Gymnázium, Alejová 1, Košice

Absolvent školy 2021
Lenka HAKE, žiačka oktávy B
ABSOLVENT ŠKOLY 2021

Najväčšie úspechy, ktoré žiačka dosiahla:

kvinta B (2017/2018)

 • 7. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie A
 • 1. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie C
 • 2. miesto v súťaži družstiev na medzinárodnom súťažnom stretnutí Česka, Poľska a Slovenska CPSJ
 • 3. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie D
 • 3. miesto v krajskom kole Olympiády v informatike kategórie B
 • 5. miesto v matematickej súťaži družstiev Náboj 2018 v kategórii Juniori na krajskej úrovni, 17. miesto na celoslovenskej úrovni a 111. miesto na medzinárodnej úrovni
 • 1. miesto v celoslovenskej robotickej súťaži RoboRave v kategórii LINE FOLLOWING
 • 7. miesto v krajskej súťaži v programovaní iGePeHa
 • 9. miesto po troch on-line kolách v celoslovenskej súťaži PALMA junior v kategórii Guru
 • cena „Najlepšia prezentácia hry“ v celoslovenskej súťaži v programovaní počítačových hier IHRA v kategórii S
 • 16. miesto v celoslovenskej súťaži Python Cup
 • 1. miesto v regionálnom kole súťaže First Lego League v kategórii Teamwork
 • 2. miesto v regionálnom kole súťaže First Lego League v kategórii Robot Design
 • 2. miesto v regionálnom kole súťaže First Lego League v kategórii Research Presentation
 • 3. miesto v celkovom umiestnení regionálneho kola súťaže First Lego League
 • 34. miesto v zimnej časti korešpondenčného matematického seminára KMS v kategórii ALFA
 • 39. miesto v letnej časti korešpondenčného matematického seminára KMS v kategórii ALFA
 • 25. – 26. miesto v zimnej časti matematického korešpondenčného seminára STROM
 • 10. – 13. miesto v letnej časti matematického korešpondenčného seminára STROM
 • riešiteľka korešpondenčného seminára z programovania KSP
 • riešiteľka súťaže v programovaní ScratchMatch
 • aktívna pomoc v združení STROM

sexta B (2018/2019)

 • 1. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie B
 • 1. miesto v krajskom kole Olympiády z informatiky kategórie B
 • 2. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie C
 • 3. miesto v krajskom kole Zenit v programovaní kategórie B
 • 1. miesto v celoslovenskom kole Junior Palma kategórie Guru
 • 1. miesto v celoslovenskom kole RoboCup Junior v kategórii Konštrukcia
 • 2. miesto v celoslovenskom kole RoboCup Junior v kategórii OnStage-Dance
 • 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže iBobor v kategórii Junior
 • 1. miesto v celoslovenskom kole Špongia - súťaž v programovaní hier na určitú tému
 • 1. miesto v celoslovenskom kole ROBO RAVE v kategórii Line Following SŠ
 • 1. miesto v krajskom kole IGePeHa
 • 10. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie A
 • 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže STROM
 • 7. miesto v celoslovenskom kole súťaže STROM - letná časť
 • 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže RBA robotická výzva
 • 28. miesto KMS v kategórii Beta - zimná časť
 • 45. miesto KMS v kategórii Beta - 2. časť
 • 10. miesto v súťaži Matematický B-deň
 • 12. miesto v celoslovenskom kole, 69. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj 2019 v kategórii Juniori
 • 1. miesto v súťaži Matematický klokan kategórie Kadet G12
 • 6. miesto v celoslovenskom kole medzinárodnej on-line matematickej súťaže Purple Comet! Math Meet kategórie High School
 • 2. miesto v matematickej bádateľskej súťaži družstiev 5rd Annual International Mathematical Modeling Challenge
 • 2. miesto v súťaži Hlavolamy v rámci Študentskej vedeckej konferencie UPJŠ
 • 7. miesto v celoslovenskom kole, 14. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj FKS
 • 103. miesto v celoslovenskom kole KSP - zimná časť
 • 2. miesto v krajskom kole First Lego League
 • 1. miesto v medzinárodnom kole First Lego League v kategórii Prezentácia výskumnej práce
 • 2. miesto v krajskom kole First Lego League v kategórii Tímová práca
 • 3. miesto v krajskom kole First Lego League v kategórii Dizajn robota
 • 7. miesto v celoštátnom kole a 13. miesto v medzinárodnom kole fyzikálnej súťaže družstiev Náboj FKS

septima B (2019/2020)

 • 13. miesto v súťaži družstiev Košický Matboj
 • úspešné riešenie matematického korešpondenčného seminára KMS v kategórii Beta
 • úspešné riešenie matematického korešpondenčného seminára STROM, zimný semester (9. miesto)
 • úspešné riešenie medzinárodného matematického korešpondenčného seminára iKS (9. miesto)
 • 2. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie A a postup do celoštátneho kola
 • účasť na Európskej dievčenskej matematickej olympiáde
 • úspešné riešenie medzinárodného matematického semináru iKS (9. miesto)
 • 2. miesto v celoslovenskej tímovej súťaži Matematický B-deň
 • úspešná riešiteľka medzinárodnej matematickej súťaži družstiev Purple Comet! Math Meet
 • reprezentácia školy v krajskom kole SOČ
 • 11. miesto v celoslovenskej súťaži ZENIT v programovaní v kategórii A
 • 4. miesto v krajskom kole Olympiády z informatiky v kategórii A
 • 17. miesto v celoslovenskom kole Olympiády z informatiky v kategórii A
 • úspešná riešiteľka KSP v zimnom Online behu
 • 7. miesto v celoslovenskej súťaži Junior Palma v kategórii Guru
 • 1. miesto v celoslovenskom finále súťaže Junior Internet v kategórii LEARN Web a cena dekana Fakulty informatiky a informačných technológií STU v celoslovenskom finále súťaže Junior Internet
 • 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Špongia
 • 1. miesto v celoslovenskej súťaži RBA v kategórii Robotická výzva

oktáva B (2020/2021)

 • 1. miesto v celoslovenskej tímovej súťaži Matematický B-deň
 • 1. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie A
 • úspešná riešiteľka celoštátneho kola Matematickej olympiády kategórie A
 • účasť na Európskej dievčenskej medzinárodnej matematickej olympiáde (EGMO 2021)
 • 1. miesto v celoštátnom kole medzinárodnej tímovej súťaži Matematický B-deň 2020
 • 3. miesto na Slovensku v medzinárodnej matematickej súťaži družstiev Purple Comet! Math Meet
 • 8. miesto v súťaži družstiev Náboj 2020 v kategórii Seniori
 • 11. miesto v súťaži družstiev Náboj 2021 v kategórii Seniori
 • úspešná riešiteľka matematického korešpondenčného seminára KMS v kategórii beta
 • úspešná riešiteľka matematického korešpondenčného seminára STROM, zimný semester
 • 1. miesto v celoslovenskej súťaži iBobor
 • 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Špongia
 • 3. miesto v celoslovenskom kole súťaže Zenit
 • 14. miesto v celoslovenskom kole v Olympiáde z informatiky v kategórii A
 • aktívna pomoc v združení STROM
 • aktuálne absolvuje medzinárodnú súťaž IMMC (International Mathematical Modeling Challenge)
 • v júni ako jedna zo štyroch dievčat z celého Slovenska absolvuje medzinárodnú súťaž EGOI (European Girls' Olympiad in Informatics)


Ďalší ocenení

Pochvalu riaditeľom školy a vecné odmeny venované riaditeľstvom školy a Radou rodičov školy získali:

Dávid ERDÖDY, žiak oktávy B

 • 3. miesto v celoslovenskej literárnej súťaži Hodžov novinový článok
 • 10. miesto po troch on-line kolách v celoslovenskej súťaži PALMA junior v kategórii Guru
 • 6. miesto v celoslovenskom kole medzinárodnej on-line matematickej súťaže PurpleComet! MathMeet v kategórii High School
 • úspešný riešiteľ v celoslovenskom kole súťaže iBobor kategórie Junior
 • 1. miesto v okresnom kole v Olympiáde v anglickom jazyku

Jakub FARBULA, žiak oktávy B

 • 8. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie C
 • 12. miesto v matematickej súťaži družstiev Košický Matboj na krajskej úrovni,
 • 4. miesto na krajskej úrovni, 9. miesto na celoslovenskej úrovni a 24. miesto na medzinárodnej úrovni fyzikálnej súťaže družstiev Fyzikálny Náboj v kategórii Juniori
 • 5. miesto v matematickej súťaži družstiev Náboj 2018 v kategórii Juniori na krajskej úrovni, 17. miesto na celoslovenskej úrovni a 111. miesto na medzinárodnej úrovni
 • 6. miesto po troch on-line kolách v celoslovenskej súťaži PALMA junior v kategórii Guru
 • 22. – 24. miesto v zimnej časti matematického korešpondenčného seminára STROM
 • riešiteľ zimnej časti korešpondenčného matematického seminára KMS v kategórii ALFA
 • riešiteľ letnej časti matematického korešpondenčného seminára STROM
 • aktívna pomoc v združení STROM
 • 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže iBobor kategórie Junior
 • 5. miesto v matematickej súťaži družstiev Košický Matboj
 • 5. miesto v celoslovenskom kole Junior Palma kategórie Guru
 • 11. miesto v celoslovenskom kole súťaže STROM
 • 12. miesto v celoslovenskom kole, 69. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj 2019 - Juniori
 • 6. miesto v celoslovenskom kole medzinárodnej on-line matematickej súťaže PurpleComet! MathMeet kategórie High School
 • 30. miesto v celoslovenskom kole súťaže STROM, letná časť
 • 7. miesto v celoslovenskom kole, 14. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj FKS
 • úspešný riešiteľ krajského kola Matematickej olympiády kategórie A
 • 8. miesto v súťaži družstiev Náboj 2020 v kategórii Seniori
 • 11. miesto v súťaži družstiev Náboj 2021 v kategórii Seniori
 • úspešný riešiteľ matematického korešpondenčného seminára STROM, zimný semester
 • úspešný riešiteľ krajského kola Olympiády v anglickom jazyku

Michal KOLCUN, žiak oktávy A

 • 24. – 30. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie C v školskom roku 2017/2018
 • 10. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategória B v školskom roku 2018/2019
 • 5. miesto v matematickej súťaži družstiev Náboj 2018 v kategórii Juniori na krajskej úrovni, 17. miesto na celoslovenskej úrovni v školskom roku 2017/2018
 • 10. miesto v medzinárodnej matematickej súťaži družstiev Matematický B-deň v školskom roku 2018/2019
 • 2. miesto v medzinárodnej matematickej súťaži družstiev Náboj 2019 v kategórii Juniori v rámci kraja, 12. miesto v celoslovenskom rebríčku, 69. miesto v medzinárodnom rebríčku v školskom roku 2018/2019
 • 4. miesto v medzinárodnej on-line matematickej súťaži družstiev PurpleComet! MathMeet v kategórii High School v celoslovenskom rebríčku v školskom roku 2018/2019
 • 24. miesto v medzinárodnej matematickej súťaži družstiev Náboj 2020 v kategórii Seniori v rámci Slovenska v školskom roku 2020/2021
 • 3. miesto v regionálnom kole vo florbale chlapcov v školskom roku 2017/2018
 • 4. miesto v krajskom kole vo florbale chlapcov v školskom roku 2017/2018
 • 1. miesto v regionálnom finále Dlhodobých športových súťaží vo florbale v školskom roku 2017/2018
 • 1. miesto v krajskej olympiáde Dlhodobých športových súťaží vo florbale v školskom roku 2017/2018
 • výborný prospech počas štúdia

Martin NEMJO, žiak oktávy A

 • 9. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie D v školskom roku 2017/2018
 • 3. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie C v školskom roku 2018/2019
 • 10. – 15. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie C v školskom roku 2017/2018
 • 7. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie A v školskom roku 2018/2019
 • 8. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie B v školskom roku 2018/2019
 • 14. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie A v školskom roku 2019/2020
 • 11. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie A v školskom roku 2020/2021
 • 2. miesto v krajskom kole Olympiády z informatiky kategórie B v školskom roku 2018/2019
 • 3. miesto v krajskom kole Olympiády v ruskom jazyku kategórie B1 v školskom roku 2018/2019
 • 5. miesto v matematickej súťaži družstiev Náboj 2018 v kategórii Juniori na krajskej úrovni, 17. miesto na celoslovenskej úrovni v školskom roku 2017/2018
 • 2. miesto v medzinárodnej matematickej súťaži družstiev Náboj 2019 v kategórii Juniori v rámci kraja, 12. miesto na celoslovenskej úrovni v školskom roku 2018/2019
 • 8. miesto v medzinárodnej matematickej súťaži družstiev Náboj 2020 v kategórii Seniori v rámci Slovenska v školskom roku 2020/2021
 • 11. miesto v medzinárodnej matematickej súťaži družstiev Náboj 2021 v kategórii Seniori v rámci Slovenska v školskom roku 2020/2021
 • 7. miesto v medzinárodnej fyzikálnej súťaži družstiev Náboj FKS v rámci Slovenska v školskom roku 2018/2019
 • 13. miesto v medzinárodnej fyzikálnej súťaži družstiev Náboj FKS v rámci Slovenska v školskom roku 2019/2020
 • 5. miesto v celoslovenskej matematickej súťaži družstiev Košický Matboj v školskom roku 2018/2019
 • 13. miesto v celoslovenskej matematickej súťaži družstiev Košický Matboj v školskom roku 2019/2020
 • 10. miesto v medzinárodnej matematickej súťaži družstiev Matematický B-deň v školskom roku 2018/2019
 • 4. miesto v medzinárodnej on-line matematickej súťaži družstiev PurpleComet! MathMeet v kategórii High School v celoslovenskom rebríčku v školskom roku 2018/2019
 • úspešný riešiteľ matematických a informatických korešpondenčných seminárov
 • úspešný reprezentant školy vo florbale
 • výborný prospech počas štúdia

Tomáš PAVLÍK, žiak oktávy A

 • 1. miesto v krajskej súťaži v programovaní iGePeHa v školskom roku 2017/2018
 • 1. miesto v celoslovenskej súťaži v programovaní Imagine Logo Cup v školskom roku 2017/2018
 • 4. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B v školskom roku 2017/2018
 • 4. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní kategórie A v školskom roku 2019/2020
 • 6. miesto v celoslovenskom kole súťaže v programovaní Palma v školskom roku 2017/2018
 • 1. miesto v celoslovenskej programovacej súťaži Junior Palma v kategórii Guru v školskom roku 2018/2019
 • 1. miesto v celoslovenskej súťaži v stavbe a programovaní solárnych robotov v školskom roku 2018/2019
 • 7. miesto v krajskej súťaži v programovaní iGePeHa v školskom roku 2018/2019
 • 2. miesto v celkovom hodnotení krajského kola súťaže First Lego League v školskom roku 2018/2019
 • 1. miesto v medzinárodnom kole súťaže First Lego League v kategórii Prezentácia výskumnej práce v školskom roku 2018/2019
 • 2. miesto v krajskom kole súťaže First Lego League v kategórii Tímová práca v školskom roku 2018/2019
 • 3. miesto v krajskom kole súťaže First Lego League v kategórii Dizajn robota v školskom roku 2018/2019
 • 10. miesto v medzinárodnej matematickej súťaži družstiev Matematický B-deň v školskom roku 2018/2019
 • 2. miesto v medzinárodnej matematickej bádateľskej súťaži družstiev 5rd Annual International Mathematical Modeling Challenge v celoslovenskom rebríčku v školskom roku 2018/2019
 • 4. miesto v medzinárodnej on-line matematickej súťaži družstiev PurpleComet! MathMeet v kategórii High School v celoslovenskom rebríčku v školskom roku 2018/2019
 • 24. miesto v medzinárodnej matematickej súťaži družstiev Náboj 2020 v kategórii Seniori v rámci Slovenska v školskom roku 2020/2021
 • 12. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády kategórie C v školskom roku 2017/2018
 • 9. miesto v medzinárodnej fyzikálnej súťaži družstiev Náboj FKS v rámci Slovenska v školskom roku 2017/2018
 • 3. miesto pre redakčnú radu časopisu XY od Nadácie SSP za finančnú gramotnosť v školskom roku 2017/2018
 • úspešný riešiteľ korešpondenčného seminára z programovania
 • výborný prospech počas štúdia
 • dobrovoľníctvo v čase pandémie Covid-19
 • aktívna a nezištná pomoc triednej učiteľke

Veronika PÉTER, žiačka IV. A

 • 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Poznaj Rusko 18. storočia
 • 1. miesto v medzinárodnej Olympiáde v ruskom jazyku GRAMOTEJ kategórie B1
 • 3. miesto v medzinárodnej Olympiáde v ruskom jazyku GRAMOTEJ v kategórii A1
 • 4. miesto v celomestskej súťaži Súťaž družstiev mladých zdravotníkov pre stredné školy
 • 7. miesto v celomestskej súťaži družstiev Prvej pomoci pre stredné školy

Martin POLYACSKO, žiak oktávy B


 • 4. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie D
 • 24. – 30. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie C
 • 4. miesto na krajskej úrovni, 9. miesto na celoslovenskej úrovni a 24. miesto na medzinárodnej úrovni fyzikálnej súťaže družstiev Fyzikálny Náboj v kategórii Juniori
 • 6. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie C
 • 12. miesto v celoslovenskom kole, 69. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj 2019 – Juniori
 • 19. miesto v korešpondenčnom seminári FYKOS, zimná časť
 • 11. miesto v korešpondenčnom seminári FYKOS, letná časť
 • 7. miesto v celoslovenskom kole, 14. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj FKS
 • 24. miesto v súťaži družstiev Náboj 2020 v kategórii Seniori
 • riešiteľ zimnej časti matematického korešpondenčného seminára STROM
 • účasť v krajskom kole v Olympiáde z fyziky v kategórii A
 • úspešný riešiteľ v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie A

Michaela RUSNÁKOVÁ, žiačka oktávy A


 • 3. miesto na Medzinárodnej olympiáde mladých vedcov IJSO 2017
 • 2. – 3. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie C v školskom roku 2017/2018
 • 10. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie A v školskom roku 2018/2019
 • 9. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategória B v školskom roku 2018/2019
 • 16. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie A v školskom roku 2020/2021
 • 7. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie D v školskom roku 2017/2018
 • 8. miesto v medzinárodnej matematickej súťaži družstiev Náboj 2020 v kategórii Seniori v rámci Slovenska v školskom roku 2020/2021
 • 11. miesto v medzinárodnej matematickej súťaži družstiev Náboj 2021 v kategórii Seniori v rámci Slovenska v školskom roku 2020/2021
 • 7. miesto v medzinárodnej fyzikálnej súťaži družstiev Náboj FKS v celoslovenskom rebríčku v školskom roku 2018/2019
 • 13. miesto v medzinárodnej fyzikálnej súťaži družstiev Náboj FKS v celoslovenskom rebríčku v školskom roku 2019/2020
 • 2. miesto v medzinárodnej matematickej bádateľskej súťaži družstiev 5rd Annual International Mathematical Modeling Challenge v celoslovenskom rebríčku v školskom roku 2018/2019
 • 5. miesto v celoslovenskej matematickej súťaži družstiev Košický Matboj v školskom roku 2018/2019
 • 13. miesto v celoslovenskej matematickej súťaži družstiev Košický Matboj v školskom roku 2019/2020
 • 4. miesto v medzinárodnej on-line matematickej súťaži družstiev PurpleComet! MathMeet v kategórii High School v celoslovenskom rebríčku v školskom roku 2018/2019
 • úspešná riešiteľka matematických a informatických korešpondenčných seminárov
 • aktívna pomoc v združení TROJSTEN, organizátorka matematických súťaží na celoslovenskej aj medzinárodnej úrovni

Erik SEDLÁK, žiak oktávy B


 • 16. – 23. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie C
 • 5. miesto v matematickej súťaži družstiev Náboj 2018 v kategórii Juniori na krajskej úrovni, 17. miesto na celoslovenskej úrovni a 111. miesto na medzinárodnej úrovni
 • 4. miesto v krajskej súťaži v programovaní iGePeHa
 • 6. miesto po troch on-line kolách v celoslovenskej súťaži PALMA junior v kategórii Guru
 • 22. miesto v celoslovenskej súťaži Python Cup
 • 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže iBobor kategórie Junior
 • 3. miesto v krajskom kole v atletike študentov stredných škôl (200m)
 • 3. miesto v krajskom kole v atletike študentov stredných škôl (400m)
 • 1. miesto v regionálnom kole v atletike študentov stredných škôl (400m)
 • 2. miesto v regionálnom kole v atletike študentov stredných škôl (200m)
 • 5. miesto v celoslovenskom kole Junior Palma kategórie Guru
 • 6. miesto v celoslovenskom kole medzinárodnej on-line matematickej súťaže PurpleComet! MathMeet kategórie High School
 • 1. miesto v oblastnom kole Majstrovstiev škôl v piškvôrkách
 • 2. miesto v celoslovenskej tímovej súťaži Matematický B-deň
 • úspešný riešiteľ medzinárodnej matematickej súťaži družstiev PurpleComet! MathMeet
 • 8. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie A
 • 11. miesto v súťaži družstiev Náboj 2021 v kategórii Seniori
 • 24. miesto v súťaži družstiev Náboj 2020 v kategórii Seniori

Veronika VODIČKOVÁ, žiačka IV. A

 • 1. miesto v súťaži Prvej pomoci
 • aktívna pomoc pri príprave Súťaže družstiev mladých zdravotníkov pre stredné školy a 2. stupeň základných škôl
 • nezištná a obetavá dobrovoľnícka činnosť

Adam ŽUPČÁN, žiak IV. A


 • 3. miesto v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore Pedagogika, psychológia
 • 1. miesto v súťaži Prvej pomoci
 • 7. miesto v celomestskej súťaži družstiev Prvej pomoci pre stredné školy
 • 4. miesto v celomestskej Súťaži družstiev mladých zdravotníkov pre stredné školy
 • reprezentácia a propagácia školy počas DOD v chemickej sekcii
 • nezištná a obetavá dobrovoľnícka činnosť
 • aktívna činnosť v Žiackej školskej rade
 • výborný prospech počas štúdia
 • aktívna a nezištná pomoc triednej učiteľkeFacebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori