Gymnázium, Alejová 1, Košice

Rozlúčka s maturantmi 2009

15. 05. 2009

TRIEDY A ICH TRIEDNI UČITELIA:

OKTÁVA A - RNDr. Marián MACKO
OKTÁVA B - RNDr. Jana PLICHTOVÁ
4. A - RNDr. Gabriela PODRACKÁ

Moderátori rozlúčky
Moderátori rozlúčky
Maturanti oktávy B a oktávy A
Maturanti oktávy B a oktávy A
Maturanti 4. A
Maturanti 4. A
Tanečné vystúpenie oktávy B
Tanečné vystúpenie oktávy B
Tanečné vystúpenie oktávy B
Tanečné vystúpenie oktávy B
Tanečné vystúpenie oktávy B
Tanečné vystúpenie oktávy B
Tanečné vystúpenie oktávy B
Tanečné vystúpenie oktávy B
Tanečné vystúpenie oktávy B
Tanečné vystúpenie oktávy B
Príhovor Mišky Jančárovej k maturantom
Príhovor Mišky Jančárovej k maturantom
Zuzana Vargová a Viktor Mariščák
Zuzana Vargová a Viktor Mariščák
Príhovor maturantky Alexandry Kuncovej
Príhovor maturantky Alexandry Kuncovej
Mgr. Adriána Godočíková, zástupkyňa RŠ
Mgr. Adriána Godočíková, zástupkyňa RŠ
RNDr. Marián Macko, tr. uč. oktávy A
RNDr. Marián Macko, tr. uč. oktávy A
RNDr. Vladimír Korček, zástupca RŠ
RNDr. Vladimír Korček, zástupca RŠ
PhDr. Ľubomír Sobek, riaditeľ školy
PhDr. Ľubomír Sobek, riaditeľ školy
4. A a ich tanečné vystúpenie
4. A a ich tanečné vystúpenie
4. A a ich tanečné vystúpenie
4. A a ich tanečné vystúpenie
4. A a ich tanečné vystúpenie
4. A a ich tanečné vystúpenie
4. A a ich tanečné vystúpenie
4. A a ich tanečné vystúpenie
Príhovor riaditeľa školy
Príhovor riaditeľa školy

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori