Gymnázium, Alejová 1, Košice

Absolvent školy 2019
Samuel KRAJČI, žiak oktávy
ABSOLVENT ŠKOLY 2019

Najväčšie úspechy, ktoré žiak dosiahol:
• bronzovú medailu z medzinárodnej Matematickej olympiády IMO 2018
• úspešnú reprezentáciu Slovenska v medzinárodnom kole Matematickej olympiády kategórie C v trojstretnutí CPS juniori
• čestné uznanie na Stredoeurópskej matematickej olympiáde MEMO
• 1. miesto v celoslovenskej bádateľskej súťaži družstiev Matematický B-deň 2017
• úspešné riešenie Matematickej olympiády na krajskej a celoštátnej úrovni
• 1. miesto v celoštátnom a 4. miesto v medzinárodnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2016 kategórie Junior
• úspešnú reprezentáciu v matematických súťažiach družstiev Košický matboj, Náboj, Purple Comet! Math Meet, Matematický B-deň a International Mathematical Modeling Challenge
• úspešné riešenie matematických korešpondenčných seminárov STROM, KMS, Prase, iKS
• aktívnu prácu v združení STROM
• úspešnú reprezentáciu vo fyzikálnej súťaži družstiev Náboj FKS na celoštátnej a medzinárodnej úrovni
• úspešné riešenie Olympiády z informatiky na krajskej a celoštátnej úrovni
• 3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B
• 5. miesto v celoslovenskom kole súťaže v programovaní Palma a účasť v medzinárodnom finále súťaže v programovaní Kasiopea
• úspešné riešenie korešpondenčného seminára z programovania KSP
• 3. miesto v celoslovenskej športovej súťaži družstiev vo frisbee Stredoškolskej ligy ultimate

Ďalší ocenení

Pochvalu riaditeľom školy a vecné odmeny venované riaditeľstvom školy a Radou rodičov školy získali:

ERIK BERTA, žiak oktávy

• úspešnú reprezentáciu v matematických súťažiach družstiev Náboj
• úspešné riešenie matematického korešpondenčného seminára STROM
• viacnásobné úspechy vo fyzikálnej súťaži družstiev FKS na krajskej, celoštátnej aj medzinárodnej úrovni
• popredné umiestnenia v informatických a robotických súťažiach na krajskej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni

VIKTÓRIA BREZINOVÁ, žiačka oktávy

• čestné uznanie z Dievčenskej medzinárodnej matematickej olympiády (EGMO)
• 1. miesto v celoslovenskej bádateľskej súťaži družstiev Matematický B-deň 2017
• úspešné riešenie Matematickej olympiády na krajskej a celoštátnej úrovni
• 1. miesto v celoštátnom a 4. miesto v medzinárodnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2016 kategórie Junior
• úspešnú reprezentáciu v matematických súťažiach družstiev Košický matboj, Náboj, Purple Comet! Math Meet, Matematický B-deň, International Mathematical Modeling Challenge
• úspešné riešenie matematických korešpondenčných seminárov STROM, KMS
• aktívnu prácu v združení STROM
• úspešnú reprezentáciu vo fyzikálnej súťaži družstiev Náboj FKS na celoštátnej a medzinárodnej úrovni
• úspešné riešenie Olympiády z informatiky na krajskej a celoštátnej úrovni
• 2. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A
• úspešné riešenie korešpondenčného seminára z programovania KSP
• výborný prospech v školskom roku 2018/2019

FILIP CSONKA, žiak oktávy

• úspešné riešenie Matematickej olympiády na krajskej úrovni
• za úspešnú reprezentáciu v matematických súťažiach družstiev Košický matboj, Náboj a Purple Comet! Math Meet
• úspešné riešenie matematických korešpondenčných seminárov STROM a KMS a seminára z programovania KSP
• 1. miesto v celoslovenskej súťaži iBobor v kategórii Junior
• 3. miesto v krajskej súťaži v tvorbe www stránok
• 3. miesto v celoslovenskej športovej súťaži družstiev vo frisbee Stredoškolskej ligy ultimate
• výborný prospech v školskom roku 2018/2019

MATEJ GALAMB, žiak oktávy

• 1. miesto v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku
• viacnásobné popredné umiestnenia v krajskom a celoštátnom kole Geografickej olympiády a postup do medzinárodného kola
• aktívnu prácu v projekte Erasmus+

MARTIN MIHÁLIK, žiak oktávy

• úspešné riešenie Matematickej olympiády na krajskej úrovni
• úspešnú reprezentáciu v matematických súťažiach družstiev Košický matboj, Náboj, Purple Comet! Math Meet, Matematický B-deň, International Mathematical Modeling Challenge
• úspešné riešenie matematických korešpondenčných seminárov STROM
• úspešnú reprezentáciu vo fyzikálnej súťaži družstiev Náboj FKS na celoštátnej a medzinárodnej úrovni
• úspešné riešenie Olympiády z informatiky na krajskej a celoštátnej úrovni
• úspešné riešenie korešpondenčného seminára z programovania KSP
• 1. miesto v celoštátnom kole súťaže iBobor kategórie Junior
• viacnásobné umiestnenia v súťažiach v programovaní KASIOPEA, proFIT a PALMA STROM na celoštátnej a medzinárodnej úrovni
• 3. miesto v krajskej súťaži v tvorbe www stránok

MARTIN ŠTEVKO, žiak oktávy

• 1. miesto v celoslovenskej bádateľskej súťaži družstiev Matematický B-deň 2017
• úspešnú reprezentáciu Slovenska v medzinárodnom kole Matematickej olympiády kategórie C v trojstretnutí CPS juniori
• úspešné riešenie Matematickej olympiády na krajskej a celoštátnej úrovni
• 1. miesto v celoštátnom a 4. miesto v medzinárodnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2016 kategórie Junior
• úspešnú reprezentáciu v matematických súťažiach družstiev Košický matboj, Náboj, Purple Comet! Math Meet, Matematický B-deň, International Mathematical Modeling Challenge
• úspešné riešenie matematických korešpondenčných seminárov STROM, KMS
• aktívnu prácu v združení STROM
• úspešnú reprezentáciu vo fyzikálnej súťaži družstiev Náboj FKS na celoštátnej a medzinárodnej úrovni
• 3. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie D
• 5. miesto v krajskom kole Zenit v programovaní v kategórii A
• 3. miesto v celoslovenskej športovej súťaži družstiev vo frisbee Stredoškolskej ligy ultimate


Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori