Gymnázium, Alejová 1, Košice

Španielsko 2015

 
 
FORENSICS AND CREATIVE THEATRE
Forenzné debaty a tvorivá dramatika
 
PRVÝ KRÁTKODOBÝ VÝMENNÝ POBYT SKUPÍN ŠTUDENTOV V ŠPANIELSKU
MOBILITA C1

Účastníci: Diana Hlaváčová, Zuzana Stracenská, Richard Solárik, Daniel Onduš, Radka Bušovská (žiaci septimy)

Učitelia: Mgr. Alena Bačišinová (školská koordinátorka projektu), Mgr. Jana Králiková (učiteľka matematiky a hudobnej výchovy)

V dňoch 08. 03. – 13. 03. 2015 sa skupina šiestich žiakov septimy spolu s koordinátorkou projektu Mgr. Alenou Bačišinovou a Mgr. Janou Králikovou zúčastnili prvého výmenného pobytu skupín študentov na juhu Španielska v partnerskej škole IES Los Cabezuelos v meste Arcos de la Frontera. Okrem nášho a organizujúceho tímu sa stretnutia zúčastnilo spolu 20 žiakov a 15 učiteľov z piatich škôl.

V prvý oficiálny deň návštevy všetkých účastníkov stretnutia privítali na mestskej radnici starosta mesta pán José Luis Nuñesa a koordinátor projektu pán ManoloBorego. Španielsky tím pre nás pripravil veľmi bohatý a zaujímavý program zameraný na poznávanie kultúry, tradícií a v nemalej miere aj kuchyne, a to nielen domácej španielskej, ale aj z krajín našich ostatných partnerov.

Hlavnou témou a zameraním tohto stretnutia bolo kulinárstvo, a preto sme v Strednej  škole varenia usporiadali za prítomnosti miestnej televízie Andalucia súťaž Majster šéfkuchár. Jednotlivé tímy mali za úlohu uvariť niečo podľa receptov typických pre svoju krajinu. Naši žiaci pripravili tradičné zdobené perníky, makovník, orechovník. Aj keď sme sa nepustili do prípravy našich obľúbených halušiek, aspoň sme pre partnerov pripravili bryndzovú nátierku.

Okrem hotových produktov každá škola predstavila svoju národnú kuchyňu v power pointových prezentáciách, ktoré sme si na záver vymenili a niektoré jedlá následne doma vyskúšali. S jedením súvisela aj beseda s dvoma holandskými lekármi a autormi kníh (manželmi Craenen) o zdravom stravovaní, mediteriánskej kuchyni a o biopotravinách.

V súvislosti so zameraním projektu na tvorivú dramatiku sme sa zúčastnili niekoľkých kultúrnych predstavení so spevom a tancom Flamenco, navštívili sme miestne divadlo a pozreli si ochotnícke vystúpenie zamerané na prípravu na miestny, tradičný aprílový ľudový festival.
Skupina našich žiakov, ktorá funguje v malom divadelnom Erasmus+ klube získala pochvalu partnerov za vtipnú scénku pod názvom „Manolo´s Café“ doplnenú obrázkovou prezentáciou, hudbou a tancom, zasadenú do prostredia mesta Arcos a špeciálne upravenú na toto podujatie. Choreografiu sme vymysleli a scénku nacvičili v spolupráci so španielskou školou. V scénke bolo použitých niekoľko fráz v španielskom jazyku, ktoré sa naši žiaci učili a počas svojho pobytu precvičovali s domácimi obyvateľmi. Niekoľkí prejavili záujem o štúdium španielskeho jazyka v budúcnosti. Vystúpenie bolo nahrané na video a zverejnené na sociálnych sieťach ako jeden z našich projektových produktov.

Partneri pre nás v rámci prezentácie svojho mesta a kraja pripravili poznávacie exkurzie na haciendu, kde sa chovajú býky na Koridu, exkurziu do Bodegy – slávnej spoločnosti zaoberajúcej sa produkciou vína, plavbu loďou do Cadiz, návštevu mesta Jerez a jeho pamiatok.
Počas niekoľkodňového pobytu sme dostali možnosť spoznať novú krajinu, jej kultúru, pamiatky, históriu a kuchyňu, vytvorili sa nové priateľstvá. Navštívili sme mestá Madrid, Sevillu a Barcelonu a pretože sme na ich dôkladnú prehliadku nemali dostatok času, určite sa tam viacerí plánujú v budúcnosti vrátiť.

Pre žiakov bol výmenný pobyt Erasmus+ novou vzelávaciou skúsenosťou, možnosťou precvičiť si komunikačné zručnosti v cudzom jazyku v reálnych každodenných situáciách a vylepšiť svoje prezentačné zručnosti pred verejnosťou.
So svojimi skúsenosťami a zážitkami sa podelili so svojimi spolužiakmi a s verejnosťou prostredníctvom blogu a obrázkových prezentácii uverejnených na sociálnych sieťach a na nástenných paneloch v Erasmus+ kútiku v priestoroch našej školy.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori