Gymnázium, Alejová 1, Košice

Literárna Senica L. Novomeského 2014

 

 

Trnavský samosprávny kraj
Mesto Senica
Záhorská knižnica Senica
Záhorské osvetové stredisko Senica
Národné osvetové centrum Bratislava
Spoločnosť Ladislava Novomeského Bratislava
Spolok slovenských spisovateľov Bratislava
Literárne informačné centrum Bratislava

v y h l a s u j ú

XXVIII. ročník celoslovenskej autorskej súťaže
LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2014

1. PODMIENKY SÚŤAŽE

•    súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého práce neboli doposiaľ knižne publikované;
•    súťaž je tematicky voľná a neanonymná;
•    každý zúčastnený autor môže poslať do súťaže najviac 5 poetických, resp. prozaických útvarov v rozsahu maximálne 20 strojom písaných strán formátu A4 v troch kópiách (resp. vo dvoch tlačených a jednej elektronickej kópii vo formáte .doc) a v slovenskom jazyku;
•    súťaží sa v literárnych žánroch: poézia, próza, reportáž, cestopis, dramatický útvar a pod.
•    súťažná práca musí obsahovať: meno, vek autora, bydlisko, u žiakov a študentov aj navštevovaná škola a ročník.

2. PRIEBEH SÚŤAŽE

Súťaží sa v troch vekových kategóriách:
I. kategória: žiaci 5.-9. roč. ZŠ a 8-ročných gymnázií
II. kategória: študenti stredných škôl
III. kategória: študenti vysokých škôl a ostatní dospelí

UZÁVIERKA SÚŤAŽE JE 30. 09. 2014

Práce je potrebné zaslať poštou na adresu:
Záhorská knižnica
Vajanského 28
905 01 Senica

3. VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorá si vyhradzuje právo:
- pri nedodržaní podmienok práce do súťaže nezaradiť
- neudeliť niektorú z cien
Vyhodnotenie sa uskutoční v decembri 2014.

CENY

HLAVNÁ CENA
Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja 100,- €
Ostatné ceny budú vecné alebo finančné:

I. KATEGÓRIA

1. cena do 33,- €
2. cena do 25,- €
3. cena do 17,- €

II. KATEGÓRIA

1. cena do 50,- €
2. cena do 33,- €
3. cena do 25,- €

III. KATEGÓRIA

1. cena do 66,- €
2. cena do 50,- €
3. cena do 33,- €

Výsledky budú publikované na www.zahorskakniznica.eu a www.infolib.sk. Súťažné práce budú vrátené autorom, ktorí o to písomne požiadajú. Neprevzaté ocenenia nezasielame poštou, prevziať si ich výhercovia môžu do konca februára 2015 v Záhorskej knižnici v Senici.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori