Gymnázium, Alejová 1, Košice

Orava a Martin 2016

 


V dňoch 14. 04. - 15. 04. 2016 sa žiaci tercie A a tercie B zúčastnili literárno-historicko-fytikálnej exkurzie, v rámci ktorej prvý deň navštívili Dom Martina Kukučína v Jasenovej, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Oravský hrad a Zuberec.

Druhý deň
bol venovaný Martinu, kde žiaci mali možnosť vypočuť si históriu Matice slovenskej v historickej časti budovy Matice slovenskej, navštíviť Dom J. C. Hronského, Národný cintorín.

V rámci fyzikálnej časti
absolvovali zaujímavé prevedenie fyzikálnych javov v podaní p. Beňušku, učiteľa Gymnázia V. P. Tótha v Martine.
Exkurzia bola zaujímavá, veľmi plodná a výsledkom návštevy budú prezentácie žiakov z videných a počutých informácií na hodinách slovenského jazyka a literatúry.Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori