Gymnázium, Alejová 1, Košice

Anglický jazyk


Kto nepozná cudzie jazyky, nevie nič o svojom vlastnom. 
                                                                                              
                                                                                                                        Goethe

 

Sponzori