Gymnázium, Alejová 1, Košice

Školský rok 2010/2011ŠKOLSKÉ KOLO

II. KATEGÓRIA (I. - III. ROČNÍK OSEMROČNÉHO GYMNÁZIA)

PREDNES POÉZIE

1. miesto: neudelené
2. miesto: Dávid ADANDEDJAN (III. OB)
3. miesto: Martin BAŇAS, Žofia SZTACHOVÁ (I. OB)

PREDNES PRÓZY

1. miesto: Miroslav KÓŇA (I.OB)
2. miesto: Diana HLAVÁČOVÁ (III. OA)
3. miesto: Peter POKLEMBA (I. OA)

III. KATEGÓRIA (IV. - V. ROČNÍK OSEMROČNÉHO GYMNÁZIA)

PREDNES POÉZIE

1. miesto: Jakub Bilal CHIHADA (III. OA)
2. miesto: Dorota JAROŠOVÁ (IV. OA)
3. miesto: neudelené

PREDNES PRÓZY

1. miesto: Lenka GARLATHYOVÁ (V. OA)
2. miesto: Katarína KRAJČIOVÁ (IV. OA)
3. miesto: Adam KOLLÁR (IV. OA)

IV. KATEGÓRIA (VI. ROČNÍK OSEMROČNÉHO GYMNÁZIA, I. A II. ROČNÍK ŠTVORROČNÉHO GYMNÁZIA)

PREDNES POÉZIE

1. miesto: Karin STOPKOVÁ (VI. OA)
2. miesto: Zuzana BEDNÁROVÁ (I. B)
3. miesto: Silvia BREZOVSKÁ (II. A)

PREDNES PRÓZY

1. miesto: Ráchel LAUFF (I. A)
2. miesto: Lenka PETROVIČOVÁ (II. A)
3. miesto: Katarína MAKÓOVÁ (II. A)


SRDEČNE BLAHOŽELÁME!
Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori