Gymnázium, Alejová 1, Košice

Humanitný projekt 2013/2014

 


Prosociálne správanie, mravnosť je možné nadobudnúť skúsenosťou, interakciou s inými ľuďmi, preto sa žiaci našej školy i v tomto školskom roku 2012/2013 dobrovoľne zapoja do plánovaných charitatívnych zbierok a aktivít, ktoré zohľadňujú vekové osobitosti.
 
Za spracovanie a realizáciu HUMANITNÉHO PROJEKTU V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014 zodpovedá:   
Mgr. Miroslava ŠTEFANCOVÁ 
 

 

v rámci jednotlivých tried
v rámci jednotlivých tried

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori