Gymnázium, Alejová 1, Košice

Realizované aktivity

v rámci jednotlivých tried

 

 
DEŇ NEZÁBUDIEK  ( 24.  09. 2013)

Podobne ako po minulé roky i v tomto školskom roku sa študenti našej školy zapojili do finančnej zbierky venovanej pomoci ľuďom s duševnými poruchami. Žiakom III. B triedy sa podarilo v rámci SŠ v Košiciach vyzbierať druhú najvyššiu sumu 358 €.


BIELA PASTELKA (25. 09. 2013)

Žiaci III. A triedy sa zapojili do verejnej zbierky na podporu ľudí so zrakovým postihnutím a vyzbierali sumu 332 €.

 
Nuit Blanche
21. 10. - 25. 10. 2013
Biela pastelka
Biela pastelka

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori