Gymnázium, Alejová 1, Košice

Medzi riadky

Literárna súťaž spojená s prázdninovým literárnym sústredením.
Súťaž je vyhlásená pre autorov do 26 rokov, ktorí doposiaľ knižne nepublikovali, v kategóriách poézia, próza a dráma. Súťaž je neanonymná. Prihlásené práce nesmú autori do vyhlásenia výsledkov súťaže nikde publikovať a práce nesmú byť do dňa uzávierky ocenené na inej literárnej súťaži.

Kategórie poézia a próza sú vekovo členené:
  1. žiaci základných škôl 5. – 9. ročník
  2. študenti stredných škôl
  3. študenti vysokých škôl a mládež do 26 rokov (narodení. od 01. 09. 1985)

Kategória dráma nie je vekovo členená.

Súťažné práce musia byť napísané v slovenskom jazyku v rozsahu:
  • poézia - maximálne 5 básní
  • próza - maximálne 3 útvary, spolu v rozsahu najviac 15 normostrán
  • dráma – bez obmedzenia

Súťažný príspevok treba zaslať na mailovú adresu sutaz@medziriadky.sk v niektorom z formátov: PDF, DOC alebo DOCX (Word), RTF, ODT (Open Office).

Autor zaslaním príspevku do súťaže dáva súhlas s jeho uverejnením v médiách a na stránke súťaže – o uverejnení bude informovaný.Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori