Gymnázium, Alejová 1, Košice

ÚspechyÚSPECHY

Usilovnosť, cieľavedomáa systematická príprava súčasných i bývalých žiakov sa v priebehuexistencie školy prejavujú nielen v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, aleaj v mimoškolských aktivitách.


Svedčia o tom i NAŠE ÚSPECHY:


Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori