Gymnázium, Alejová 1, Košice

Absolvent školy 2020
Stanislav JOCHMAN, žiak oktávy A
ABSOLVENT ŠKOLY 2020

Najväčšie úspechy, ktoré žiak dosiahol:

kvinta A (2016/2017)


 • 10. miesto v matematickej súťaži družstiev Náboj 2017 v kategórii Juniori na krajskej úrovni, 41. miesto na celoslovenskej úrovni a 202. miesto na medzinárodnej úrovni
 • 1. miesto v celoslovenskej robotickej súťaži RoboRave v kategórii Fire Fighting a 14. miesto v medzinárodnom kole
 • 2. miesto v celoslovenskej robotickej súťaži RoboRave v kategórii Line Following
 • 1. miesto v celoslovenskej súťaži RBA v prehliadke modelov žiakov ZŠ a SŠ v súťaži Boffin
 • 2. miesto v celoslovenskej súťaži RBA v kategórii Vlastný model SŠ
 • 3. miesto v celoslovenskej súťaži RBA v prehliadke modelov žiakov ZŠ a SŠ v kategórii Driver A
 • 5. miesto v celoslovenskej súťaži RBA v kategórii Racing Elektronika
 • 6. miesto v celoslovenskej súťaži RBA v kategórii Robotická výzva
 • 6. miesto na celoslovenskej úrovni a 10. miesto na medzinárodnej úrovni fyzikálnej súťaži družstiev FKS v kategórii Juniori
 • cena poroty v celoštátnom kole súťaže AMAVET s modelom CNC fréza
 • aktívna účasť v celoslovenskom jarnom sústredení elektroniky IOT Žilina v spolupráci s TU v Žiline
 • 1. miesto v regionálnom kole súťaže First Lego League v kategórii Research Presentation a 9. miesto vo finálovom kole krajín V4
 • 2. miesto v regionálnom kole súťaže First Lego League v kategórii Teamwork a 9. miesto vo finálovom kole krajín V4
 • 2. miesto v regionálnom kole súťaže First Lego League v kategórii Robot Game a 27. miesto vo finálovom kole krajín V4
 • 2. miesto v regionálnom kole súťaže First Lego League v kategórii Robot Design a 6. miesto vo finálovom kole krajín V4
 • 2. miesto v celkovom umiestnení v regionálnom kole súťaže First Lego League a 17. miesto vo finálovom kole krajín V4
 • 1. miesto v školskom kole súťaže Zenit webdizajn v rámci kraja
 • aktívny animátor Arduino modelov v Letnom tábore 2017

sexta A (2017/2018)

 • 1. miesto v celoslovenskej robotickej súťaži RoboRave v kategórii Line Following
 • cena odbornej poroty v celoštátnom kole festivalu vedy a techniky AMAVET v kategórii inžinierstvo a informatika
 • 7. miesto v krajskom kole súťaže Zenit elektronika
 • cena poroty v krajskom kole festivalu vedy a techniky AMAVET v kategórii inžinierstvo a informatika
 • 1. miesto v regionálnom kole súťaže First Lego League v kategórii Teamwork
 • 2. miesto v regionálnom kole súťaže First Lego League v kategórii Robot Design
 • 2. miesto v regionálnom kole súťaže First Lego League v kategórii Research Presentation
 • 3. miesto v celkovom umiestnení regionálneho kola súťaže First Lego League
 • vlastný vývoj signalizačného zariadenia pre handikepovaných
 • aktívny animátor Arduino modelov v Letnom tábore 2018

septima A (2018/2019)

 • 1. miesto v medzinárodnej súťaži Robotický deň v Prahe v kategórii Cing
 • 1. miesto v celoslovenskej súťaži Istrobot
 • 2. miesto v celoslovenskom jarnom sústredení elektroniky IOT Žilina v spolupráci s TU v Žiline
 • 7. miesto v celoslovenskej robotickej súťaži RoboRave v kategórii Fire Fighting
 • aktívny člen organizačného štábu celoslovenskej súťaže RBA v kategórii Racing, pre ktorú vytvoril štartovaciu bránu so svetelným a zvukovým osvetlením a snímaním pozície áut
 • sprevádzkovanie signalizačného zariadenia pre handikepovaných - pacienta so silnou svalovou dystrofiou vo Vrútkach
 • úspešná prezentácia a propagácia školy na Noci výskumníkov 2018, Hravenisku, Správnej voľbe povolania a ProEduco&ProJob so svojimi modelmi robotiky
 • účasť v prehliadke SOČ so školskou pomôckou CING
 • aktívny animátor NXT modelov z lega v Letnom tábore 2019 s dennou dochádzkou

oktáva A (2019/2020)

 • osobný mentor Maxa Strémy na učenie sa neurónových sietí v rámci Talenguide
 • osobná prax v Startupe v SanFranciscu v startupoch: Kegg a Hackerrank v lete 2019
 • jeden z troch laureátov SR v roku 2019
 • vlastný prezentačný stánok s robotom Cing v Bratislave v rámci Noc výskumníkov 2019
 • vlastný prezentačný stánok s robotom Cing a jeho rozšírenou verziou na väčšom plátne so zložitejšími úlohami v rámci MakerFaire
 • postup do celoslovenského kola SOČ s robotom Všesmerová autonómna platforma
 • 2. miesto v medzinárodnej Vernadskej súťaži v kategórii engineering
 • vytvorenie webovej stránky pre žiakov maturitných ročníkov z predmetu slovenský jazyk a literatúra

Patrik RUSNÁK, žiak oktávy B
ABSOLVENT ŠKOLY 2020

Najväčšie úspechy, ktoré žiak dosiahol:

kvinta B (2016/2017)

 • 5. miesto v matematickej súťaži družstiev Náboj 2017 v kategórii Juniori na krajskej úrovni, 18. miesto na celoslovenskej úrovni a 95. miesto na medzinárodnej úrovni
 • 1. miesto v celoslovenskej robotickej súťaži RoboRave v kategórii Fire Fighting a 14. miesto v medzinárodnom kole
 • 2. miesto v celoslovenskej robotickej súťaži RoboRave v kategórii Line Following
 • 2. miesto v celoslovenskej súťaži RBA v kategórii Vlastný model SŠ
 • 3. miesto v celoslovenskej súťaži RBA v prehliadke modelov žiakov ZŠ a SŠ v kategórii Driver A
 • 4. miesto v celoslovenskej súťaži RBA v prehliadke modelov žiakov ZŠ a SŠ v súťaži Boffin
 • 5. miesto v celoslovenskej súťaži RBA v kategórii Racing Elektronika
 • 6. miesto v celoslovenskej súťaži RBA v kategórii Robotická výzva
 • 20. miesto v celoslovenskej súťaži RBA v kategórii Racing Lego
 • 1. miesto v regionálnom kole súťaže First Lego League v kategórii Research Presentation a 9. miesto vo finálovom kole krajín V4
 • 2. miesto v regionálnom kole súťaže First Lego League v kategórii Teamwork a 9. miesto vo finálovom kole krajín V4
 • 2. miesto v regionálnom kole súťaže First Lego League v kategórii RobotGame a 27. miesto vo finálovom kole krajín V4
 • 2. miesto v regionálnom kole súťaže First Lego League v kategórii RobotDesign a 6. miesto vo finálovom kole krajín V4
 • 2. miesto v celkovom umiestnení v regionálnom kole súťaže First Lego League a 17. miesto vo finálovom kole krajín V4
 • 18. miesto v letnom semestri korešpondenčného matematického seminára KMS v kategórii ALFA
 • 23. miesto v zimnom semestri korešpondenčného matematického seminára KMS v kategórii ALFA
 • 2. miesto v krajskom kole Majstrovstiev škôl v piškvorkách

sexta B (2017/2018)

 • 3. miesto v matematickej súťaži družstiev Náboj 2018 v kategórii Juniori na krajskej úrovni, 10. miesto na celoslovenskej úrovni a 78. miesto na medzinárodnej úrovni
 • 1. miesto v celoslovenskej robotickej súťaži RoboRave v kategórii Line Following
 • 1. miesto v regionálnom kole súťaže First Lego League v kategórii Teamwork
 • 2. miesto v regionálnom kole súťaže First Lego League v kategórii RobotDesign
 • 2. miesto v regionálnom kole súťaže First Lego League v kategórii Research Presentation
 • 3. miesto v celkovom umiestnení v regionálnom kole súťaže First Lego League
 • 1. miesto v krajskom kole Majstrovstiev škôl v piškvorkách
 • 9. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B
 • 17. miesto v školskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B v rámci kraja
 • 11. miesto v letnej časti korešpondenčného matematického seminára KMS v kategórii BETA
 • 2. miesto v krajskej olympiáde DŠS vo volejbale chlapcov
 • 2. miesto v regionálnom finále DŠS vo volejbale chlapcov
 • 3. miesto v krajskom kole súťaže vo volejbale chlapcov
 • 4. miesto v regionálnom kole súťaže vo volejbale chlapcov

septima B (2018/2019)

 • 1. miesto v súťaži First Lego League v kategórii Prezentácia výskumnej práce na medzinárodnej úrovni
 • 7. miesto v celoslovenskej robotickej súťaži RoboRave v kategórii Fire Fighting
 • 2. miesto v krajskom kole súťaže First Lego League v kategórii Teamwork
 • 2. miesto v celkovom hodnotení v krajskom kole súťaže First Lego League
 • 2. miesto v súťaži 5rd Annual International Mathematical Modeling Challenge
 • 3. miesto v krajskom kole súťaže First Lego League v kategórii Dizajn robota
 • 1. miesto v krajskej olympiáde DŠS vo volejbale chlapcov SŠ
 • 1. miesto v regionálnom finále DŠS vo volejbale chlapcov SŠ
 • 3. miesto v krajskom kole súťaže vo volejbale chlapcov SŠ
 • 3. miesto v regionálnom kole súťaže vo volejbale chlapcov SŠ
 • 19. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie A
 • 2. miesto v oblastnom kole Majstrovstiev škôl v piškvorkách
 • pomocný člen organizátorského štábu súťaže RBA
 • propagácia školy s prezentačným stánkom GALEJE s modelom z fyziky na Noci výskumníkov 2018
 • propagácia školy s modelmi robotiky na prezentačnej akcii Hravenisko
 • aktívny animátor NXT modelov z lega v letnom tábore 2019

oktáva B (2019/200)

 • 2. miesto v celoslovenskom kole súťaže družstiev MATEMATICKÝ B-DEŇ 2019 s možnosťou reprezentovať Slovensko v medzinárodnej matematickej bádateľskej súťaži IMMC
 • 13. miesto v slovenskom kole a 54. miesto v medzinárodnom kole súťaži družstiev Náboj FKS
 • úspešný riešiteľ krajského kola Matematickej olympiády kategórie A
 • úspešná reprezentácia školy v súťaži družstiev Košický matboj
 • úspešná reprezentácia školy v matematickej súťaži Derby

Ďalší ocenení

Pochvalu riaditeľom školy a vecné odmeny venované riaditeľstvom školy a Radou rodičov školy získali:

Martin BERTKO, oktáva A

 • viacnásobnú a vynikajúcu reprezentáciu školy v športových súťažiach na rôznych úrovniach počas celého štúdia
 • výborné študijné výsledky počas celého štúdia

Jakub GEMBICKÝ, oktáva B

 • viacnásobnú a vynikajúcu reprezentáciu školy v matematických, spoločenskovedných, športových súťažiacha v Stredoškolskej odbornej činnosti na rôznych úrovniach počas celého štúdia
 • účasť v projekte Create and Control
 • aktívnu prácu v Rade školy
 • aktívnu prácu v Žiackej školskej rade
 • aktívnu prácu v triednej samospráve
 • výborné študijné výsledky počas celého štúdia

Martin KOZÁK, oktáva B

 • viacnásobnú a vynikajúcu reprezentáciu školy v spoločenskovedných, informatických súťažiach a v Stredoškolskej odbornej činnosti na rôznych úrovniach počas celého štúdia.

Michal KURÁK, oktáva A

 • viacnásobnú a vynikajúcu reprezentáciu školy v športových súťažiach na rôznych úrovniach počas celého štúdia

Katarína MARCINČÁKOVÁ, oktáva B

 • viacnásobnú a vynikajúcu reprezentáciu školy v informatických a robotických súťažiach na rôznych úrovniach počas celého štúdia

Andrej PANKUCH, oktáva A

 • viacnásobnú a vynikajúcu reprezentáciu školy v matematických, fyzikálnych, robotických, recitačných súťažiach v slovenskom a anglickom jazyku, v Stredoškolskej odbornej činnosti a v športových súťažiach na rôznych úrovniach počas celého štúdia
 • výborné študijné výsledky počas celého štúdia

Daša POPOVIČOVÁ, oktáva B

 • viacnásobnú a úspešnú reprezentáciu školy v Olympiáde v ruskom jazyku a v Stredoškolskej odbornej činnosti na rôznych úrovniach počas celého štúdia
 • aktívnu prácu v redakčnej rade školského časopisu
 • aktívnu prácu v Žiackej školskej rade
 • aktívnu účasť pri organizovaní celoškolských kultúrnych podujatí
 • aktívnu prácu v triednej samospráve

Adam SZAMOSI, oktáva A

 • viacnásobnú a vynikajúcu reprezentáciu školy v matematických, informatických a športových súťažiach na rôznych úrovniach počas celého štúdia
Martin BERTKO
Martin BERTKO
Jakub GEMBICKÝ
Jakub GEMBICKÝ
Martin KOZÁK
Martin KOZÁK
Michal KURÁK
Michal KURÁK
Katarína MARCINČÁKOVÁ
Katarína MARCINČÁKOVÁ
Andrej PANKUCH
Andrej PANKUCH
Daša POPOVIČOVÁ
Daša POPOVIČOVÁ
Adam SZAMOSI
Adam SZAMOSI

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori