Gymnázium, Alejová 1, Košice

Súťaž Riskuj!


Dňa 24. 04. 2017 junior ambasádori pre svojich mladších spolužiakov pripravili súťaž RISKUJ so zaujímavými otázkami o Európskej únii a jej fungovaní. Zábava a učenie v jednom ... Kto by neuvítal takú súťažnú hodinu častejšie?
Sponzori