Gymnázium, Alejová 1, Košice

Pedagogickí zamestnanci

 

Všetci pedagogickí pracovníci školy ukončili vysokoškolské vzdelanie príslušného odboru a aprobácie.V posledných rokoch sa zapojili do školení v oblasti využívania IKT vo vyučovacom procese. Priebežne si rozširujú svoje vzdelanie prostredníctvom MPC, aktívne sa zapájajú do činnosti Klubov učiteľov fyziky, chémie a informatiky a v neposlednom rade sa zúčastňujú odborných konferencií.

VEDENIE ŠKOLY

RNDr. Tímea KRAJŇÁKOVÁ, poverená vedením školy od 01. 07. 2023
Mgr. Adriána GODOČÍKOVÁ, štatutárna zástupkyňa riaditeľa školy
RNDr. Monika MARTINKOVÁ, zástupkyňa riaditeľa školy

PhDr. Lucia KLASOVÁ, školská psychologička
Mgr. Zuzana HUSÁROVÁ, výchovná poradkyňa


ČLENOVIA PEDAGOGICKÉHO ZBORU


(uvedení s príslušnou aprobáciou, predmetmi, ktoré vyučujú v školskom roku 2022/2023, triednictvom a poverenou funkciou)


MENO A PRIEZVISKOAPROBÁCIAVYUČUJETRIEDNICTVOFUNKCIA
Mgr. Alena BAČIŠINOVÁDEJ - RUJ - ANJANJ, ANQ, KAJ, RUJ  
PaedDr. Iveta BEDNARČÍKOVÁGEG - RUJ - ANJANJ, GEG, RUJ  
Ing. Kvetoslava DANKOVÁINF – ekonomické predmetyAPE I, APE II  
Mgr. Adriana DOLINSKÁANJ – ESV - SJLSJL, SDQ, UKL, VYV vedúca PK VYP
PaedDr. Helena DUFFEKOVÁSJL - OBNSJL, SDQsexta A 
Mgr. Slavomír DZUGASNEJ - ETVNEJ, ETVkvartavedúci PK 2. cudzieho jazyka
Mgr. Adriána GODOČÍKOVÁSJL - ANJANJ, ETV zástupkyňa RŠ
Mgr. Filip FEDORKODEJ - OBNDEJ, OBN, OBQ, ZFII. A 
Ing. Kamil HNATHrádioelektronika, DPŠAPI, INF, INQ, IPM, SEN  
RNDr. Mária HORVÁTHOVÁMAT - FYZBIO, CVF, ETV, FYZ, FZQ, LCF, SEFpríma B 
RNDr. Denisa HREHOROVÁCHE - BIOCHE, BIOIII. A 
Mgr. Gabriela HREŽOVÁANJANJ, KAJoktáva B 
Mgr. Zuzana HUSÁROVÁANJ - FRJANJ, KAJoktáva Cvýchovná poradkyňa
Mgr. Dana JANKOVA SJL - ANJ ANJ, KAJIV. A 
RNDr. Henrieta KAĽAVSKÁ BIO - CHE BIO, BIQ, CHE, CKE, CVB, LCB, SECoktáva A 
Mgr. Mária KOVÁCSOVÁSJL - ANJANJtercia B vedúca PK ANJ 
RNDr. Jana KRAJČIOVÁ, PhD.MAT - FYZMAT, MAM, MTQ, SEMsekunda A 
RNDr. KRAJŇÁKOVÁ TímeaMAT - FYZMAT, FYZ, SEM, ETVsexta Bpoverená vedením školy od 01. 07. 2023
Mgr. Jana KRÁLIKOVÁMAT - INFMAT, SEM, INF, HUVkvinta B 
Mgr. Jana KURAČOVÁSJL - ANJ - FRJANJ, FRJ. KAJ  
Mgr. Jaroslav KURCINAMAT - FYZFYZ, MAT, IPM  
Mgr. Lórant LIPÁNTEVTSV  
RNDr. Marián MACKOMAT - FYZMAT, MAMtercia A 
RNDr. Monika MARTINKOVÁMAT - CHECHE, CVC, IPM zástupkyňa RŠ
ThLic. Michal MUCHAkatolícka teológiaNBK  
Mgr. Viera NACHTMANNOVÁSJL - NEJNEJseptima B 
RNDr. Nicol NEHILOVÁBIO - CHEBIO, BIQ, CVB, SEB, ETVpríma Avedúci PK PVP
PaedDr. Miroslav PETROVTEV - technická výchovaTSV, ETV  
RNDr. Jana PLICHTOVÁteoretická kybernetika - MATAPI, INF, INQ, PIP, ROB, SEN  
Mgr. Alica PŠAKOVÁDEJ - filozofiaDEJ, OBN, OBQ, SXV, ZFI, ETVsekunda B 
Mgr. Mária SADOVSKÁSJL - GEG - DEJDEJ, GEG, SJL, SDQ, SZS  
Mgr. Miriam SAKMÁROVÁSJL - DEJSJL, SDQseptima Avedúca PK SJL a SVP
PhDr. Ľubomír SOBEKRUJ - DEJ - ETVDEJ  
Mgr. Soňa TICHÁSJL - NEJSJL, NEJ  
Mgr. Viola TORMOVÁNEJ - RUJNEJ  
Mgr. Ladislav TURČANTEVTSV  
Mgr. Jana VARGOVÁDEJ - GEGDEJ, DEQ, GEG, SEDII. A 
Mgr. Eva VAŠKOVÁANJANJIV. B 
RNDr. Beáta VAVRINČÍKOVÁMAT - FYZFYZ, MAT, MTQ, CVM  
Mgr. Monika VEREBOVÁSJL - ANJANJ, ANQ  
RNDr. Viera VODIČKOVÁMAT - FYZMAT, MTQ, SEMkvinta Avedúca PK MAT a INF
Mgr. Gabriela DOBEŠOVÁMAT - DEG - VYV  toho času na MD
Mgr. Zuzana DOLHYOVÁGEG - OBN  toho času na MD
Mgr. Zuzana SUDOROVÁSJL - ESV  toho času na MD
     
2021/2022
2021/2022
2020/2021
2020/2021
2019/2020
2019/2020
2018/2019
2018/2019
2017/2018
2017/2018
2016/2017
2016/2017
2015/2016
2015/2016
2013/2014
2013/2014
2012/2013
2012/2013
2011/2012
2011/2012
2010/2011
2010/2011
2009/2010
2009/2010
2008/2009
2008/2009
2007/2008
2007/2008
2005/2006
2005/2006
2004/2005
2004/2005
1992/1993
1992/1993
1991/1992
1991/1992

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori