Gymnázium, Alejová 1, Košice

Dreams and Teams

Z HISTÓRIEMedzinárodný projekt DREAMS AND TEAMS vznikol vo VEĽKEJ BRITÁNII a jeho zakladateľmi a organizátormi sú BRITSKÁ RADA A YOUTH SPORTS TRUST.

HLAVNÝM CIEĽOM TOHTO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
je rozvíjanie organizačných, manažérskych a vodcovských schopností a zručností mladých ľudí vo veku 15-19 rokov a budovanie ich občianskeho a medzinárodného povedomia prostredníctvom športu a medzinárodných vzdelávacích kontaktov.

Dreams and Teams projekt bol spustený v APRÍLI 2001 a v súčasnosti je doň zapojených 75 BRITSKÝCH ŠKOL a 31 KRAJÍN V ZAHRANIČÍ.
Všetky zúčastnené školy sa snažia rozvíjať dlhodobé strategické spojenectvo medzi skupinami v rámci geografických regiónov vo Veľkej Británii a krajinami v zahraničí, ale aj medzi ostatnými krajinami zapojenými do Dreams and Teams projektu podľa vlastného výberu.

Ako hlavného sprostredkovateľa na tieto kontakty využívajú šport. Takzvaní MLADÍ VODCOVIA - YOUNG LEADERS pod vedením vyškolených tútorov z radov učiteľov organizujú športové festivaly pre mladšie deti v základných školách, detských domovoch a v iných zariadeniach v rámci svojej lokality.
Spoločne organizujú súťaže, zabezpečujú miesto konania festivalu, výzdobu ihriska alebo športovej haly, občerstvenie a odmeny pre súťažiacich, oslovujú televíziu a tlač na medializáciu svojho podujatia, učia sa komunikovať a spolupracovať s predstaviteľmi mesta a regiónu, informujú ich o svojich aktivitách a pozývajú na svoje akcie pracovníkov Britskej Rady a svojich sponzorov.
Okrem úmyslu zapojiť do športu každého, aj tých menej zdatných, mladí ľudia zároveň objavujú otázky ako je charita, fair play, rovnosť, rozmanitosť kultúr, náboženstvo, etika a globálna komunikácia.

Projekt DREAMS AND TEAMS má vypracovanú trojstupňovú schému ocenení pre Young Leaders: BRONZOVÚ, STRIEBORNÚ A ZLATÚ. Tieto ocenenia získavajú za organizáciu športových podujatí, prácu vo svojej komunite a spoluprácu s ich partnermi Young Leaders v zahraničí. Dreams and Teams projekt pomáha mladým ľuďom dosiahnuť ich ciele prostredníctvom rozvoja týchto atribútov:
  • Rozvoj vodcovstva a osobnosti
  • Výchova k občianstvu
  • Vzájomné porozumenie predstaviteľov rôznych kultúr

Z HISTÓRIE DREAMS AND TEAMS NA SLOVENSKU


Na Slovensku boli najprv do projektu zapojené ŠTYRI ŠKOLY:
  • Gymnázium Juraja Papánka v Bratislave,
  • Športové gymnázium v Banskej Bystrici,
  • Bilingválne gymnázium anglické v Sučanoch,
  • Gymnázium Alejová v Košiciach.
Účasť v ňom nám v JANUÁRI 2004 ponúkla BRITSKÁ RADA V KOŠICIACHna základe nášho VÍŤAZSTVA V REGIONÁLNOM KOLE súťaže projektovnazvanej POKLADY MOJHO REGIÓNU, ktorá bola organizovaná VÚC a Britskou Radou pri príležitosti VSTUPU SLOVENSKA DO EURÓPSKEJ ÚNIE.
 
V MARCI 2005 riaditelia štyroch slovenských škôl spolu s koordinátormi projektu na svojich školách navštívili svoje partnerské školy v SEVERNOM ANGLICKU v oblasti NORTHUMBERLAND, kde sa dohodli na všestrannej vzájomnej spolupráci založenej na vzájomnej komunikácii učiteľov a študentov prostredníctvom výmeny listov, e-mailov, IKT, videokonferencií, spoločných projektov, výmenných pobytov a prípravy spoločných športových festivalov na obdobie najmenej 3 rokov. Našou partnerskou školou vo Veľkej Británii je ASHINGTON SPORTS COLLEGE.


Z HISTÓRIE DREAMS AND TEAMS NA NAŠEJ ALEJKE


ŠKOLSKÝ ROK 2009/2010

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori