Gymnázium, Alejová 1, Košice

Termíny EČ a PFIČ MS

 

V súlade s dokumentom Sprievodca školským rokom 2022/2023 sa riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2022/2023 uskutoční v dňoch:

14. marec 2023 (utorok)slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
15. marec 2023 (streda)anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk
16. marec 2023 (štvrtok)matematika

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 5. apríla 2023 a 12. apríla 2023.

Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 5. až 8. septembra 2023.

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky
sa uskutoční v dňoch 22. 06. - 26. 06. 2023.

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NIVAM.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori