Gymnázium, Alejová 1, Košice

Školský rok 2018/2019



MEDZINÁRODNÁ MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – IMO
V dňoch 04. 07. – 14. 07. 2018 sa v rumunskom meste Kluž konal 59. ročník Medzinárodnej matematickej olympiády. Samuel KRAJČI z oktávy na nej získal bronzovú medailu. Srdečne blahoželáme!

SÚSTREDENIE PRIMÁNOV
V dňoch 28. až 30. augusta 2018 sa 48 tohtoročných primánov stretlo na zoznamovacom sústredení. Spolu s nimi tri dni plné programu strávili panie profesorky Viera VODIČKOVÁ, Jana KRÁLIKOVÁ, Gabriela DOBEŠOVÁ a Jana KRAJČIOVÁ. Viac info ...

SLÁVNI MATEMATICI
Súťaže sa dňa 08. 10. 2018 zúčastnilo 6 trojčlenných tímov. Ich úlohou bolo uhádnuť slávnych matematikov na základe indícií, ktoré sa dozvedali postupne.
Po veľmi vyrovnanom súboji s minimálnymi bodovými rozdielmi sa napokon na prvom mieste umiestnil tím sexty B (Jakub FARBULA, Tomáš FECISKANIN, Filip BUŠOVSKÝ), na druhom mieste tím septimy A (Stanislav JOCHMAN, Martin MÜLLER, Michal KURÁK) a na treťom mieste tím z II. A (Richard PÓŠA, Adam ŽUPČÁN, Erik MAURER). Srdečne blahoželáme!

KOŠICKÝ MATBOJ
Dňa 26. 10. 2018 sa v Košiciach konal 18. ročník matematickej súťaže družstiev Košický Matboj. Súťaže sa zúčastnilo 51 tímov zo stredných škôl, našu školu reprezentovali dve družstvá. Na 5. mieste skončilo družstvo v zložení Jakub FARBULA (sexta B), Michaela RUSNÁKOVÁ (sexta A), Martin NEMJO (sexta A) a Filip CSONKA (oktáva).
Na 10. mieste skončilo družstvo z oktávy v zložení Samuel KRAJČI, Martin ŠTEVKO, Viktória BREZINOVÁ a Martin MIHÁLIK. Srdečne blahoželáme!
Výsledky nájdete na stránke: https://seminar.strom.sk/media/uploads/matboj/2018/porke2018.pdf

LOMIHLAV
Dňa 30. 11. 2018 sa na pôde našej školy konala celoslovenská matematická súťaž družstiev Lomihlav. Súťaže sa zúčastnilo 50 tímov zo základných škôl, našu školu reprezentovali tri družstvá.
Na 3. mieste skončilo družstvo z kvarty B a kvarty C v zložení Michal LIŠKO, Peter NEDBÁLEK, Veronika NEMJOVÁ, Matej VASKY.
13. miesto obsadilo družstvo z kvarty A a kvarty C v zložení Zuzana KUDLÁČOVÁ, Peter BORTÁK, Ján TOMČOVČÍK, Adam VLČEK.
19. miesto získalo družstvo z tercie A a tercie B v zložení Dávid KEPIČ, Patrik PECHA, Martin MIKUŠÁK, Dominik NAGY. Srdečne blahoželáme!
Výsledky nájdete na stránke: https://matik.strom.sk/media/uploads/lomihlav/2018/lomihlavporadie.pdf

Sponzori