Gymnázium, Alejová 1, Košice

Pedagogickí zamestnanci

 

Všetci pedagogickí pracovníci školy ukončili vysokoškolské vzdelanie príslušného odboru a aprobácie.V posledných rokoch sa zapojili do školení v oblasti využívania IKT vo vyučovacom procese. Priebežne si rozširujú svoje vzdelanie prostredníctvom MPC, aktívne sa zapájajú do činnosti Klubov učiteľov fyziky, chémie a informatiky a v neposlednom rade sa zúčastňujú odborných konferencií.

VEDENIE ŠKOLY

PhDr. Ľubomír SOBEK, riaditeľ školy
Mgr. Adriána GODOČÍKOVÁ, štatutárna zástupkyňa riaditeľa školy
RNDr. Monika MARTINKOVÁ, zástupkyňa riaditeľa školy

PhDr. Lucia KLASOVÁ, školská psychologička
Mgr. Zuzana HUSÁROVÁ, výchovná poradkyňa


ČLENOVIA PEDAGOGICKÉHO ZBORU


(uvedení s príslušnou aprobáciou, predmetmi, ktoré vyučujú v školskom roku 2021/2022, triednictvom a poverenou funkciou)


MENO A PRIEZVISKOAPROBÁCIAVYUČUJETRIEDNICTVOFUNKCIA
Mgr. Alena BAČIŠINOVÁDEJ - RUJ - ANJANJ, ANQ, RUJ  
PaedDr. Iveta BEDNARČÍKOVÁGEG - RUJ - ANJANJ, ANQ, GEG, RUJ  
Ing. Kvetoslava DANKOVÁINF – ekonomické predmetyAPE I, APE II  
PaedDr. Helena DUFFEKOVÁSJL - OBNSJL, SDQkvinta A 
Mgr. Slavomír DZUGASNEJ - ETVNEJ, ETVterciavedúci PK VYP
Mgr. Adriána GODOČÍKOVÁSJL - ANJANJ, ETV zástupkyňa RŠ
Mgr. Filip FEDORKODEJ - OBNDEJ, OBN  
Ing. Kamil HNATHrádioelektronika, DPŠINF, INQ, IPM, SEN  
RNDr. Mária HORVÁTHOVÁMAT - FYZFYZ, FZQ, SEF  
RNDr. Denisa HREHOROVÁCHE - BIOBIO, CHE  
Mgr. Gabriela HREŽOVÁANJANJseptima B 
Mgr. Zuzana HUSÁROVÁANJ - FRJANJ, KAJseptima C výchovná poradkyňa
Mgr. Dana JANKOVA SJL - ANJ ANJIII. A 
RNDr. Henrieta KAĽAVSKÁ BIO - CHE BIO, CHE, BIQ, SEB,SECseptima A 
Mgr. Mária KOVÁCSOVÁSJL - ANJANJsekunda B vedúca PK ANJ 
RNDr. Jana KRAJČIOVÁ, PhD.MAT - FYZMAT, MAM, MTQ, SEMpríma A 
RNDr. KRAJŇÁKOVÁ TímeaMAT - FYZMAT, FYZ, MTQ, CVMkvinta B 
Mgr. Jana KRÁLIKOVÁMAT - INFMAT, INF, HUV, ETVkvarta B 
Mgr. Jana KURAČOVÁSJL - ANJ - FRJANJ, FRJ  
Mgr. Jaroslav KURCINAMAT - FYZMAT, FYZ, SEM, IPM  
Mgr. Lórant LIPÁNTEVTSV  
RNDr. Marián MACKOMAT - FYZMAT, MAM, MTQsekunda A 
RNDr. Monika MARTINKOVÁMAT - CHECHE, CKE, CVC, IPM zástupkyňa RŠ
Mgr. Soňa METYĽOVÁSJL - NEJSJL, NEJ  
ThLic. Michal MUCHAkatolícka teológiaNBK  
Mgr. Viera NACHTMANNOVÁSJL - NEJNEJsexta Bvedúci PK 2. cudzieho jazyka 
RNDr. Nicol NEHILOVÁBIO - CHEBIO, SEB, CVBoktáva Avedúci PK PVP
PaedDr. Miroslav PETROVTEV - technická výchovaTSV  
RNDr. Jana PLICHTOVÁteoretická kybernetika - MATINF, ROB, API, INQ, SEN, PIP  
Mgr. Alica PŠAKOVÁDEJ - filozofiaDEJ, OBN, SXV, ZPP, ZFIpríma B 
Mgr. Mária SADOVSKÁSJL - GEG - DEJSJL, SDQ, DEJ, SZSIV. A 
Mgr. Miriam SAKMÁROVÁSJL - DEJSJL, DEJ, SDQsexta Avedúca PK SJL a SVP
PhDr. Ľubomír SOBEKRUJ - DEJ - ETVDEJ riaditeľ školy
Mgr. Zuzana SUDOROVÁSJL - ESVSJL, UKL, VYV, UKQII. A 
Mgr. Viola TORMOVÁNEJ - RUJNEJ  
Mgr. Ladislav TURČANTEVTSV  
Mgr. Jana VARGOVÁDEJ - GEGDEJ, GEG, HIM, ETVI. A 
Mgr. Eva VAŠKOVÁANJANJIII. B 
RNDr. Beáta VAVRINČÍKOVÁMAT - FYZFYZ, MAT, SEM  
Mgr. Monika VEREBOVÁSJL - ANJANJ, KAJoktáva B 
RNDr. Viera VODIČKOVÁMAT - FYZMAT, SEMkvarta Avedúca PK MAT a INF
Mgr. Gabriela DOBEŠOVÁMAT - DEG - VYV   toho času na MD
Mgr. Zuzana DOLHYOVÁGEG - OBN   toho času na MD
     
     
2021/2022
2021/2022
2020/2021
2020/2021
2019/2020
2019/2020
2018/2019
2018/2019
2017/2018
2017/2018
2016/2017
2016/2017
2015/2016
2015/2016
2013/2014
2013/2014
2012/2013
2012/2013
2011/2012
2011/2012
2010/2011
2010/2011
2009/2010
2009/2010
2008/2009
2008/2009
2007/2008
2007/2008
2005/2006
2005/2006
2004/2005
2004/2005
1992/1993
1992/1993
1991/1992
1991/1992

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori