Gymnázium, Alejová 1, Košice

Olympiáda ľudských práv (2007/2008)


OBČIANSKA NÁUKA


OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV

Marcela NÁVESŇÁKOVÁ, študentka 4. A úspešne reprezentovala našu školu v krajskom kole, ktoré sa konalo 8. februára 2008.
Umiestnila sa na 6. mieste a postúpila do celoslovenského kola.

V dňoch 17. - 19. marca 2008 úspešne reprezentovala našu školu v celoštátnom kole X. ročníka Olympiády ľudských práv.
SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori