Gymnázium, Alejová 1, Košice

Paľo LENGEŇExistujú stretnutia, ktoré síce človeka potešia, ale rýchlo na ne zabúda.
Sú však aj také, ktoré nielen potešia, ale dlho hrejú pri srdci. Takým bolo aj stretnutie s Paľom LENGEŇOM, absolventom nášho gymnázia z roku 1997.

Paľo bol odjakživa zapálený pre medicínu, a tak bola jeho voľba po maturite jasná. Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po jej skončení dostal možnosť pracovať v Nemecku. A keďže na našej škole získal výborné základy nemeckého jazyka, rozhodol sa pomerne rýchlo. A urobil veľmi dobre.

Dnes žije v meste Bayreuth v severnom Bavorsku a pracuje ako jeden z desiatich primárov na obrovskej a v Nemecku uznávanej Neurologickej klinike Hohe Warte.

V rámci osláv 30. výročia vzniku nášho gymnázia prišiel a porozprával našim študentom o svojich začiatkoch, ťažkostiach, ale aj o radostiach života lekára v Nemecku. O tom, aké ťažké je začínať v zahraničí bez dobrých vedomostí jazyka danej krajiny. A takisto i o tom, ako si slovenských odborníkov v Nemecku vážia. Beseda s ním potvrdila, že ak človek niečo veľmi chce, potom to aj dosiahne.

Sme hrdí na takýchto úspešných absolventov našej školy a veríme, že ich bude stále viac a viac.

Paľovi želáme v nasledujúcich rokoch veľa, veľa úspechov nielen v jeho profesijnej kariére, ale aj v osobnom živote.

Sponzori