Gymnázium, Alejová 1, Košice

Deň detí 2016

Dňa 27. 05. 2016 sa oslavoval DEŇ DETÍ. Žiaci prímy, sekundy a tercie sa snažili získať poklad. Potrebovali však heslo. Indície k nájdeniu hesla mali žiaci kvarty A a kvarty B, ktorí si pre svojich mladších spolužiakov pripravili 22 stanovíšť.
Mladší žiaci, rozdelení do trojčlenných družstiev, museli vyriešiť matematické úlohy, zvládnuť náročné otázky kvízu, hrať karty, vyhrať NIM, nakresliť učiteľa, vymyslieť básničku, zabehať si a mnoho ďalších úloh.
Nakoniec zo získaných indícii našli heslo. Potom ich už čakala zaslúžená odmena. Atmosféra bola výborná a ťažko posúdiť, či sa lepšie zabávali súťažiaci alebo žiaci kvarty, ako aj zadávatelia úloh.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori