Gymnázium, Alejová 1, Košice

Školský rok 2018/2019MEDZINÁRODNÁ MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – IMO
V dňoch 04. 07. – 14. 07. 2018 sa v rumunskom meste Kluž konal 59. ročník Medzinárodnej matematickej olympiády. Samuel KRAJČI z oktávy na nej získal bronzovú medailu. Srdečne blahoželáme!

SÚSTREDENIE PRIMÁNOV
V dňoch 28. až 30. augusta 2018 sa 48 tohtoročných primánov stretlo na zoznamovacom sústredení. Spolu s nimi tri dni plné programu strávili panie profesorky Viera VODIČKOVÁ, Jana KRÁLIKOVÁ, Gabriela DOBEŠOVÁ a Jana KRAJČIOVÁ. Viac info ...

SLÁVNI MATEMATICI
Súťaže sa dňa 08. 10. 2018 zúčastnilo 6 trojčlenných tímov. Ich úlohou bolo uhádnuť slávnych matematikov na základe indícií, ktoré sa dozvedali postupne.
Po veľmi vyrovnanom súboji s minimálnymi bodovými rozdielmi sa napokon na prvom mieste umiestnil tím sexty B (Jakub FARBULA, Tomáš FECISKANIN, Filip BUŠOVSKÝ), na druhom mieste tím septimy A (Stanislav JOCHMAN, Martin MÜLLER, Michal KURÁK) a na treťom mieste tím z II. A (Richard PÓŠA, Adam ŽUPČÁN, Erik MAURER). Srdečne blahoželáme!

KOŠICKÝ MATBOJ
Dňa 26. 10. 2018 sa v Košiciach konal 18. ročník matematickej súťaže družstiev Košický Matboj. Súťaže sa zúčastnilo 51 tímov zo stredných škôl, našu školu reprezentovali dve družstvá. Na 5. mieste skončilo družstvo v zložení Jakub FARBULA (sexta B), Michaela RUSNÁKOVÁ (sexta A), Martin NEMJO (sexta A) a Filip CSONKA (oktáva).
Na 10. mieste skončilo družstvo z oktávy v zložení Samuel KRAJČI, Martin ŠTEVKO, Viktória BREZINOVÁ a Martin MIHÁLIK. Srdečne blahoželáme!
Výsledky nájdete na stránke: https://seminar.strom.sk/media/uploads/matboj/2018/porke2018.pdf

Sponzori