Gymnázium, Alejová 1, Košice

Modelový európsky parlamentŠkolský rok: 2009/2010

 
Naša škola sa do tohto projektu zapojila po druhýkrát v rámci DEBATNÉHO KLUBU. Samotná súťaž trvá dva dni. V prvý deň sú študenti rozdelení do výborov (právo, kultúra, hospodárstvo...), v ktorých rokujú. Výsledkom rokovania je prijatie rezolúcií. Tie sú prezentované na druhý deň jednotlivými výbormi.
Po prezentácii nasleduje diskusia a samotné hlasovanie o rezolúcii. Zaujímavosťou súťaže je aj to, že najlepší rečníci majú možnosť postúpiť do celoslovenského kola. Počas celej súťaže je potrebné dodržiavať pravidlá etikety a byť slušne oblečený.
Do celoslovenského kola postúpila Ivana GAŠKOVÁ a náhradníkmi sa stali Pavol DUBÍK a Tímea FINDIŠOVÁ.


Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori