Gymnázium, Alejová 1, Košice

Absolventi


Za uplynulých viac ako 25 rokov školu
opustilo 1817 ABSOLVENTOV. Sú medzi nimi absolventi štvorročného všeobecného štúdia, väčšinu z nich však tvoria absolventi osemročného štúdia so zameraním na matematiku. Sme právom hrdí hlavne na tých, ktorí okrem výborných študijných výsledkov úspešne reprezentovali naše gymnázium na olympiádach, súťažiach a v projketoch. Vďaka obdivuhodným výsledkom týchto študentov sa naša škola zviditeľnila na celoslovenskom i medzinárodnom fóre.

 
oktáva A - RNDr. Nicol NEHILOVÁ, oktáva B - Mgr. Monika VEREBOVÁ, PaedDr. Jaroslava MAMČAKOVÁ, IV. A - Mgr. Mária SADOVSKÁ
oktáva A - RNDr. Jana KRAJČIOVÁ, PhD., oktáva B - RNDr. Monika MARTINKOVÁ, Mgr. Alica PŠAKOVÁ, IV. A - Mgr. Jana VARGOVÁ
oktáva A - RNDr. Mária HORVÁTHOVÁ, oktáva B - Mgr. Mária KOVÁCSOVÁ, IV. A - RNDr. Denisa HREHOROVÁ
oktáva - Mgr. Monika VEREBOVÁ, IV. A - PaedDr. Daniel DZIAK
oktáva A - PaedDr. Jaroslava MAMČAKOVÁ, oktáva B - RNDr. Viera VODIČKOVÁ, IV. A - PaedDr. Helena DUFFEKOVÁ, IV. B - Mgr. Mária SADOVSKÁ
IV. A - Mgr. Dana JANKOVA, IV. B - RNDr. Jana HVIZDOŠOVÁ, IV. C - Mgr. Július KAĽAVSKÝ

oktáva - Mgr. Zuzana DOLHYOVÁ, IV. A - Mgr. Miriam SAKMÁROVÁ, IV. B - RNDr. Henrieta KAĽAVSKÁ

oktáva - Mgr. Ľudmila ONOFEROVÁ, IV. A - RNDr. Nataša BABICOVÁ, IV. B - Mgr. Veronika KLADEKOVÁ
oktáva A - Mgr. Viera NACHTMANNOVÁ, oktáva B - Mgr. Jana KRÁLIKOVÁ, IV. A - RNDr. Marián MACKO, IV. B - PaedDr. Helena DUFFEKOVÁ, IV. C - RNDr. Mária HORVÁTHOVÁ
oktáva - RNDr. Jana KRAJČIOVÁ, PhD., IV. A - PaedDr. Helena DUFFEKOVÁ, IV. B - RNDr. Nicol NEHILOVÁ, IV. C - Mgr. Július KAĽAVSKÝ, IV. D - RNDr. Monika MARTINKOVÁ
oktáva - RNDr. Anna IHNATKOVÁ, IV. A - RNDr. Beáta KRALOVIČOVÁ, IV. B - Ing. Štefan VILUSZ, IV. C - Mgr. Eva DITTELOVÁ, IV. D - Mgr. Slavomír DZUGAS, IV. E - RNDr. Ingrid GREGOVÁ
VIII. OA - Mgr. Ľudmila ONOFEROVÁ, IV. A - RNDr. Ingrid HORKAVÁ
VIII. OA - Mgr. Miriam SAKMÁROVÁ, IV. A - Mgr. Mária KOVÁCSOVÁ
oktáva A - RNDr. Marián MACKO, oktáva B - RNDr. Jana PLICHTOVÁ, 4. A - RNDr. Gabriela PODRACKÁ
oktáva - Mgr. Viera RASCHMANOVÁ, 4. A - RNDr. Janka SUŠILOVÁ
oktáva A - RNDr. Janka SUŠILOVÁ, oktáva B - RNDr. Beáta VAVRINČÍKOVÁ, 4. A - RNDr. Ingrid HORKAVÁ
oktáva A - RNDr. Anna IHNATKOVÁ, oktáva B - PaedDr. Slavomír ŠOFFA
oktáva A - Mgr. Jana KRAJČIOVÁ, oktáva B - RNDr. Marián MACKO
oktáva A - Mgr. Anna FEDURCOVÁ, oktáva B - Mgr. Martin MÜLLER
oktáva A - RNDr. Jana PLICHTOVÁ, oktáva B - Viera NACHTMANNOVÁ
oktáva A - PhDr. Ľubomír SOBEK, oktáva B - RNDr. Marián MACKO
oktáva - Mgr. Viera VODIČKOVÁ
oktáva - RNDr. Katarína KALINČÁKOVÁ, CSc.
oktáva - Mgr. Viera RASCHMANOVÁ, 4. A - RNDr. Janka SUŠILOVÁ
oktáva - PhDr. Elena VARGOVÁ, 4. A - PaedDr. Jozef ČERVEŇÁK
oktáva - Viera NACHTMANNOVÁ, 4. A - Mgr. Adriána GODOČÍKOVÁ, 4. B - PhDr. Ľubomír SOBEK

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori