Gymnázium, Alejová 1, Košice

Triedy a vyučujúci

 

INFORMATIKA SA VYUČUJE POVINNE V TRIEDACH
  • príma až kvarta osemročnej vetvy gymnázia (1 vyučovacia hodina týždenne)
  • sexta osemročnej vetvy gymnázia (2 vyučovacie hodiny týždenne)
  • I. a II. ročník štvorročnej vetvy gymnázia (2 vyučovacie hodiny týždenne)
  • III. ročník štvorročnej vetvy gymnázia (1 vyučovacia hodina týždenne)
NEPOVINNÉ a VOLITEĽNÉ PREDMETY z INFORMATIKY V TRIEDACH
  • septima a III. ročník - Informatika (INF)- 2 vyučovacie hodiny týždenne
  • oktáva A, B - Informatika (INF) - 2 vyučovacie hodiny týždenne
  • IV.A - IV.C - Informatika v kocke (INQ)- 2 vyučovacie hodiny týždenne
  • IV.A - IV.C - Aplikovaná informatika (API) - 2 vyučovacie hodiny týždenne

PREHĽAD TRIED A VYUČUJÚCICH V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014

osemročné gymnázium

príma A
- RNDr. Jana HVIZDOŠOVÁ
príma B - Mgr. Jana KRÁLIKOVÁ, RNDr. Jana PLICHTOVÁ

sekunda A, B - RNDr. Jana HVIZDOŠOVÁ, Mgr. Jana KRÁLIKOVÁ
kvarta A, B - RNDr. Jana HVIZDOŠOVÁ, RNDr. Jana PLICHTOVÁ
sexta - RNDr. Jana HVIZDOŠOVÁ, RNDr. Jana PLICHTOVÁ

štvorročné gymnázium

I. A - RNDr. Jana HVIZDOŠOVÁ, Mgr. Jana KRÁLIKOVÁ
I. B - RNDr. Jana HVIZDOŠOVÁ, RNDr. Jana PLICHTOVÁ
II. A - RNDr. Jana HVIZDOŠOVÁ, Mgr. Jana KRÁLIKOVÁ
II. B - RNDr. Jana HVIZDOŠOVÁ, RNDr. Jana PLICHTOVÁ
III. A - RNDr. Jana HVIZDOŠOVÁ, RNDr. Jana PLICHTOVÁ
III. B - RNDr. Jana HVIZDOŠOVÁ, Mgr. Jana KRÁLIKOVÁ

semináre

INF - septima + III.A + III.B - RNDr. Jana HVIZDOŠOVÁ
INF - oktáva A+B - RNDr. Jana PLICHTOVÁ
INQ - IV.A-IV.C - RNDr. Jana PLICHTOVÁ
API - IV.A-IV.C - RNDr. Jana PLICHTOVÁ

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori