Gymnázium, Alejová 1, Košice

Dúhová lampa
Celoslovenská literárna súťaž „O dúhovú lampu z Krajiny Zázračno“, ktorú vyhlasuje Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, je súťažou literárnej tvorby autorov, členov literárnych klubov a krúžkov. Podporuje, rozvíja a prezentuje literárnu tvorbu amatérskych autorov a umožňuje im vzájomnú komunikáciu s inými autormi, klubmi a organizátormi.

Súťaž je určená autorom vo veku od 14 rokov, ktorí doteraz knižne nepublikovali. Súťažiaci môžu zaslať najviac 2 prozaické útvary v rozsahu maximálne 6 strán formátu A4 a najviac 7 poetických útvarov.

Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, pôvodné, určené pre túto súťaž a nemôžu byť publikované až do vyhlásenia výsledkov.

Súťaž je vypísaná v dvoch kategóriách:
I. kategória: poézia a próza s ľubovoľnou tematikou
II. kategória: poézia a próza pre deti a mládežFacebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori