Gymnázium, Alejová 1, Košice

Záujmové útvary v školskom roku 2014/2015

 

Vedúci krúžkov, termín a miesto konania


AFRIKA BEZ MÝTOV
 • vedúci krúžku: Mgr. Zuzana DOLHYOVÁ, Mgr. Ľudmila ONOFEROVÁ
 • termín: podľa požiadaviek projektu
 • miestnosť: učebňa MMU

BASKETBALOVÝ KRÚŽOK
 • vedúci krúžku: Ing. Radko DVORŠČÁK
 • termín: utorok 17:30 - 19:00, štvrtok 17:30 - 19:00
 • miestnosť: telocvičňa

BEDMINTONOVÝ KRÚŽOK I
 • vedúci krúžku: Mgr. Ivan DUDÁŠ
 • termín: piatok 14:30 – 16:30
 • miestnosť: telocvičňa

BEDMINTONOVÝ KRÚŽOK II
 • vedúci krúžku: Mgr. Ivan DUDÁŠ
 • termín: piatok 16:30 – 18:30
 • miestnosť: telocvičňa

DEBATNÝ KLUB
 • vedúci krúžku: Mgr. Ľudmila ONOFEROVÁ
 • termín: streda 14:30 – 16:30
 • miestnosť: učebňa dejepisu

DREAMS AND TEAMS
 • vedúci krúžku: Mgr. Alena BAČIŠINOVÁ
 • termín: pondelok 13:30 – 15:30
 • miestnosť: II. A, učebňa MVP

FLORBALOVÝ KRÚŽOK
 • vedúci krúžku: Mgr. Lórant LIPÁN
 • termín: pondelok 14:30 – 16:30
 • miestnosť: telocvičňa

FUTSALOVÝ KRÚŽOK
 • vedúci krúžku: Štefan KUDLA
 • termín: streda 16:30 – 18:30
 • miestnosť: telocvičňa

INTERAKTÍVNE PROGRAMOVANIE

 • vedúci krúžku: RNDr. Jana HVIZDOŠOVÁ
 • termín: štvrtok 13:45 – 15:45
 • miestnosť: učebňa INF2

KASTELÁNIK
 • vedúci krúžku: Mgr. Ľudmila ONOFEROVÁ
 • termín: soboty v závislosti od počasia
 • plánované hrady a zámky

KRÚŽOK AUTOŠKOLY

 • vedúci krúžku: PaedDr. Miroslav PETROV
 • termín: pondelok 17:00 - 18:30, streda 17:00 - 18:30
 • miestnosť: Pražská 4, Košice

KLUB DEBATIÁDY
 • vedúci krúžku: Mgr. Ľudmila ONOFEROVÁ
 • termín: štvrtok 13:30 - 14:30, piatok 14:00 – 15:00
 • miestnosť: učebňa dejepisu

KRÚŽOK GO
 • vedúci krúžku: Ing. Slavomír KRÁLIK
 • termín: štvrtok 16:00 - 18:00
 • miestnosť: príma B

MATEMATIKA BEZ PROBLÉMOV (I. ročník)
 • vedúci krúžku: RNDr. Nataša BABICOVÁ
 • termín: pondelok 13:30 - 14:30, utorok 13:30 - 14:30
 • miestnosť: učebňa I. A

MATEMATIKA BEZ PROBLÉMOV (III. ročník)

 • vedúci krúžku: RNDr. Nataša BABICOVÁ
 • termín: štvrtok 07:00 - 07:45, štvrtok 13:30 - 14:45
 • miestnosť: učebňa III. A

MATEMATICKÝ KRÚŽOK

 • vedúci krúžku: RNDr. Jana KRAJČIOVÁ, PhD.
 • termín: streda 14:30 - 16:30
 • miestnosť: učebňa sekundy A

MATURITA Z ANGLIČTINY ĽAVOU ZADNOU

 • vedúci krúžku: Mgr. Miriama LOWYOVÁ
 • termín: štvrtok 14:30 - 16:30
 • miestnosť: učebňa CJ2

MEDIÁLNO - KNIŽNIČNÝ KRÚŽOK

 • vedúci krúžku: Mgr. Mária SADOVSKÁ
 • termín: pondelok 13:30 – 14:45, utorok 07:00 – 07:45
 • miestnosť: školská knižnica

MODERNÉ SPOLOČENSKÉ HRY
 • vedúci krúžku: RNDr. Viera VODIČKOVÁ, doc. Ing. Roman VODIČKA, PhD.
 • termín: pondelok 14:30 - 16:30
 • miestnosť: učebňa I. A

NOHEJBALOVÝ KRÚŽOK
 • vedúci krúžku: Ing. Ladislav IVANECKÝ
 • termín: pondelok 17:00 – 19:00
 • miestnosť: telocvičňa

NOVINÁRSKY KRÚŽOK
 • vedúci krúžku: PaedDr. Helena DUFFEKOVÁ
 • termín: pondelok 14:00 – 16:00
 • miestnosť: učebňa MVP

OUTDOOROVÉ AKTIVITY
 • vedúci krúžku: Mgr. Július KAĽAVSKÝ
 • termín: víkendy v závislosti od počasia
 • plánované miesta

ROBOTICKÝ KRÚŽOK (ZAČIATOČNÍCI)
 • vedúci krúžku: RNDr. Jana PLICHTOVÁ
 • termín: štvrtok 14:00 - 16:00
 • miestnosť: učebňa LEGO

ROBOTICKÝ KRÚŽOK (POKROČILÍ)
 • vedúci krúžku: RNDr. Jana PLICHTOVÁ
 • termín: pondelok 14:30 - 16:30
 • miestnosť: učebňa LEGO

SPOLOČENSKOVEDNÝ KRÚŽOK

 • vedúci krúžku: PaedDr. Jaroslava MAMČAKOVÁ
 • termín: pondelok 13:30 - 15:30
 • miestnosť: učebňa SJLaNAS

TVORIVÉ DIELNE

 • vedúci krúžku: Mgr. Zuzana DOLHYOVÁ
 • termín: streda 14:30 - 16:30
 • miestnosť: učebňa geografie

VOLEJBALOVÝ KRÚŽOK I

 • vedúci krúžku: Mgr. Lórant LIPÁN
 • termín: streda 14:30 – 16:30
 • miestnosť: telocvičňa

VOLEJBALOVÝ KRÚŽOK II
 • vedúci krúžku: Mgr. Miroslav ANDRÁSSY
 • termín: utorok 15:30 - 17:30
 • miestnosť: telocvičňa

ZDRAVOTNÍCKY KRÚŽOK

 • vedúci krúžku: RNDr. Denisa HREHOROVÁ
 • termín: streda 14:45 - 16:45
 • miestnosť: učebňa chémie

ŽIACKE RÁDIO
 • vedúci krúžku: Mgr. Miriam SAKMÁROVÁ
 • termín: pondelok 14:20 - 15:20, 20 minútové vysielanie 3x týždenne
 • miestnosť: vysielacie štúdio
 

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori