Gymnázium, Alejová 1, Košice

Žiak školy


Na návrh pedagogickej rady rozhodol riaditeľ školy počnúc školským rokom 2005/2006 zaviesť tradíciu udeľovania ceny ŽIAK ŠKOLY
za príslušný školský rok.

 
Je ním žiak z tried príma až kvarta a z tried kvinta až septima osemročného denného štúdia a žiak z tried I. až IV. ročníka štvorročného denného štúdia, ktorý počas štúdia v príslušnom školskom roku svojimi študijnými výsledkami, angažovanosťou a reprezentáciou školy najvýraznejšie prispel k šíreniu jej dobrého mena.
 
 
Žiak školy 2022

Oliver SEMAN - príma až kvarta

Matej VASKY - kvinta až septima

Daniel VARGA - I. - IV. ročník
Žiak školy 2021

Ondrej KRÁLIK - príma až kvarta

Matej VASKY - kvinta až oktáva

Anežka MÁRTONFIOVÁ - I. až IV. ročník
 

 

Žiak školy 2020

Ondrej KRÁLIK - príma až kvarta

Lenka HAKE - kvinta až oktáva

Adam ŽUPČÁN - I. až IV. ročník

 

 

Žiak školy 2019

Veronika NEMJOVÁ - príma až kvarta

Lenka HAKE - kvinta až oktáva

 

 

Žiak školy 2018

Filip BRUTOVSKÝ - príma až kvarta

Samuel KRAJČI
 - kvinta až oktáva

 

 

Žiak školy 2017

Lenka HAKE - príma až kvarta

Samuel KRAJČI - kvinta až oktáva

 

 

Žiak školy 2016

Lenka HAKE - príma až kvarta

Samuel KRAJČI - kvinta až oktáva

Samuel OSWALD - I. až IV. ročník

 

Žiak školy 2015

Samuel KRAJČI - príma až kvarta

Henrieta MICHEĽOVÁ - kvinta až oktáva

 

Žiak školy 2014

Samuel KRAJČI - príma až kvarta

Henrieta MICHEĽOVÁ - kvinta až oktáva

 

Žiak školy 2013

Samuel KRAJČI - príma až kvarta

Adam KOLLÁR - kvinta až oktáva
Peter KOVÁCS - kvinta až oktáva

 

Žiak školy 2012

Henrieta MICHEĽOVÁ - príma až kvarta
Žaneta SEMANIŠINOVÁ - príma až kvarta

Martin VODIČKA - kvinta až oktáva

Daniel GREGA - štvorročné štúdium

Žiak školy 2011

Peter KOVÁCS - príma až kvarta

Martin VODIČKA - kvinta až oktáva

 

Žiak školy 2010

Jana BÁTORYOVÁ - príma až kvarta

Martin VODIČKA - kvinta až oktáva

 

Žiak školy 2009

Martin VODIČKA - príma až kvarta

Ján HOFFMANN - kvinta až oktáva
Žiak školy 2008

Martin VODIČKA - príma až kvarta

Martin ŠRÁMEK - kvinta až oktáva
Žiak školy 2007

Martin VODIČKA - príma až kvarta

Martin ŠRÁMEK - kvinta až oktáva
Žiak školy 2006

Martin VODIČKA - príma až kvarta

Ján JERGUŠ - kvinta až oktáva

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori