Gymnázium, Alejová 1, Košice

Roboty budú tancovať aj hrať futbal na Alejovej


ROBOTY BUDÚ TANCOVAŤ AJ HRAŤ FUTBAL NA ALEJOVEJ

http://web.vucke.sk/sk/novinky/roboty-budu-tancovat-aj-hrat-futbal-alejovej.html

web.vucke.sk, 05. 04. 2013

Sponzori