Gymnázium, Alejová 1, Košice

MaturitaMaturantom z francúzskeho jazyka odporúčame POMOCNÉ ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY:

Bírová, Jana, Maturujem z francúzštiny po novom 1, 2, Vzdelávanie Don Bosca, Slovenská republika 2006 (príprava na internú a externú časť maturitnej skúšky)

Matéffyová, E. et al., OUI! Maturita po novom, Enigma, Nitra 2005 (tematické okruhy, lexikálne cvičenia, gramatika, počúvanie s porozumením)

Rein, M. et al., Grammaire expliqée du francais, Clé International, Paris 2003 (gramatika)

Rein, M. et al., Vocabulaire expliqée du francais, Clé International, Paris 2003 (slovná zásoba)

Jamet, M. et al., Delf B2, Hachette, Paris 2008 (testy zamerané na lexikálne cvičenia, gramatika, počúvanie s porozumením)

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori