Gymnázium, Alejová 1, Košice

Školský rok 2018/2019MEDZINÁRODNÁ MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – IMO
V dňoch 04. 07. – 14. 07. 2018 sa v rumunskom meste Kluž konal 59. ročník Medzinárodnej matematickej olympiády. Samuel KRAJČI z oktávy na nej získal bronzovú medailu. Srdečne blahoželáme!

SÚSTREDENIE PRIMÁNOV
V dňoch 28. až 30. augusta 2018 sa 48 tohtoročných primánov stretlo na zoznamovacom sústredení. Spolu s nimi tri dni plné programu strávili panie profesorky Viera VODIČKOVÁ, Jana KRÁLIKOVÁ, Gabriela DOBEŠOVÁ a Jana KRAJČIOVÁ. Viac info ...

SLÁVNI MATEMATICI
Súťaže sa dňa 08. 10. 2018 zúčastnilo 6 trojčlenných tímov. Ich úlohou bolo uhádnuť slávnych matematikov na základe indícií, ktoré sa dozvedali postupne.
Po veľmi vyrovnanom súboji s minimálnymi bodovými rozdielmi sa napokon na prvom mieste umiestnil tím sexty B (Jakub FARBULA, Tomáš FECISKANIN, Filip BUŠOVSKÝ), na druhom mieste tím septimy A (Stanislav JOCHMAN, Martin MÜLLER, Michal KURÁK) a na treťom mieste tím z II. A (Richard PÓŠA, Adam ŽUPČÁN, Erik MAURER). Srdečne blahoželáme!

KOŠICKÝ MATBOJ
Dňa 26. 10. 2018 sa v Košiciach konal 18. ročník matematickej súťaže družstiev Košický Matboj. Súťaže sa zúčastnilo 51 tímov zo stredných škôl, našu školu reprezentovali dve družstvá. Na 5. mieste skončilo družstvo v zložení Jakub FARBULA (sexta B), Michaela RUSNÁKOVÁ (sexta A), Martin NEMJO (sexta A) a Filip CSONKA (oktáva).
Na 10. mieste skončilo družstvo z oktávy v zložení Samuel KRAJČI, Martin ŠTEVKO, Viktória BREZINOVÁ a Martin MIHÁLIK. Srdečne blahoželáme!
Výsledky nájdete na stránke: https://seminar.strom.sk/media/uploads/matboj/2018/porke2018.pdf

ŠIFROVACIA SÚŤAŽ
V chodbách mozgu sa odohráva neskutočné množstvo úžasných vecí. Dňa 20. 11. 2018 v chodbách Alejky tomu nebolo inak. Popoludní sa vyše 90 žiakov rozhodlo potrápiť svoj mozog aj svoje nohy, aby zvládlo rozlúštiť niekoľko indícií vedúcich k sladkej odmene.

OBLASTNÝ TURNAJ MAJSTROVSTIEV ŠKÔL V PIŠKVORKÁCH
V oblastnom turnaji Majstrovstiev škôl v Piškvorkách súťažilo v stredu 21. 11. 2018 na našej škole 13 tímov. Zápasy sa odohrávali veľmi rýchlo a bezproblémovo, v priateľskej nálade aj keď s určitou dávkou súťaživosti. Do zápasov vstupovali lepšie domáci, ktorí od úvodných minút tlačili do "obranného pásma" svojich súperov.

MATEMATICKÝ VIACBOJ
Dňa 21. 11. 2018 pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu (známeho aj ako Deň študentstva) zorganizovala naša škola súťaž košických gymnázií MATEMATICKÝ VIACBOJ.

LIGA 4 x 4.

Dňa 22. 11. 2018 sa v dopoludňajších hodinách uskutočnil už 12. ročník matematickej súťaže LIGA 4 x 4. Zúčastnilo sa ho 7 družstiev z košických základných škôl a 6 družstiev z okresu Košice – okolie. Vzhľadom na nečakanú odstávku dodávky vody bola naša škola zatvorená, a tak sa súťaž konala v náhradných priestoroch SOŠ na Ostrovského 1. I napriek tomu, súťaž prebehla bez akýchkoľvek problémov.

JUNIOR NÁBOJ
Dňa 23. 11. 2018 sa uskutočnil 7. ročník medzinárodnej matematicko – fyzikálnej súťaže štvorčlenných družstiev žiakov druhého stupňa základných škôl alebo nižších tried gymnázií s osemročnou formou štúdia. Pre oblasť Košického kraja sa súťaž už piatykrát uskutočnila aj v priestoroch našej školy. A darilo sa aj naším súťažným družstvám.

KRAJSKÝ TURNAJ V PIŠKVORKÁCH
Mráz a vietor privítali účastníkov krajského turnaja, ktorý sa konal v stredu 28. 11. 2018 na našej škole.

LOMIHLAV
Dňa 30. 11. 2018 sa na pôde našej školy konala celoslovenská matematická súťaž družstiev Lomihlav. Súťaže sa zúčastnilo 50 tímov zo základných škôl, našu školu reprezentovali tri družstvá.
Na 3. mieste skončilo družstvo z kvarty B a kvarty C v zložení Michal LIŠKO, Peter NEDBÁLEK, Veronika NEMJOVÁ, Matej VASKY.
13. miesto obsadilo družstvo z kvarty A a kvarty C v zložení Zuzana KUDLÁČOVÁ, Peter BORTÁK, Ján TOMČOVČÍK, Adam VLČEK.
19. miesto získalo družstvo z tercie A a tercie B v zložení Dávid KEPIČ, Patrik PECHA, Martin MIKUŠÁK, Dominik NAGY. Srdečne blahoželáme!
Výsledky nájdete na stránke: https://matik.strom.sk/media/uploads/lomihlav/2018/lomihlavporadie.pdf

ŠKOLSKÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE A
Dňa 11. 12. 2018 sa konalo školské kolo Matematickej olympiády kategórie A. Úspešnými boli 12 žiaci našej školy, ktorí sa tak prebojovali do krajského kola, ktoré bude 15. 01. 2019. Držíme im palce!

ŠKOLSKÉ KOLO PYTAGORIÁDY
Dňa 13. 12. 2018 sa na pôde našej školy konalo školské kolo Pytagoriády. Víťazom kategórie P6 je Matej ŠIMKO z prímy A. V kategóriách P7 aj P8 zvíťazil Ondrej KRÁLIK zo sekundy A.

OBVODNÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE Z9
Dňa 30. 01. 2019 sa konalo obvodné kolo Matematickej olympiády kategórie A. Spomedzi 21 úspešných riešiteľov bolo 16 riešiteľov z našej školy, 1. miesto získal Matej VASKY z kvarty C. Srdečne blahoželáme!

KRAJSKÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE A
V krajskom kole Matematickej olympiády kategórie A sme mali 9 úspešných riešiteľov: Samuel KRAJČI, Viktória BREZINOVÁ, Martin ŠTEVKO, Martin NEMJO, Lenka HAKE, Michaela RUSNÁKOVÁ, Martin MIHÁLIK, Andrej PANKUCH, Patrik RUSNÁK. Srdečne im blahoželáme!

MATEMATICKÝ B – DEŇ 2018
Aj v tomto školskom roku sa dve družstvá z našej školy umiestnili v prvej desiatke najúspešnejších družstiev celoslovenského kola medzinárodnej matematickej súťaže MATEMATICKÝ B – DEŇ 2018. Srdečne blahoželáme!

MEDZINÁRODNÁ MATEMATICKÁ SÚŤAŽ NÁBOJ 2019
Družstvo seniorov v zložení Viktória BREZINOVÁ, Filip CSONKA, Samuel KRAJČI, Martin MIHÁLIK a Martin ŠTEVKO obsadilo 2. miesto v košickej časti medzinárodnej súťaži Náboj 2019, ktorá sa konala 22. 03. 2019 na pôde našej školy.
Družstvo juniorov v zložení Jakub FARBULA, Lenka HAKE, Michal KOLCUN, Martin NEMJO a Martin POLYÁCSKO skončilo na 5. mieste. Srdečne blahoželáme! Výsledky na nájdete na: https://math.naboj.org/

CELOŠTÁTNE KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE A
V dňoch 25. 03. - 27. 03. 2019 sa v Bardejove celoštátne kolo Matematickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 40 najúspešnejších riešiteľov kategórie A z celého Slovenska, medzi nimi aj traja žiaci našej školy. Úspešným riešiteľom sa stal Samuel KRAJČI z oktávy. Srdečne mu blahoželáme a držíme prsty na výberovom sústredení. Výsledky si môžete pozrieť na: https://skmo.sk/poradia.php?sutaz=_celostatne_kolo

OBVODNÉ KOLÁ PYTAGORIÁDY KATEGÓRIÍ P6, P7 A P8
Ondrej KRÁLIK zo sekundy A sa stal víťazom obvodného kola Pytagoriády kategórie P7 aj P8.
V kategórii P6 2. miesto obsadila Eva KRAJČIOVÁ z prímy A, úspešní riešitelia boli aj Richard FERENCZ a Denis KANDRÁČ z prímy B.
V kategórii P7 2. miesto obsadil Leo OROS a 3. miesto patrí Richardovi VODIČKOVI, obaja zo sekundy A. Úspešnými riešiteľmi sú aj Matej GÖTZ a Richard ČUBA zo sekundy B a Martin KOZÁR zo sekundy A.
V kategórii P8 2. miesto obsadil Richard VODIČKA zo sekundy A a 3. miesto patrí Dávidovi KEPIČOVI z tercie A. Úspešnými riešiteľmi sú aj Patrik PECHA, Jakub BLIŠŤAN, Tomáš HUTŇAN a Ladislav ANTOŽI z tercie A, Bruno BOCZEK zo sekundy B, Tamara SEREČUNOVÁ z tercie B a Leo OROS zo sekundy A. Srdečne blahoželáme!
Výsledkové listiny

MATEMATICKÝ EXPRES MATX
Aj v tomto školskom roku sa 52 žiakov nižších ročníkov osemročnej formy štúdia našej školy zapojilo do medzinárodnej matematickej on-line súťaže družstiev Matematický expres MatX. V rámci celoslovenského poradia v jednotlivých kategóriach sme získali jedno prvé, jedno druhé, jedno štvrté, dve šieste, jedno siedme, jedno desiate a jedno jedenáste miesto.

DERBY
Dňa 01. 04. 2019 sa na našej škole konalo 2. kolo súťaže Derby. Po tomto kole má naše gymnázium 11 bodový náskok nad Gymnáziom, Poštová 9, Košice. O konečnom výsledku rozhodne 3. kolo súťaže. Plný počet bodov v 2. kole získal Martin NEMJO zo sexty A. Srdečne blahoželáme!

EURÓPSKA DIEVČENSKÁ MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA (EGMO)
V dňoch 07. 04. - 12. 04. 2019 sa na Ukrajine uskutočnila Európska dievčenská matematická olympiáda (EGMO). Slovensko na nej reprezentovala aj žiačka oktávy Viktória BREZINOVÁ a získala Čestné uznanie. Srdečne blahoželáme! Viac na: https://www.egmo.org/

KRAJSKÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE Z9
Dňa 08. 04. 2019 boli zverejnené výsledky krajského kola Matematickej olympiády kategórie Z9. Zúčastnilo sa ho 16 žiakov z kvarty A, kvarty B, kvarty C a sekundy A.
Na 3. mieste sa umiestnil Matej VASKY z kvarty C. K úspešným riešiteľom patria aj Peter BORTÁK, Barbora MARCINČÁKOVÁ, Zuzana KUDLÁČOVÁ, Veronika NEMJOVÁ, Michal LIŠKO a Eduard FEKETE. Srdečne blahoželáme!
Výsledková listina: https://skmo.sk/poradia.php?kategoria=Z9

OBVODNÉ KOLÁ MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIÍ Z6, Z7 A Z8
Na Základnej škole Požiarnická 3 sa uskutočnili obvodné kolá Matematickej olympiády kategórií Z6, Z7 a Z8.
1. miesto v kategórii Z6 obsadili Artur PANKUCH a Nina SLUKOVÁ z prímy A.
Medzi úspešných riešiteľov patria aj ďalší žiaci prímy A: Eva KRAJČIOVÁ, Martin ANTOŠ, Teodor BARČA, Rastislav HRUBÝ, Matej ŠIMKO a Roman VIRÁG.
V kategórii Z7 1. miesto obsadili Ondrej KRÁLIK, Leo OROS a Richard VODIČKA, žiaci sekundy A. K úspešným riešiteľom patria aj Veronika VODIČKOVÁ, Samuel TORHÁNY, Matúš LIBÁK, Katarína FARBULOVÁ (všetci zo sekundy A), Eva KRAJČIOVÁ z prímy A, Richard ČUBA a Róbert MARCIN zo sekundy B.
Víťazom kategórie Z8 sa stala Barbora BALTOVIČOVÁ z tercie B, 3. miesto obsadil Richard VODIČKA zo sekundy A. K úspešným riešiteľom patrí aj žiak sekundy A Ondrej KRÁLIK a Martin ŠMILŇÁK z tercie B. Srdečne blahoželáme!
Výsledkové listiny:

KRAJSKÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE C
Víťazom krajského kola Matematickej olympiády kategórie C sa stal Matej VASKY, žiak kvarty C. Úspešnými riešiteľmi boli aj žiaci: Filip BALTOVIČ (kvinta B), Daniela STUPAROVÁ (kvinta A), Peter BORTÁK (kvarta A), Lukáš BEHUN (kvinta A), Hana LUČANSKÁ (kvarta A) a Teodor SEPEŠI (kvinta A). Srdečne blahoželáme!
Výsledky si môžete podrobnejšie pozrieť na stránke https://ics.upjs.sk/~krajci/mo/ v podadresári výsledky.

HLAVOLAMY
Dňa 24. 04. 2019 sa na pôde UPJŠ v rámci Študentskej vedeckej konferencie konala súťaž Hlavolamy. Spomedzi šiestich najúspešnejších riešiteľov boli štyria z našej školy:
2. miesto – Lenka HAKE (sexta B)
• 3. miesto – Tadeáš KAMINSKÝ (kvinta A)
• 5. miesto – Adam SZAMOSI (septima A)
• 6. miesto – Branko GOMOLČÁK (sexta A)
Srdečne blahoželáme!
https://www.upjs.sk/public/media/7242/Vvsledky_SVK_2019.pdf

REGIONÁLNE KOLO IQ OLYMPIÁDY
Uskutočnilo sa 07. 05. 2019 na pôde UPJŠ. Za našu školu v ňom zabojovali traja žiaci: Peter BORTÁK (kvarta A), Leo OROS (sekunda A) a Lívia HÚDEKOVÁ (sekunda B), ktorí boli najúspešnejšími riešiteľmi školského kola.
Úspešnými riešiteľmi regionálneho kola sa stali Leo OROS – 2. miesto a Peter BORTÁK – 30. miesto.
Leo si svojím výborným umiestnením zabezpečil postup na celoslovenské kolo IQ olympiády, ktoré sa bude konať 27. 05. 2019 v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči.

KRAJSKÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE B

Víťazom krajského kola Matematickej olympiády kategórie B sa stala žiačka sexty B Lenka HAKE. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili aj traja žiaci zo sexty A Martin NEMJO, Michaela RUSNÁKOVÁ a Michal KOLCUN. Srdečne blahoželáme!
Výsledková listina: https://ics.upjs.sk/~krajci/mo/vysledky/MO-KK-B.pdf

MEDZINÁRODNÉ KOLO TROJSTRETNUTIA CPS
V medzinárodnom kole trojstretnutia CPS (Česko, Poľsko a Slovensko) juniorov Matematickej olympiády kategórie C sa zúčastnilo po 6 najlepších riešiteľov za každú krajinu. Matej VASKY, žiak kvarty C, bol členom družstva (ďalšími členmi boli Onderková Vendula – Česko a Buraczewski Antoni – Poľsko), ktoré sa umiestnilo na 1. mieste. Matej nesklamal ani v súťaži jednotlivcov. Srdečne blahoželáme!

MATEMATICKÁ SÚŤAŽ DRUŽSTIEV MAMUT
Dňa 31. 5. 2019 sa uskutočnila matematická súťaž družstiev MAMUT. Našu školu reprezentovali dve družstvá žiakov prímy. V areáli Základnej školy Mateja Lechkého v Košiciach s veľkým nasadením riešili ľahké, stredné i ťažké matematické a niekedy aj športové úlohy. Odmenou im bolo pekné umiestnenie.
2. miesto obsadilo družstvo Príma A v zložení: Eva KRAJČIOVÁ, Jakub ČANÍK, Artur PANKUCH, Nina SLUKOVÁ a Rastislav HRUBÝ.
3. miesto obsadilo družstvo Príma B v zložení: Veronika JAKABOVÁ, Oliver SEMAN, Denis KANDRÁČ, Dominik ANDRÁS a Richard FERENCZ. Srdečne blahoželáme!

FIFTH ANNUAL INTERNATIONAL MATHEMATICAL MODELING CHALLENGE 2019
Opäť skvelý úspech. Družstvo žiakov našej školy v zložení: Lenka HAKE (sexta B), Michaela RUSNÁKOVÁ (sexta A), Tomáš PAVLÍK (sexta A) a Patrik RUSNÁK (septima B) získalo v 5. ročníku medzinárodnej matematickej súťaži v modelovaní čestné uznanie.Témou 5. ročníka bola: Earth’s Carrying Capacity. Srdečne blahoželáme!
Zadanie a výsledky si môžete pozrieť na stránke: http://immchallenge.org/Contests/2019/2019_IMMC_Results.pdf

ALEJOVÁ VÍŤAZOM 10. ROČNÍKA DERBY
Dňa 12. 06. 2019 sa uskutočnilo 3. kolo Derby (matematickej súťaže tímov študentov košických gymnázií na Alejovej ulici a na Poštovej ulici). Zásluhou Mateja VASKYHO, Lenky HAKE, Michala KOLCUNA a Martina NEMJA sa naša škola stala víťazom 10. ročníka. Putovnú kocku pre víťazov budete môcť opäť obdivovať u nás vo vitrínke. Srdečne blahoželáme! Výsledková listina: https://ics.upjs.sk/~krajci/mo/

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori