Gymnázium, Alejová 1, Košice

Absolvent školy 2018
Natália TÓTHOVÁ, žiačka oktávy B
ABSOLVENTKA ŠKOLY 2018

Najväčšie úspechy, ktoré žiačka dosiahla:
 • 3. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie A
 • úspešný riešiteľ celoštátneho kola Fyzikálnej olympiády kategórie A
 • 4. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie B
 • 2. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie C
 • 2. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie A
 • 12. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie D
 • 9. miesto v súťaži družstiev Fyzikálny náboj 2016 v kategórii Seniori
 • 10. miesto v súťaži družstiev Fyzikálny náboj 2016 v kategórii Seniori
 • 8. miesto v súťaži družstiev Fyzikálny náboj 2015 v kategórii Juniori
 • účasť na Festivale fyzikálnych filmov
 • 3. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády kategórie A a postup do celoštátneho kola
 • 5. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády kategórie A
 • 2. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády kategórie B
 • 2. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády kategórie C
 • 3. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády kategórie B
 • 5. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády kategórie A
 • 3. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie A a postup do celoštátneho kola
 • úspešný riešiteľ v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie C
 • 4. miesto v košickej časti matematickej súťaže družstiev Náboj 2018 kategória Seniori
 • 4. miesto v košickej časti matematickej súťaže družstiev Náboj 2016 kategória Juniori
 • 3. miesto v krajskom kole matematickej súťaži družstiev Náboj 2015 v kategórii Juniori
 • 7. miesto v slovenskom kole medzinárodnej matematickej tímovej súťaže Matematický B - deň 2018
 • 8. miesto v slovenskom kole medzinárodnej matematickej tímovej súťaže Matematický B - deň 2016
 • 3. miesto v matematickej bádateľskej súťaži 3rd Annual International Mathematical Modeling Challenge
 • 13. miesto v súťaži družstiev Košický matboj 2016
 • 5. miesto v súťaži družstiev Košický matboj 2015
 • úspešný riešiteľ matematického korešpondenčného seminára STROM
 • úspešná reprezentácia školy v súťaži Derby
 • 13. miesto v celoštátnom kole súťaže družstiev JUNIOR FRESH
 • excelentný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Matematický klokan kategórie Kadet
 • účasť v krajskom kole súťaže Zenit v kategórii B – web dizajn
 • 1. miesto v rámci kraja v školskom kole súťaže Zenit web dizajn

Ďalší ocenení

Pochvalu riaditeľom školy a vecné odmeny venované riaditeľstvom školy a Radou rodičov školy získali:

Štefan JANOČKO, žiak oktávy B
 • 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický klokan kategórie Kadet G12
 • ocenenie excelentný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Matematický klokan kategórie Kadet G12
 • 10. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie C
 • 8. až 10. miesto v súťaži družstiev Fyzikálny náboj
 • 2. miesto v krajskom kole a postup do medzinárodného kola dejepisnej súťaže československých gymnázií
 • 5. miesto v krajskom kole súťaže Mladý Európan
 • výborný prospech počas celého štúdia

Marek KOMAN, žiak oktávy A

 • 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický klokan kategórie Kadet G12
 • 2. miesto v krajskom kole, 5. miesto v celoštátnom kole a 20. miesto v medzinárodnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2015 kategórie Junior
 • 8. až 9. miesto v krajskom kole matematickej olympiády kategórie C
 • úspešnú reprezentáciu v celoštátnom kole matematických súťaží družstiev Košický náboj a Košický matboj
 • 3. miesto v matematickej bádateľskej súťaži družstiev 3rd Annual International Mathematical Modeling Challenge
 • 8. miesto v celoslovenskej bádateľskej súťaži družstiev MATEMATICKÝ B-DEŇ 2016
 • 10. miesto na celoslovenskej úrovni a 22. miesto na medzinárodnej úrovni fyzikálnej súťaže družstiev FKS v kategórii Seniori
 • úspešnú účasť v matematickom korešpondenčnom semináre STROM
 • úspešnú reprezentáciu vo volejbale na regionálnej a krajskej úrovni

Martin ONDEJKA, žiak oktávy B

 • 1. miesto v celoštátnom kole súťaže IGEPEHA boj v kategórii SŠ
 • 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Imanige Cup
 • 5. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní kategórie A

Max ÖRHALMI, žiak oktávy A

 • 3. miesta v krajskom kole a 2. miesto v celoslovenskom kole Olympiády v anglickom jazyku
 • 3. miesto v matematickej súťaži družstiev Náboj 2017 v kategórii Seniori na krajskej úrovni
 • 3. miesto v matematickej bádateľskej súťaži družstiev 3rd Annual International Mathematical Modeling Challenge
 • 5. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Košický náboj
 • 7. miesto v celoslovenskej súťaži družstiev Matematický B-day

Martin SPIŠÁK, žiak oktávy A

 • 5.až 7. miesto v krajskom kole a účasť v celoštátnom kole matematickej olympiády kategórie A
 • 5. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Košický náboj
 • 3. miesto v matematickej súťaži družstiev Náboj na krajskej úrovni a 7. miesto v celoslovenskom rebríčku
 • ocenenie úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Matematický klokan kategórie Kadet G12
 • 6. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Matematický B – day
 • úspešnú účasť v matematických korešpondenčných seminároch STROM a PRASE
 • 3. miesto v krajskom kole Geografickej olympiády kategórie A
 • účasť v krajskom kole Olympiády v ruskom jazyku kategórie B3
 • 3. miesto v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2B
 • úspešnú reprezentáciu vo florbale na regionálnej a krajskej úrovni

Valentína VANCÁKOVÁ, žiačka oktávy A

 • 1. miesto v regionálnom , krajskom a celoštátnom kole v stolnom tenise
 • 1. miesto v krajskej olympiáde dlhodobej športovej súťaže v stolnom tenise
 • 5. miesto v mestskom kole súťaže pre frankofónnych gymnazistov Lyceades
 • 10. miesto v celoštátnom kole súťaže orientačný beh dievčat
 • aktívnu účasť v projekte KOMPRAX


Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori