Gymnázium, Alejová 1, Košice

Školský rok 2011/2012

 

V dňoch 08. – 15. 07. 2012 sa v argentínskom prímorskom letovisku Mar del Plata uskutočnil 53. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY (IMO). Na podujatí sa stretlo 548 matematických talentov zo 100 krajín.
Slovensko reprezentovala šestica najlepších riešiteľov MO. Najúspešnejším z radov mladých slovenských matematikov sa stal Martin VODIČKA, ktorý vybojoval ZLATÚ MEDAILU.

 Srdečne blahoželáme!
http://www.imo-official.org/country_individual_r.aspx?code=SVK

V dňoch 18. - 25. 04. 2012 sa v Bratislave uskutočnilo výberové sústredenie, ktorého sa zúčastnili najúspešnejší riešitelia celoštátneho kola MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE A. Po piatich dňoch počítania bolo vybraté 6-členné družstvo, ktoré bude v júli 2012 reprezentovať Slovensko na IMO (MEDZINÁRODNEJ MATEMATICKEJ OLYMPIÁDE) v ARGENTÍNE. Patrí do neho aj žiak septimy Martin VODIČKA. Srdečne blahoželáme a držíme im palce v ďalších bojoch.

 Priebeh a výsledky si môžete pozrieť na  http://skmo.sk/poradia.php?jazyk=sk&rocnik=61&sutaz=_vyber

Dňa 13. 04. 2012 sa uskutočnilo 3. kolo DERBY (matematickej súťaže tímov študentov košických gymnázií na Alejovej ulici a na Poštovej ulici). S potešením oznamujeme, že zásluhou Martina VODIČKU, Matúša HLAVÁČIKA, Martina RAPAVÉHO a Kataríny KRAJČIOVEJ vyhralo naše gymnázium.
V celkovom hodnotení však strácame s Gymnázium Poštová 2 body. Posledné kolo sa uskutoční 15. 06. 2012. Súťažiacim prajeme veľa úspechov.

 výsledková listina
http://ics.upjs.sk/~krajci/mo/Derby.html

 

Dňa 11. 04. 2012 sa na Základnej škole Družicová uskutočnili obvodné kolá MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY kategórií Z6, Z7 a Z8, v ktorých naši žiaci vybojovali pekné umiestnenia.

kategórii Z7 1. miesto obsadili Martin SPIŠÁK, Marek KOMAN, Peter ONDUŠ  zo sekundy A a Martin SEMAN zo sekundy B. Medzi úspešných riešiteľov patria aj Juraj JURSA, Štefan JANOČKO, Martin BAŇASJana KEŠELÁKOVÁ zo sekundy B a Bronislava POKORNÁ a Daniela MATTOVÁ zo sekundy A.

V Kategórii Z6 1. miesto obsadili Martin MihálikViktória Brezinová, 3. miesto Samuel Krajči. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili aj Martin Mičko, Martin Šalagovič a Vladimír Durňák, všetci z prímy.

výsledková listina MO Z6

výsledková listina MO Z7

výsledková listina OK MO Z6 - Z8

 

Dňa 30. 03. 2012 sa na Základnej škole Požiarnická uskutočnili obvodné kolá PYTAGORIÁDY kategórií P6, P7 a P8, v ktorých naši žiaci z PRÍMY a SEKUNDY A a SEKUNDY B vybojovali pekné umiestnenia.
Víťazom kategórie P6 sa stala Viktória BREZINOVÁ, na 3. mieste skončil  Erik BERTA. Medzi úspešných riešiteľov patria aj Samuel KRAJČI, Martin MIČKO, Martin MIHÁLIK, Filip CSONKA, Daniela LAZORÍKOVÁ, Matej GALAMB a Lívia KNAPČOKOVÁ, všetci z prímy.
Víťazom kategórie P7 sa stal Martin SPIŠÁK zo sekundy A, na 2. mieste skončil Peter ONDUŠ a na 3. mieste Max ŐRHALMI zo sekundy A. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradil aj Štefan JANOČKO zo sekundy B.

výsledková listina kategórie P6

výsledková listina kategórie P7

Dňa 27. 03. 2012 zorganizovala predmetová komisia matematiky pre triedy štvorročného štúdia súťaž MATEMATICKÝ KUFOR. Na súboj dôvtipu, rýchleho uvažovania a logického myslenia prijalo pozvanie sedem trojčlenných družstiev. Súťaž sa skladala z dvoch častí: z riešenia zábavných úloh formou štafetového náboja a zo slovných šarád.
VYHODNOTENIE
1. miesto: družstvo z III. C (Bianka BENKOVÁ, Jana HATALOVÁ, Jakub LEŠINSKÝ)
2. miesto: družstvo z II. A  (Pavol HALÁS, Natália MATISKOVÁ, Šimon Maximilián MUNKA)
3. miesto: družstvo z II. C (Lukáš LACKO, Martin MEDVEC, Diana TÁRNOKOVÁ)

celkové výsledky

V dňoch 25. - 28. 03. 2012 sa Martin VODIČKA, žiak septimy zúčastnil 61. ročníka celoslovenského kola MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE A, v ktorom získal krásne 1. miesto.

 

Dňa 21. 03. 2012 sa uskutočnilo krajské kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY kategórie Z9. 7. miesto obsadili Henrieta MICHEĽOVÁ a Kristína MIŠLANOVÁ. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili aj Šimon SOTÁK, Zuzana KRÁLIKOVÁ, Žaneta SEMANIŠINOVÁ a Dávid NGUYEN, všetci z kvarty A.

výsledková listina
 

Dňa 19. 03. 2012 sa na našej škole uskutočnila matematická súťaž KLOKAN, ktorej sa zúčastnilo 75 študentov nášho gymnázia. Vysokú účasť sme zaznamenali z tried príma a sekunda B. Súťažili sme v kategóriách BENJAMIN, KADET, JUNIOR G 12 a ŠTUDENT G 34. Počas 60 minút súťažiaci riešili 24 úloh. Či boli úspešní, to sa dozvieme 11. 04. 2012 na stránke www.matematickyklokan.sk.

 

Dňa 26. 01. 2012 sa uskutočnilo školské kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE B a C. Víťazom kategórie C sa stala Katarína KRAJČIOVÁ z kvinty, víťazom kategórie B sa stal Martin RAPAVÝ zo sexty A, obaja s plným počtom bodov. Všetci úspešní riešitelia (5 z kategórie C a 7 z kategórie B) postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 17. 04. 2012. Veľa šťastia!

výsledková listina MOB
výsledková listina MOC

 

Dňa 25. 01. 2012 sa na Základnej škole Gemerská 2 uskutočnilo obvodné kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE Z9, na ktorom naši žiaci vybojovali pekné umiestnenia. Spomedzi 29 súťažiach bolo len 6 úspešných, pričom všetci boli z našej školy, z kvarty A. 1. miesto obsadila Žaneta SEMANIŠINOVÁ, na 2. mieste skončili Zuzana KRÁLIKOVÁ a Dávid NGUYEN. Šesticu úspešných riešiteľov dopĺňajú Henrieta MICHEĽOVÁ, Kristína MIŠLANOVÁ a Šimon SOTÁK. Úspešní riešitelia sú navrhnutí na postup do krajského kola. Srdečne blahoželáme!

výsledková listina Z9 MO

 

Dňa 17. 01. 2012 sa uskutočnilo krajské kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE A. Zúčastnilo sa ho aj 8 žiakov našej školy, ktorí boli úspešní v školskom kole. Úlohy boli náročné, z 37 riešiteľov bolo len 5 úspešných. 2. miesto obsadil Martin VODIČKA zo septimy. Srdečne blahoželáme!

 Kompletnú výsledkovú listinu si môžete pozrieť na http: www.skmo.sk/poradia.php?kategoria=A

 

Dňa 12. 12. 2011 sme pripravili pre žiakov nižších ročníkov osemročného štúdia tradičnú súťaž VIANOČNÁ DVANÁSTKA.

 

Dňa 08. 12. 2011 si žiaci prímy, sekundy A a B zmerali svoje matematické sily v školskom kole PYTAGORIÁDY.
Kategóriu P6 riešilo 30 žiakov prímy, z nich bolo 14 úspešných. Zvíťazil Samuel CHABA, za ním skončili Samuel KRAJČI, Martin MIČKO, Martin MIHÁLIK a ďalší.
Kategóriu P7 riešilo 62 žiakov, z ktorých bolo 18 úspešných. Na 1. mieste sa umiestnil Juraj JURSA zo sekundy B, na 2. mieste skončil Max ŐRHALMI, na 3. mieste Peter ONDUŠ, obaja zo sekundy A.
Kategóriu P8 riešilo 30 riešiteľov, z nich boli však len dvaja úspešní, a to  Martin SEMAN a Branislav BLAŽEK zo sekundy B.
Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a najlepším držíme prsty v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 30. 3. 2012

 

Dňa 06. 12. 2011 sa uskutočnilo školské kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY kategórie A. Zúčastnilo sa ho 12 žiakov z oktávy, septimy, sexty A a kvinty.
Víťazom stal  Martin VODIČKA zo septimy. Všetci úspešní riešitelia postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 17. 1. 2012. Veľa šťastia!

výsledková listina

fotodokumentácia

 

Dňa 01. 12. 2011 sme pripravili ŠIFROVACIU SÚŤAŽ pre mladších žiakov osemročného štúdia.

 

Dňa 25. 11. 2011 sa uskutočnila matematická súťaž družstiev LOMIHLAV. Našu školu reprezentovalo družstvo žiakov kvarty A (Henrieta MICHEĽOVÁ, Žaneta SEMANIŠINOVÁ, Dávid NGUYEN, Kristína MIŠĽANOVÁ), ktoré obsadilo 7. miesto a družstvo žiakov sekundy A a sekundy B (Martin SPIŠÁK, Matúš ZAKUCIA, Juraj JURSA a Martin SEMAN), ktoré obsadilo 8. miesto.
                                                                       Výsledky http://matik.strom.sk/lomihlav/2011%20Jesen/index.php

 

Dňa 19. 11. 2011 sa žiaci nižších ročníkov osemročného štúdia zúčastnili súťaže ROZŠIFRUJ SI SVOJE MESTO.

 

Dňa 18. 11. 2011 sa uskutočnilo 1. kolo DERBY (matematickej súťaže tímov študentov košických gymnázií na Alejovej ulici a na Poštovej ulici).
S potešením oznamujeme, že zvíťazilo družstvo študentov nášho gymnázia. Za toto umiestnenie vďačíme Martinovi VODIČKOVI, Matúšovi HLAVÁČIKOVI, Martinovi RAPAVÉMU a Denise SEMANIŠINOVEJ. Srdečne blahoželáme!

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
http://ics.upjs.sk/~krajci/mo/Derby.html

 

Dňa 16. 11. 2011 zorganizovala naša škola pri príležitosti Dňa študentstva tradičnú súťaž košických gymnázií MATEMATICKÝ VIACBOJ.

 

V októbri 2011 sa študenti vyšších ročníkov osemročného a štvorročného štúdia stali aspoň na jedno popoludnie šifrovačmi a svoj intelekt podrobili zaťažkávajúcej skúške súťaže ŠIFRA. Mali rozlúštiť text, ktorý bol rozdelený na 5 častí a každá z nich bola zašifrovaná iným spôsobom.

 

Dňa 19. 10.  2011 sa družstvo našej školy v zložení Matúš HLAVÁČIK, Denisa SEMANIŠINOVÁ, Martin RAPAVÝ, Martin VODIČKA. zúčastnilo on-line súťaže MathRace. V popoludňajších až večerných hodinách sa družstvá trápili nad úlohami, nachádzali riešenia a v neposlednom rade sa aj zabavili. Porazili  konkurenciu slovenských a českých tímov a obsadili  1. miesto. Srdečne blahoželáme!

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
http://brkos.math.muni.cz/mathrace/index.php?s=vysledky
(názov družstva: Pevná vôľa guľôčky)

 

V dňoch 16. – 24. 07. 2011 sa v Amsterdame uskutočnil 52. ročník IMO (INTERNATIONAL MATH EMATICAL OLYMPIAD). Slovensko reprezentovala šestica najlepších riešiteľov MO, medzi ktorých patrili aj dvaja žiaci našej školy Matúš STEHLÍK a Martin VODIČKA. V konkurencii 564 riešiteľov z 101 krajín vybojovali pre Slovensko dve medaile, Martin VODIČKA striebornú a Matúš STEHLÍK bronzovú.
Srdečne blahoželáme!

 

Aktuálny ZOZNAM LITERATÚRY, ktorú si môžu žiaci vypožičať z matematickej knižnice.

 

 

 


 

   

 

 

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori