Gymnázium, Alejová 1, Košice

Nemecký jazyk

 

Cudzí jazyk nám neponúka len iné slová, ale aj iný svet.
                                                                                              
                                                                                                                      

Sponzori