Gymnázium, Alejová 1, Košice

Absolvent školy 2012


 

Jakub ŠALAGOVIČ, žiak oktávy

Úspechy, ktoré tento študent dosiahol:

 • výborný študijný prospech počas celého osemročného štúdia
 • vynikajúce umiestnenia v Olympiáde z geografie v krajskom a v celoslovenskom kole
 • vysoké umiestnenia v celoštátnych súťažiach družstiev RoboCup a First Lego League
 

Ďalší ocenení

Pochvalu riaditeľom školy a vecné odmeny venované riaditeľstvom školy a Radou rodičov školy získali:

Pavol DUBÍK, žiak IV. A

 • za úspešnú reprezentáciu na Finále slovenskej debatnej ligy a v iných debatných súťažiach
 • za účasť v súťaži Modelový európsky parlament

Romana KAPUSTOVÁ, žiačka oktávy

 • za výborný prospech počas celého štúdia
 • za úspešnú reprezentáciu školy v celoštátnych súťažiach v programovaní –Zenit, Palma a Profit
 • za víťazstvo v súťaži Informatický bobor v kategórii Senior

Lucia KONŠŤÁKOVÁ, žiačka IV. E

 • za  vynikajúce umiestnenia v biologickej olympiáde v krajskom a celoslovenskom kole
 • za úspešnú reprezentáciu v SOČ

Michal KOVÁČ, žiak IV. B

 • za 1. miesto v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku
 • za 2. miesto v krajskom kole chemickej olympiády
 • za účasť v súťaži EUCYS

Kristína KRÁLIKOVÁ, žiačka IV. A

 • za prácu v žiackej rade  a organizovanie  podujatí  žiackou  radou  pre školu
 • za úspešnú reprezentáciu na Finále slovenskej debatnej ligy
 • za účasť v súťaži Modelový európsky parlament

Matúš LACH, žiak IV. B

 • za vynikajúce umiestnenia v olympiáde z anglického jazyka v okresnom a krajskom kole
 • za účasť  v súťaži Scienta Pro Futuro
 • za úspešnú reprezentáciu v SOČ

Viktor MARIŠČÁK, žiak oktávy

 • za výborný prospech počas celého štúdia
 • za  viacnásobné vynikajúce umiestnenia v olympiáde z anglického jazyka v okresnom, krajskom, a celoslovenskom kole
 • za účasť a moderovanie kultúrnych podujatí na škole

Katarína MARKOVÁ , žiačka IV. B

 • za účasť v krajskom kole biologickej olympiády
 • za úspešnú reprezentáciu v SOČ
 • za účasť v súťaži Scienta Pro Futuro 2011 – výnimočný žiacky projekt a postup na súťaž GENIUS Olympiad v New Yorku

Zoltán ORÉMUŠ, žiak oktávy

 • za výborný prospech počas celého štúdia
 • za  viacnásobné vynikajúce umiestnenia v olympiáde z anglického jazyka v okresnom a krajskom kole
 • za reprezentáciu školy v súťaži Matematický klokan
 • za výborné umiestnenie v okresnom kole  Pytagoriády a geografickej olympiády

 Diana ŠEBESTOVÁ, žiačka oktávy

 • za úspešnú reprezentáciu v SOČ , Olympiáde ľudských práv, vo Finále slovenskej debatnej ligy a za  moderovanie kultúrnych podujatí v škole
 
Pavol DUBÍK
Pavol DUBÍK


Romana KAPUSTOVÁ
Romana KAPUSTOVÁ
Lucia KONŠŤÁKOVÁ
Lucia KONŠŤÁKOVÁ
Kristína KRÁLIKOVÁ
Kristína KRÁLIKOVÁ
Viktor MARIŠČÁK
Viktor MARIŠČÁK
Katarína MARKOVÁ
Katarína MARKOVÁ
Zoltán ORÉMUŠ
Zoltán ORÉMUŠ
Diana ŠEBESTOVÁ
Diana ŠEBESTOVÁ

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori