Gymnázium, Alejová 1, Košice

ÚspechyÚSPECHY

Usilovnosť, cieľavedomáa systematická príprava súčasných i bývalých žiakov sa v priebehuexistencie školy prejavujú nielen v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, aleaj v mimoškolských aktivitách.


Svedčia o tom i NAŠE ÚSPECHY:


Sponzori