Gymnázium, Alejová 1, Košice

Termíny EČ a PFIČ MS

 

V súlade s dokumentom Sprievodca školským rokom 2023/2024 sa riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2023/2024 uskutoční v dňoch:

12. marec 2024 (utorok)slovenský jazyk a literatúra
13. marec 2024 (streda)anglický jazyk
14. marec 2024 (štvrtok)matematika


Ústna forma internej časti maturitnej skúšky
sa uskutoční v dňoch 20. 05. - 22. 05. 2024.

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NIVAM.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori