Gymnázium, Alejová 1, Košice

Beseda s bývalými šéfredaktormi školského časopisu

25 ROKOV GYMNÁZIA

 

Mnoho ľudí to nevie, a mnoho ľudí by tomu neverilo. Nie len škola, ale aj skvelý časopis, ktorý sa stal jej neodlučiteľnou súčasťou, už oslavuje 25. výročie jeho založenia.  
Časopis si prešiel mnohým, zmenil niekoľkokrát svoj názov, grafiku a prevedenie, svojich redaktorov a plynúcimi rokmi samozrejme aj svojich čitateľov.  Možno má medzi učiteľským zborom pár svojich dlhoročných verných fanúšikov, lebo sa na našej škole nájdu aj učitelia, ktorí sú tu od jeho začiatku.

Ako je vlastne možné, že časopis už na škole tak dlho funguje? Dlhé roky dozadu v troch primánskych hlavičkách skrsol nápad, spestriť si všedné dni a nejakým spôsobom pobaviť spolužiakov (väčšinou na úkor učiteľov). Nápad, ktorý sa rýchlo šíril a ktorý sa stretával s mnohými súhlasmi a úspechmi. Nápad, založiť si školský časopis. Cesta časopisu však bola často aj strastiplná a zložitá, ale jeho tvorcovia všetko ľahko prekonali so štipkou humoru a radosti.

Prvý časopis niesol názov Príma Prima a rok po roku sa prispôsoboval názvu triedy jeho tvorcov - Na sekundu so sekundou, Tercia tercii...
Ďalším časopisom bol Aleják, ktorý si viedli žiaci vtedajšieho druhého ročníka štvorročného štúdia. Pizza, Bomba, XXL či Makové halušky nasledovali svojich časopisových predchodcov a stále sa zdokonaľovali v každom smere.  Pár rokov sa u nás zaužíval časopis Galeják, ktorého názov si veľmi obľúbili desiatky študentov a často krát tak nazývajú aj terajší, najnovší občasník našej školy Gymael, ktorý na škole funguje už od roku 2010.

Priateľské stretnutie terajších a bývalých redaktorov školského časopisu,  ktoré sa konalo 12. 02. 2014 bolo oslavou stáleho fungovania predovšetkým umeleckej, ale aj inej tvorby našich študentov. Prišiel naň aj prvý zo všetkých redaktorov, Michal RYBÁRIK, ktorý sa s nami podelil o mnoho zážitkov, ktoré pri tvorbe časopisu zažil. Dozvedeli sme sa mnoho o tom, ako to bolo a načerpali sme veľa síl a odhodlanosti pokračovať v tejto činnosti aj naďalej.

Veríme, že aj my sa jedného dňa prídeme pozrieť na takéto stretnutie osláv aspoň 50. výročia časopisu a zaspomíname si na staré časy, ktoré nám prinášali toľko radosti a vytvárali nejakú hmatateľnú hodnotu, ktorú sme nezištne pripravovali pre ostatných. Hodnotu, ktorou hádam ešte dlhé roky bude školský časopis na Gymnáziu, Alejová 1, Košice.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori