Gymnázium, Alejová 1, Košice

Alejácka party 2015

Dňa 27. 10. 2015 sa na Alejke uskutočnila milá slávnosť. Naši primáni sa stali skutočne našimi vďaka imatrikulačnej slávnosti, ktorou sme ich prijali do cechu študentského.  

Pravda, nebolo to len tak. Tento vstup si museli zaslúžiť účasťou v rôznych súťažiach, v ktorých preukázali svoju šikovnosť a zručnosť. Podarilo sa a my sme radi, že také bystré deti v hojnom počte doplnili naše stavy.

Po programe, súťažiach a imatrikulačnom akte nasledovala veselá zábava a tanec. Síce nie do rána bieleho, ale do noci.

Vitajte na Alejke!


Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori