Gymnázium, Alejová 1, Košice

Rastislav OĽHAVA


  • ABSOLVENT ŠKOLY 2006

NAJVÄČŠIE ÚSPECHY, KTORÉ TENTO ŠTUDENT DOSIAHOL:

  • popredné umiestnenia na Majstrovstvách SR a Majstrovstvách sveta školských družstiev CLASSIC a MIDDLE
  • výrazná a úspešná reprezentácia školy v matematických súťažiach okresného, krajského a celoslovenského kola
  • spolupráca pri príprave úloh a komentárov na realizáciu súťaží družstiev LOMIHLAV žiakov základných škôl
  • spolupráca pri príprave úloh a komentárov na realizáciu súťaží družstiev LOMIHLAV žiakov základných škôl
  • spolupráca pri oprave žiackych riešení korešpondenčného seminára MATIK
  • popredné umiestnenia v Chemickej olympiáde krajského kola
Rastislav OĽHAVA
Rastislav OĽHAVA

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori