Gymnázium, Alejová 1, Košice

Školský rok 2015/2016Dňa 15. 04. 2016 sa na pôde našej školy konala medzinárodná súťaž družstiev NÁBOJ 2016. V tomto ročníku súťaž okrem Košíc prebiehala aj v Bratislave, Prahe, Opave, Passau, Linzi, Krakove, Wroclavi, Varšave, Gdyni, Budapešti a Veszpréme. V jednotlivých miestach sa súťaž vyhodnocuje zvlášť a v celkovom záverečnom poradí si môžu študenti porovnať svoje výsledky aj s ostatnými tímami vo svojej krajine, aj v medzinárodnom rebríčku.
V silnej konkurencii súťažili aj tri tímy z nášho gymnázia.
Družstvo juniorov v zložení: Viktória BREZINOVÁ (kvinta), Juraj JURSA (sexta B), Samuel KRAJČI (kvinta), Peter ONDUŠ (sexta A) a Martin ŠTEVKO (kvinta) obsadilo 1. miesto na Slovensku! V medzinárodnom poradí im patrí 4. miesto, pričom ich predbehli družstvá z Poľska.
4. miesto v Košiciach získalo družstvo juniorov v zložení: Erik BERTA (kvinta), Marek KOMAN (sexta A), Martin MIHÁLIK (kvinta), Martin SPIŠÁK (sexta A) a Natália TÓTHOVÁ (sexta B).
Družstvo seniorov v zložení: Filip CSONKA (kvinta), Henrieta MICHEĽOVÁ (oktáva), Daniel ONDUŠ (oktáva), Žaneta SEMANIŠINOVÁ (oktáva) a Kristína MIŠLANOVÁ (oktáva) skončilo v košickej časti na 3. mieste. (Na Slovensku im patrí 9. miesto.) Srdečne blahoželáme!

VÝSLEDKY:
https://math.naboj.org/index.php?year=2016&category=jun

Dňa 12. 04. 2016 sa uskutočnilo krajské kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE C. Žiaci kvinty vybojovali krásne umiestnenia. Víťazmi sa stali Samuel KRAJČI a Martin ŠTEVKO, ktorí získali plný počet bodov. Na 4. mieste sa umiestnila Viktória BREZINOVÁ, na 5. mieste Martin MIHÁLIK, na 6. mieste Martin MIČKO. K úspešným riešiteľom sa zaradil aj Filip CSONKA (13. miesto). Srdečne blahoželáme!

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

V dňoch 03. - 06. 04. 2016 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo celoštátne kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY. Zúčastnilo sa ho 39 najúspešnejších riešiteľov kategórie A z celého Slovenska, medzi nimi aj päť žiakov našej školy. Súťažiaci dva dni riešili dve trojice úloh. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradil aj Daniel ONDUŠ z oktávy. Srdečne mu blahoželáme a držíme prsty na výberovom sústredení.

Výsledky si môžete pozrieť na
https://www.skmo.sk/dokument.php?id=1883


Dňa 01. 04. 2016 sa uskutočnilo 2. kolo DERBY (matematickej súťaže tímov študentov košických gymnázií na Alejovej ulici a na Poštovej ulici). Zásluhou žiakov Daniel ONDUŠ, Samuel KRAJČI, Peter ONDUŠ a Žaneta SEMANIŠINOVÁ naša škola vyhrala aj 2. kolo. Celkovo sme náskok zvýšili a vedieme o 19 bodov! Blahoželáme!

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
http://umv.science.upjs.sk/mo/

 

Dňa 22. 03. 2016 sa uskutočnilo krajské kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRE Z9. Zúčastnilo sa ho 13 žiakov z kvarty A, kvarty B, tercie A a tercie B. Najlepšie umiestnenie dosiahla Lenka HAKE z tercie B, ktorá obsadila 6. miesto. K úspešným riešiteľom patria aj Andrej PANKUCH a Adam SZAMOSI (obaja z kvarty A), Jakub GEMBICKÝ a Michal STUPÁR (obaja z kvarty B). Srdečne blahoželáme!

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
https://www.skmo.sk/poradia.php?sutaz=_krajske_kolo&kraj=KE&kategoria=Z9

Na Základnej škole Družicová 4 sa  uskutočnili obvodné kolá MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIÍ Z6, Z7 a Z8.
1. miesto v kategórii Z6 obsadili Zuzana KUDLÁČOVÁ (príma A) a Barbora MARCINČÁKOVÁ (príma C). Medzi úspešných riešiteľov patria aj Hana LUČANSKÁ (príma A), Veronika NEMJOVÁ (príma B), Matej VASKY (príma C), Lukáš SZOTÁK (príma B), Jakub ĽUPTÁČIK (príma C), Lukáš MAJERNÍK (príma C), Peter BORTÁK (príma A) a Patrik SOBOTKA (príma B) a Jakub HORVAT (príma C).
 
V kategórii Z7 1. miesto obsadili Filip BALTOVIČ a Jakub MIČKO (obaja sekunda B). K úspešným riešiteľom patria aj Radoslav JOCHMAN ( sekunda A), Lea JANTOŠOVIČOVÁ (sekunda A), Filip BRUTOVSKÝ (sekunda A ) a Sophia HORŇÁKOVÁ (sekunda B).

Víťazmi  kategórie  Z8 sa stali Michaela RUSNÁKOVÁ, Martin NEMJO a Michal KOLCUN (všetci tercia A). K úspešným riešiteľom patria Lenka HAKE (tercia B), Jakub FARBULA (tercia B), Matúš FARKAŠ (tercia A) a Martin POLYÁCSKO (tercia A). Srdečne blahoželáme!

VÝSLEDKOVÉ LISTINY

 

Dňa 09. 03. 2016 sa uskutočnili obvodné kolá PYTAGORIÁDY kategórií P6, P7 a P8, v ktorých naši žiaci z prímy, sekundy a tercie vybojovali pekné umiestnenia.
Víťazom  kategórie P6 sa stal Matej VASKY z prímy C, 2. miesto obsadil Michal LIŠKO z prímy B, 3. miesto patrí Jánovi TOMČOVČÍKOVI z prímy C a 5. miesto Veronike NEMJOVEJ z prímy B.
V kategórii  P7  obsadil 1. miesto Jakub MIČKO zo sekundy B.
Víťazkou  kategórie P8 sa stala  Michaela RUSNÁKOVÁ z tercie A, 3. miesto obsadil Erik SEDLÁK z tercie B a 5. miesto patrí Filipovi BUŠOVSKÉMU z tercie B. Srdečne blahoželáme!

VÝSLEDKOVÉ LISTINY

 

V stredu 09. 03. 2016 zorganizovali učitelia matematiky pre triedy štvorročného štúdia súťaž MATEMATICKÝ KUFOR. Záverečné výsledky boli ... (prečítajte si viac).

 

Družstvo tercie A v zložení Michal KOLCUN, Martin NEMJO, Michaela RUSNÁKOVÁ a Matúš FARKAŠ sa stalo víťazom druhého ročníka matematickej súťaže družstiev MATX – matematický expres v kategórii TERCIA v SR. Súťaž sa konala 10. 02. 2016. Do súťaže sa zapojilo 12 tímov našej školy zo sekundy, tercie a kvarty. 90 minút riešili matematické úlohy a odpovede zadávali prostredníctvom internetu.
V kategórii SEKUNDA sa najlepšie darilo družstvu zo sekundy B v zložení: Simona GIBALOVÁ, Sára ŠOLTÉSZOVÁ, Filip BALTOVIČ, Bohuslav LÍŠKA (5. miesto).
V kategórii KVARTA obsadili 6. miesto Stanislav JOCHMAN, Samuel BENKO, Martin MÜLLER, Juraj MOUDRÝ (všetci kvarta A).

VÝSLEDKY TÍMOV NAŠEJ ŠKOLY:
http://matx.p-mat.sk/results.php?a=0&r_lang=sk#katS

 

Dňa 21. 01. 2016 sa uskutočnilo školské kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY kategórie B a C. Víťazmi KATEGÓRIE C sa stali žiaci kvinty Samuel KRAJČI, Viktória BREZINOVÁ, Martin MIČKO, Martin MIHÁLIK a Martin ŠTEVKO, všetci s plným počtom bodov. Medzi úspešných riešiteľov patria aj ich spolužiaci Filip CSONKA a Erik BERTA.
Víťazmi školského kola MO KATEGÓRIE B sa stali Peter ONDUŠ zo sexty A a Samuel KRAJČI z  kvinty. Úspešnými riešiteľmi sú aj Martin ŠTEVKO (kvinta), Štefan JANOČKO (sexta B), Martin SPIŠÁK (sexta A), Marek KOMAN (sexta A), Juraj JURSA (sexta B), Matúš ZAKUCIA (sexta A).
Všetci úspešní riešitelia (osem z KATEGÓRIE C a osem z KATEGÓRIE B) postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 12. 04. 2016. Veľa šťastia!

VÝSLEDKOVÁ LISTINA MOC
VÝSLEDKOVÁ LISTINA MOB

Dňa 19. 01. 2016 sa na Základnej škole Družicová v Košiciach uskutočnilo obvodné kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE Z9, v ktorom naši žiaci vybojovali pekné umiestnenia. Spomedzi 20 súťažiach bolo 17 úspešných, z nich 13 bolo z  našej školy.
1. miesto s plným počtom bodov obsadil Andrej PANKUCH (kvarta A) a Patrik RUSNÁK (kvarta B). Medzi úspešných riešiteľov patria aj Lenka ŠIMONOVÁ (kvarta B), Adam SZAMOSI (kvarta A), Michal STUPAR (kvarta B), Samuel BENKO (kvarta A), Martin NEMJO (tercia A), Filip HAKE (kvarta A), Michaela RUSNÁKOVÁ (tercia A), Stanislav JOCHMAN (kvarta A) a Lenka HAKE (tercia B). Úspešní riešitelia sú navrhnutí na postup do krajského kola, ktoré sa uskutoční 22. 03. 2016. Srdečne blahoželáme!

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Dňa 12. 01. 2016 sa uskutočnilo krajské kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE A. Zúčastnilo sa ho aj 11 žiakov našej školy, ktorí boli úspešní v školskom kole. Z 35 riešiteľov bolo 9 úspešných, z toho 6 z našej školy. Víťazom sa stal Daniel ONDUŠ z oktávy, 3 miesto obsadili Samuel KRAJČI z kvinty a Peter ONDUŠ zo sexty A. K úspešným riešiteľom patrí aj Žaneta SEMANIŠINOVÁ (oktáva), Kristína MIŠLANOVÁ (oktáva) a Martin ŠTEVKO (kvinta).  Najúspešnejší postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 03. - 06. 04. 2016. Srdečne blahoželáme!

Kompletnú výsledkovú listinu si môžete pozrieť na
http://ics.upjs.sk/~krajci/mo/vysledky/MO-A-KK.pdf

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

V stredu 09. 12. 2015 - popoludní sme pre našich najmenších žiakov prichystali už tradičnú súťaž VIANOČNÁ DVANÁSTKA. Súťaže sa zúčastnilo 53 žiakov prím a sekúnd.

 

Dňa 09. 12. 2015 si najmladší žiaci  zmerali svoje matematické sily v školskom kole PYTAGORIÁDY.
KATEGÓRIU P6 riešilo 69 žiakov prímy, z nich bolo 10 úspešných. Zvíťazila Zuzana KUDLÁČOVÁ z prímy A, za ňou skončili Matej VASKY, Ján  TOMČOVČÍK z prímy C a ďalší.
KATEGÓRIU P7 riešilo 53 žiakov sekundy, z ktorých bolo 28 úspešných. Na 1. mieste sa umiestnil  Teodor SEPEŠI zo sekundy A, za ním skončili Dorota SALZEROVÁ a Zuzana KOZÁROVÁ zo sekunda B a ďalší.
KATEGÓRIU P8 riešilo 53 riešiteľov, z nich bolo 13 úspešných. Víťazom  sa stala Michaela RUSNÁKOVÁ z tercie A, za ňou skončili Erik SEDLÁK z tercia B, Martin NEMJO, Branko GOMOLČÁK z tercia A a ďalší. Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a najlepším držíme prsty v obvodnom kole, ktoré sa uskutoční 09. 03. 2016.

VÝSLEDKOVÉ LISTINY P6, P7, P8

 

Dňa 01. 12. 2015 sa uskutočnilo školské kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE A. 12 žiakov z oktávy, sexty A, sexty B a kvinty riešilo tri úlohy počas 4 hodín. Víťazmi  sa stali Henrieta MICHEĽOVÁ, Kristína MIŠLANOVÁ a Daniel ONDUŠ. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili aj Samuel KRAJČI, Martin ŠTEVKO, Žaneta SEMANIŠINOVÁ, Peter ONDUŠ, Martin SPIŠÁK, Viktória BREZINOVÁ, Marek KOMAN a Natália TÓTHOVÁ. Všetci úspešní riešitelia postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 12. 01. 2016. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia v ďalšom kole!

VÝSLEDKOVÁ LISTINA MOA A FOTO

Dňa 16. 11. 2015 sa uskutočnilo 1. kolo DERBY (matematickej súťaže tímov študentov košických gymnázií na Alejovej ulici a na Poštovej ulici). Zásluhou žiakov - Henrieta MICHEĽOVÁ, Kristína MIŠLANOVÁ, Martin ŠTEVKO a Viktória BREZINOVÁ naša škola vyhrala a vedie o 11 bodov! Blahoželáme!

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
http://umv.science.upjs.sk/mo/

 

12. 11. 2015 pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu (známeho aj ako Deň študentstva) zorganizovala naša škola súťaž košických gymnázií MATEMATICKÝ VIACBOJ

 

Dňa 12. 11. 2015 sme zorganizovali deviaty ročník súťaže LIGA 4 x 4. Pozvanie na súťaž prijalo 22 základných škôl, ktoré na Ligu vyslali štvorčlenné družstvá žiakov piateho ročníka. Viac info nájdete tu.

 

Prvýkrát sme sa zúčastnili Majstrovstiev škôl v piškvorkách a hneď sme zvíťazili! Dňa 05. 11. 2015 sa uskutočnilo oblastné kolo 8. ročníka Majstrovstiev škôl v logickej hre PIŠQWORKY. V silnej konkurencii 22 tímov našu školu reprezentovali tri tímy. Najlepšie sa darilo tímu Galeje 2 v zložení: Jakub Vojčík (kapitán, kvarta B), Patrik Rusnák (kvarta B), Samuel Benko (kvarta A), Hana Šándorová (tercia A), Lena Šándorová (tercia A). Obsadili skvelé 1. miesto a zabezpečili si tak postup do krajského turnaja.

foto a ocenenia

 

Dňa 16. 10. 2015 sa uskutočnila matematická súťaž družstiev stredných škôl KOŠICKÝ MATBOJ 2015.
V konkurencii 44 družstiev sa na 4. mieste umiestnilo družstvo našej školy v zložení Juraj JURSA, Peter ONDUŠ, Martin ŠTEVKO a Viktória BREZINOVÁ.
V prvej desiatke sa umiestnili aj ďalšie naše družstvá. Na 6. mieste skončili Martin SPIŠÁK, Marek KOMAN, Filip CSONKA a Martin MIHÁLIK, na 9. mieste Henrieta MICHEĽOVÁ, Žaneta SEMANIŠINOVÁ, Daniel ONDUŠ a Samuel KRAJČI. Srdečne blahoželáme!

Výsledky
https://seminar.strom.sk/media/uploads/poradieke2015.pdf

 

V dňoch 25. – 31. 08. 2015 sa v Slovinsku uskutočnila Stredoeurópska matematická olympiáda (MEMO), v ktorej Slovensko reprezentovala aj naša žiačka oktávy Henrieta MICHEĽOVÁ

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori