Gymnázium, Alejová 1, Košice

Deň detí 2009

ZÁBAVNÉ DOPOLUDNIE pre žiakov prím až kvarty pri príležitosti MEDZINÁRODNÉHO DŇA DETÍ.

V piatok 29. 05. 2009 sme už tradične oslávili DEŇ DETÍ zábavným dopoludním. Žiaci kvarty a kvinty  si pre svojich mladších spolužiakov z prím, sekundy a tercií pripravili 19 stanovíšť s netradičnými disciplínami. A zvládli to naozaj veľmi dobre. Súťažiace družstvá mohli na každom zo stanovíšť preukázať svoju šikovnosť, dôvtip, či obratnosť a získať tak 0, 1, 2 alebo 3 body. 

Na záver boli všetci súťažiaci odmenení sladkosťami a malými vecnými cenami, ktoré na Deň detí venovala Rada rodičovského združenia a sponzori.
 
Medzi najúspešnejšie družstvá patrili tieto: 


1. Pokorný, Chihada, Dzubák, Kravec, Bilič s celkovým počtom bodov 57;
2. Krajčiová, Jarošová, Miňová, Hanzeľová, Ténai s celkovým počtom bodov 54;
3. Moréová, Moravská, Stracenská, Bušovská;
    Feciskaninová, Semanišinová, Mišlanová, Micheľová s celkovým počtom bodov 53.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori