Gymnázium, Alejová 1, Košice

Rozlúčka s maturantmi 2005

19. 05. 2005

TRIEDY A ICH TRIEDNI UČITELIA:

OKTÁVA A - RNDr. Jana KRAJČIOVÁ
OKTÁVA B - RNDr. Marián MACKO


Lúčenie sa oktávy A v triedach
Lúčenie sa oktávy A v triedach
Lúčenie sa oktávy B v triedach
Lúčenie sa oktávy B v triedach
Slávnostné otvorenie rozlúčky
Slávnostné otvorenie rozlúčky
Maturitné tablá oktávy A a oktávy B
Maturitné tablá oktávy A a oktávy B
Príhovor septimánov k maturantom
Príhovor septimánov k maturantom
Príhovor oktavánov v podaní Petra Spodníka
Príhovor oktavánov v podaní Petra Spodníka
Pohľad na vedenie školy
Pohľad na vedenie školy
Kytičky vďaky vyučujúcim
Kytičky vďaky vyučujúcim
Pohľad na moderátora Erika Fendíka
Pohľad na moderátora Erika Fendíka
Slávnostný príhovor PhDr. Ľubomíra Sobeka, riaditeľa školy
Slávnostný príhovor PhDr. Ľubomíra Sobeka, riaditeľa školy
Ocenení maturanti
Ocenení maturanti
Spevácke vystúpenie Kataríny Sztachovej a Kataríny Stašovej
Spevácke vystúpenie Kataríny Sztachovej a Kataríny Stašovej

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori