Gymnázium, Alejová 1, Košice

Exkurzie

FYZIKA

 

EXKURZIE


ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014
FYZIKÁLNO - LITERÁRNA EXKURZIA V MARTINE
foto

 
V dňoch 14. 10. – 15. 10. 2013 sa žiaci tercie zúčastnili FYZIKÁLNO – LITERÁRNEJ EXKURZIE v MARTINE. Navštívili Centrum popularizácie fyziky v Martine, kde im boli rôzne fyzikálne zákony predvedené formou, a tak žiaci zistili, že aj fyzika môže byť veľmi zaujímavou vedou.
Národný cintorín v Martine je miestom posledného odpočinku mnohých významných Slovákov. Žiaci hľadali zaujímavé epitafy a zbierali fotomateriál k úlohe zo slovenského jazyka.
Počas návštevy Matice slovenskej, najstaršej inštitúcie zastrešujúcej záujmy Slovákov, sa oboznámili s jej históriou a osobnosťami, ktoré významne formovali naše národné dejiny.
Na záver exkurzie žiaci tercie navštívili aj dom, v ktorom časť života prežil a tvoril J. C. Hronský. Spoznali jeho život a oboznámili sa z jeho literárnou tvorbou.


ŠKOLSKÝ ROK 2009/2010

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

foto

organizátor: RNDr. Ingrid HORKAVÁ
účastníci: žiaci sexty a II. A
pedagogický dozor: RNDr. Ingrid HORKAVÁ, Mgr. Jaroslav KURCINA
 

LITERÁRNO - PRÍRODOVEDNÁ EXKURZIA V MARTINE
foto

V dňoch 15. – 16. 10. 2009 sa žiaci TERCIE zúčastnili LITERÁRNO-PRÍODOVEDNEJ EXKURZIE v MARTINE. Navštívili sme CENTRUM POPULARIZÁCIE FYZIKY na GYMNÁZIU VILIAMA PAULINYHO-TÓTHA v MARTINE, ktorým boli študenti aj učitelia očarení.
Z bohatej ponuky pamätihodností mesta sme si vybrali obhliadku NÁRODNÉHO CINTORÍNA, MÚZEUM MARTINA BENKU, ANDREJA KMEŤA a ETNOGRAFICKÉ MÚZEUM. Samozrejme pri potulkách mestom sme neobišli ani tri budovy MATICE SLOVENSKEJ, SLOVENSKÉ KOMORNÉ DIVADLO, MODERNÉ MILÉNIUM ...ŠKOLSKÝ ROK 2008/2009

FYZIKÁLNO - LITERÁRNA EXKURZIA V MARTINE
foto
 
termín: 16. - 17. 3. 2009
organizátor: RNDr. Ingrid HORKAVÁ
pedagogický dozor: RNDr. Beáta KRALOVIČOVÁ, Mgr. Gabriela HRUŠKOVIČOVÁ
počet účastníkov: 39 žiakov z tercie A a tercie B

PROGRAM

krátka prehliadka centra mesta Martin
(prvá a druhá budova Matice slovenskej, historická budova slovenského gymnázia, ...)
návšteva Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulínyho-Tótha v Martine
(Fyzika hrou - 2-hodinové predstavenie plné jednoduchých pokusov- PaedDr. Jozef BEŇUŠKA, PaedDr. Ivan ŠABO)
prehliadka Národného cintorína v Martine
návšteva Turčianskej galérie v Martine
Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori