podpory. Súčasťou školy je internát pre cezpoľných študentov, ktorí na školu prichádzajú z celého kraja.

Mesto Loveč má zaujímavú históriu poznačenú dlhoročnou okupáciou Turkami. Je to malé mesto s počtom obyvateľov 53,578 a naše stretnutie bolo prezentované ako významná udalosť, do ktorej boli zapojené aj miestne inštitúcie. Navštívili sme starostu a niekoľkých ďalších predstaviteľov mesta Loveč a predsedu samosprávneho kraja. Zoznámili sme sa so starou štvrťou mesta Loveč, navštívili sme Trojanský kláštor, v dedine Orešek sme si pozreli výstavu bulharského národného umenia a remesiel.
V závere projektového stretnutia organizátori naplánovali tlačovú konferenciu pre miestne médiá, počas ktorej jednotlivé tímy vyjadrili vďaku organizátorom podujatia a svoje očakávania v projekte.
 

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori