Gymnázium, Alejová 1, Košice

telesná a športová výchova

školský rok: 2015/2016

Netradičné športy
Netradičné športy
Netradičné športy
Netradičné športy
3. miesto, KK, cezpoľný beh
3. miesto, KK, cezpoľný beh
3. miesto, KK, cezpoľný beh
3. miesto, KK, cezpoľný beh
3. miesto, RK, florbal, dievčatá
3. miesto, RK, florbal, dievčatá
3. miesto, RK, florbal, dievčatá
3. miesto, RK, florbal, dievčatá
1. miesto, RK, stol. tenis, dievčatá
1. miesto, RK, stol. tenis, dievčatá
1. miesto, RK, stol. tenis, dievčatá
1. miesto, RK, stol. tenis, dievčatá
1. miesto, RK, stol. tenis, dievčatá
1. miesto, RK, stol. tenis, dievčatá
3. miesto, RK, stol. tenis, chlapci
3. miesto, RK, stol. tenis, chlapci
3. miesto, RK, stol. tenis, chlapci
3. miesto, RK, stol. tenis, chlapci
3. miesto, charitatívny futbal
3. miesto, charitatívny futbal

1. miesto - finále, RK, stol. tenis, dievčatá
1. miesto - finále, RK, stol. tenis, dievčatá

2. miesto - finále, RK, stol. tenis, chlapci
2. miesto - finále, RK, stol. tenis, chlapci
1. miesto - KK, stol. tenis, dievčatá
1. miesto - KK, stol. tenis, dievčatá
1. miesto - KK, stol. tenis, dievčatá
1. miesto - KK, stol. tenis, dievčatá
1. miesto - KK, stol. tenis, dievčatá
1. miesto - KK, stol. tenis, dievčatá
1. miesto - KK, stol. tenis, dievčatá
1. miesto - KK, stol. tenis, dievčatá

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori