Gymnázium, Alejová 1, Košice

Štátna vedecká knižnica 2011Dňa 17. 10. 2011 sa žiaci kvinty osemročného štúdia a následne dňa 19. 10. 2011 dve triedy prvého ročníka štvorročného štúdia vybrali na exkurziu do ŠTÁTNEJ VEDECKEJ KNIŽNICE V KOŠICIACH. Mnohí z nich využili možnosť po prvýkrát  navštíviť  túto užitočnú inštitúciu. Prezreli si požičovňu, oboznámili sa s históriou knižnice i jej systémom, naučili sa pracovať v klasickom aj v elektronickom katalógu. Nazreli nielen do priestorov študovne či čitárne, ale i  do oddelenia americkej a britskej literatúry.

Tu všade sa stretli s ochotnými a erudovanými pracovníkmi  knižnice, ktorí s radosťou odpovedali na ich zvedavé otázky. Prešli sa priestormi knižnice, nazreli do starých encyklopédií či najnovších čísel časopisov. Prekvapila ich možnosť zapožičania aj CD, DVD či  klasických VHS-iek so súčasnou hudobnou či filmovou produkciou.

Študenti využili príležitosť navštíviť  aj  priestory na Pribinovej ulici, kde má sídlo NEMECKÝ INŠTITÚT J. W. GOETHEHO. Prezreli si výstavu fotografií a dokumentov približujúcu práce predstaviteľov českej architektonickej moderny z dvadsiatych a tridsiatych rokov minulého storočia v našom meste. Aj tu sa stretli s ochotnými pracovníkmi, ktorí im všetko podrobne vysvetlili. V požičovni a študovni dostali užitočné informácie o práci Nemeckého inštitútu a službách, ktoré poskytuje svojim návštevníkom.  O skutočnosti, že našich študákov to, čo videli zaujímalo, svedčí aj potešujúci fakt, že už počas exkurzie sa dve študentky stali priamo členkami knižnice Nemeckého inštitútu J. W. Goetheho.

Ak exkurzia do ŠVK takto priamo v praxi  presvedčila študentov o pravdivosti teoretického tvrdenia o tom, že  nie je možné vedieť všetko, ale je nevyhnutné vedieť, kde to nájsť, tak môžeme smelo konštatovať, že do bodky splnila svoj účel.
Práca s on-line katalógom
Práca s on-line katalógom
V študovni
V študovni
V čitárni
V čitárni
Pohodička v čitárni
Pohodička v čitárni
Pri zaujímavom prístroji na obalovanie kníh
Pri zaujímavom prístroji na obalovanie kníh
 Takto sme sa rozhliadali
Takto sme sa rozhliadali
Takto sme sa pokochali
Takto sme sa pokochali
Takto sme sa usmievali
Takto sme sa usmievali
Pri starom katalógu kníh
Pri starom katalógu kníh
Zaujímavé časopisy v čitárni
Zaujímavé časopisy v čitárni
Páči sa nám tu
Páči sa nám tu
Aj únava nás zmohla
Aj únava nás zmohla
Pri systematickom katalógu
Pri systematickom katalógu
Výstava Česká architektonická moderna 20-tych rokov v Košiciach
Výstava Česká architektonická moderna 20-tych rokov v Košiciach
V Nemeckom inštitúte J.W.Goetheho
V Nemeckom inštitúte J.W.Goetheho
Zaujímavý výklad v Nemeckom inštitúte J.W.Goetheho
Zaujímavý výklad v Nemeckom inštitúte J.W.Goetheho

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori